VL.png The World-Wide Web Virtual Library
[WWW VL database || WWW VL search]
donations.gif asia-wwwvl.gif

Online Burma/Myanmar Library

Full-Text Search | Database Search | What's New | Alphabetical List of Subjects | Main Library | Reading Room | Burma Press Summary

Home > Reading Room > News - Private sector publications produced under censorship restrictions > Weekly magazines > "[The] Myanmar Times" (English) > "The Myanmar Times" (Burmese) 2012/ ျမန္မာတိုင္းမ္- ၂၀၁၂

Order links by: Reverse Date Title

"The Myanmar Times" (Burmese) 2012/ ျမန္မာတိုင္းမ္- ၂၀၁၂

Individual Documents

Title: "The Myanmar Times" (Burmese) 4 October 2012- Vol. 30, No.589" ျမန္မာတိုင္း(မ္) အတြဲ ၃၀ ၊ အမွတ္ ၅၈၉ ၊ ၄-၁၀-၂၀၁၂ တြင္ လႊင့္တင္သည္
Date of publication: 04 October 2012
Description/subject: á€¡á€±á€™á€›á€­á€€á€”္ႏိုင္ငံသို႔ ပို႔ကုန္မ်ားတင္ပို႕ႏိုင္ရန္ လုိအပ္ခ်က္မ်ားရွိေနေသး... ပင္စင္ေငြအခက္အခဲမ်ားအတြက္ ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕သုိ႔ တိုင္ၾကားႏုိင္... ဖယ္ခံုေျမ တက္လမ္းကုမၸဏီရရွိမႈအေပၚ ေဒသခံမ်ားမွ ကန္႔ကြက္၍ စီမံကိန္းေခတၱရပ္ဆိုင္း... လက္ပံေတာင္းေတာင္ ေၾကးနီ စီမံကိန္းအား ျပန္လည္ စဥ္းစားသံုးသပ္ေပးရန္ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတႀကီး ထံသို႔ ေတာင္းဆို... ေၾကးနီစီမံကိန္းဆိုင္ရာ လယ္ယာေျမ အျငင္း ပြားမႈ ႏွစ္ဖက္အျပန္အလွန္ရွင္းလင္း... ေၾကးနီစီမံကိန္းကိစၥတြင္ ေႁမြလည္းမေသေစလုိပါ၊ တုတ္လည္း မက်ဳိးေစလုိပါ... ကခ်င္ႏွင့္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရန္ အစိုးရဘက္က စိတ္ရွည္သည္းခံစြာျဖင့္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ဟု သမၼတႀကီး ဦးသိန္းစိန္ ေျပာၾကား... သမၼတဦးသိန္းစိန္၏ အျပန္ခရီး တြင္ ျပည္သူမ်ားက ႀကိဳဆုိ... သမၼတ၏ ကုလမိန္႔ခြန္းကို အမ်ားက လက္ခံခ်ီးက်ဴး... ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း႐ုပ္တုသစ္ ထားရွိရန္ အဆုိကို ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္ျပမည္... ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ဆႏၵထုတ္ေဖာ္သူႏွစ္ဦးအား တရား႐ံုးႏွစ္႐ုံးမွ စတင္စြဲ ခ်က္တင္... e-government လုပ္ငန္းအတြက္ ကိုးရီးယားႏွင့္ master plan ေရးဆြဲ... ငွက္ဖ်ားေရာဂါထိန္းခ်ဳပ္မႈလုပ္ငန္းမ်ားကို ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ားထံ ပိုမိုေရာက္ရွိေအာင္ ေဆာင္ရြက္မည္... ဒိုဟာ-ရန္ကုန္၊ေလေၾကာင္း စတင္ မဲစာရင္းစာအုပ္မ်ားကို အျမဲပံုေသထားရန္စီစဥ္... ဥပေဒစိုးမိုးႏိုင္ရန္ ဥပေဒ၏အရည္အေသြးကို ဦးစြာျမႇင့္ရန္လို၊ တည္ဆဲဥပေဒမ်ားကို ဆန္းစစ္ရန္ ကြ်မ္းက်င္သူမ်ားတိုက္တြန္း... ဘရာဇီးလ္အစိုး ရႏွင့္ ျပည္သူမ်ားက ရခိုင္ဒုကၡသည္ မ်ားအတြက္ 'ကန္'ေဒၚလာ ၁၂၀,၀၀၀ လႉဒါန္း... ျပည္ပလူမႈေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအား ေစာင့္ၾကည့္ရဦးမည္ဟုဆုိ... နတ္မေတာင္ ေဘးမဲ့ေတာကို အာဆီယံအေမြ အႏွစ္ သတ္မွတ္... သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ားေစာင့္ေရွာက္ေရးကို ယဥ္ေက်းမႈ အစဥ္အလာ ႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္... အရက္ေၾကာင့္ စိတ္ေရာဂါျဖစ္ပြားသူ အေရအတြက္ ပုိမုိမ်ားျပားလာ... ဧရာ၀တီလင္းပိုင္ သုေတသနႏွင့္ ထိန္းသိမ္းေရးလုပ္ငန္းမ်ားကုိ ငါးႏွစ္သက္တမ္း ... ထပ္မံတိုးျမႇင့္ လုပ္ေဆာင္သြားရန္ သေဘာတူ... ရခုိင္ျပည္နယ္ စုံစမ္းေရး အစီရင္ခံစာ ႏုိ၀င္ဘာလ ၁၆ ရက္တြင္ တင္ႏိုင္ရန္ႀကိဳးပမ္းေန... မိခင္ႏွင့္ ကေလးငယ္မ်ား က်န္းမာေရးအတြက္ 'ကန္'ေဒၚလာ သန္း ၃၀၀ ေထာက္ပံ့ေပးမည္... မဟတၱမဂႏၵီ၏ ၁၄၃ ႏွစ္ေမြးေန႔ အထိမ္းအမွတ္ ရန္ကုန္၌က်င္းပ... ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရ က်ပ္ ၈၅ ဘီလ်ံခန္႔ လိုေငြျပ... ေအာက္တုိဘာလကုန္တြင္ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခုိင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီက ညီလာခံက်င္းပရန္စီစဥ္... Huawei ကုမၸဏီမွ ျမန္မာ့ ဆက္သြယ္ေရး အဆင့္ ျမႇင့္တင္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္အတြက္ အေမရိကန္ ေဒၚလာ သုံးသန္း လႉဒါန္း... ဂ်ပန္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား က႑စံုတြင္ မၾကာမီ၀င္ ေရာက္လာမည္... ဒုတိယစီးပြားေရး ၿမိဳ႕ေတာ္စီမံကိန္းတြင္ ေနရာေျပာင္းေရႊ႕ျခင္း မျပဳရဘဲ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ခြင့္ ရရန္ မင္းဓမၼပန္းကြင္းမွ ဆိုင္ရွင္မ်ား ေတာင္းဆို... ျမန္မာ့ သီးႏွံျပပြဲ ျပဳလုပ္ သြားမည္... ျပင္ပကားေဈးကြက္ အေရာင္းအ၀ယ္ အနည္းငယ္ျပန္ လုိက္လာ... ျမန္မာ့ကြ်ဲေကာ ျပည္ပေဈးကြက္ရေသာ္လည္း တိုးခ်ဲ႕စိုက္ရန္လို... ၂၀၁၂ အတြင္း ကမ္းလြန္လုပ္ကြက္ တင္ဒါေခၚယူမႈ စတင္ႏုိင္မည္... ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသူမ်ားအတြက္ သီးသန္႔ေက်းရြာစီမံကိန္း အေကာင္အထည္ေပၚေတာ့မည္... အိမ္ျခံေျမ၀န္ေဆာင္မႈအသင္း ပထမအႀကိမ္ သင္တန္းဖြင့္လွစ္ခဲ့... ထုိင္းႏုိင္ငံပတၱယာၿမိဳ႕တြင္ အိမ္ျခံေျမ လုပ္ငန္းမ်ား တုိးတက္လ်က္ရွိ... အစုိးရအိမ္ရာေပၚလစီမ်ားကုိ စင္ကာပူအစုိးရ ေလွ်ာ့ခ်ေပးခဲ့... ထူးျခားတဲ့အျပင္အဆင္နဲ႔ က်ယ္က်ယ္ ၀န္း၀န္းရွိတဲ့ ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္က လံုးခ်င္းအိမ္... အာရ္အုိင္ဘီေအ က ေဟာင္ေကာင္တြင္ ေဒသဆိုင္ရာ ဗိသုကာ အသင္းဖြဲ႕စည္းခဲ့... တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း လွ်ပ္စစ္မီးျပည့္၀စြာရရွိႏိုင္ရန္ ျပည္တြင္းျပည္ပ ကုမၸဏီမ်ား ႏွင့္ ေဆြးေႏြးညိႇႏိႈင္း... အခြန္စည္းၾကပ္မႈကို စနစ္တ က်ျဖစ္ေစလိုဟု အမရပူရ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေျပာ... အ႐ႈပ္အရွင္းေတြၾကားထဲက မႏၲေလးအိမ္ျခံေျမေဈးကြက္... မႏၲေလး၌ မိုးသည္းထန္စြာရြာသြန္းမႈေၾကာင့္ ၿမိဳ႕နယ္တခ်ိဳ႕တြင္ေရနစ္ျမဳပ္... ေရႊ႕ေျပာင္းရန္ ေနရာမရွိသည့္ ေက်ာက္ဆစ္လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ေနရာလႉဒါန္းရန္ကမ္းလွမ္း...မုံရြာေၾကးနီမိုင္းအနီး ေနထိုင္သူမ်ား ေလထုေရထုညစ္ညမ္းမႈႏွင္႔ က်န္းမာေရးျပႆနာမ်ား ဆိုးရြားစြာၾကံဳေတြ႕ေနရဟုဆ... တ႐ုတ္တင္ပို႔သည့္ပစၥည္း ေဈးက်... ယခုႏွစ္မကုန္မီ ယာဥ္မေတာ္တဆ မႈေၾကာင့္ ေသဆံုးသူဦးေရ ယမန္ႏွစ္ထက္ ေက်ာ္လြန္... ေျမပဲဆန္ေဈးႏွင့္ ပဲဆီေဈးမ်ား က်ေသာ္လည္း ပဲဆီေရာင္းအားမွာမူ တက္လာျခင္းမရွိေသး...အက္စ္အမ္အီးဘဏ္မွ ေခ်းေငြတိုးရန္ဗဟိုဘဏ္သို႔ တင္ျပထား ဟုဆ... ဧရာ၀တီျမစ္ေရ ၀င္ေရာက္၍ မိသားစုရာေပါင္းမ်ားစြာ ေနအိမ္မ်ားစြန္႔ကာ ကားလမ္းေဘး ၌ ေနထိုင္ေနၾကရ... အရန္ဆန္ တ႐ုတ္တင္ပို႔ေနဟု စြပ္စြဲခ်က္ ကန္႔ကြက္စာတင္မည္... ျမန္မာအလွမယ္ မစၥျမန္မာအင္တာေနရွင္နယ္ ၿပိဳင္ပြဲမွာ ပထမဆံုးအႀကိမ္ ပါ၀င္ယွဥ္ၿပိဳင္... အၾကားအျမင္ဆရာမ အီးတီအေၾကာင္း ထိုင္းႏိုင္ငံမွ တီဗီစီးရီးအျဖစ္ ႐ိုက္ကူးေန... Rဇာနည္ တစ္ကိုယ္ေတာ္႐ိႈးပြဲ စင္ကာပူမွာ ျပဳလုပ္မည္... ဂ်န္းရွင္းေမာ္တင္ရွိ ႐ုပ္ရွင္႐ံုတြင္ သရီးဒီဇာတ္ကားမ်ား စတင္ျပသ... ကာတြန္းေအာင္ရွိန္ ပုံတူပန္းခ်ီနဲ႔ ပန္းပုမ်ား ဂုဏ္ျပဳေရးဆြဲၾကမည္... ကိုယ္ပိုင္ေနရာမရွိတဲ့၊ျပႆနာၾကံဳေနရတဲ့ ရန္ကုန္က စကိတ္သမားမ်ား... ေဟာလိ၀ုဒ္၀င္ေငြအျမင့္ဆံုးအမ်ဳိးသမီးေနရာ ေအာ္ပရာ၀င္းဖေရး ဆက္လက္ေနရာယူထား... ေဂ်ာ္ဂ်ီယာတြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ အာဏာလႊဲေျပာင္းေရးျပင္ဆင္... အာဖရိကတပ္ဖြဲ႕မ်ား ကစၥမာယို ဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕သို႔ ၀င္ေရာက္... အာရာဖတ္ ေသဆံုးမႈခဲ့ရမႈႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး သိရွိရန္ အေလာင္းအား တူးေဖာ္စစ္ေဆးမည္... စီးပြားေရးက်ဆင္း မႈေၾကာင့္၊ ဗီယက္နမ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္၏ အနာဂတ္ မေရမရာျဖစ္လာႏိုင္... ေဟာင္ေကာင္တြင္ သေဘၤာႏွစ္စင္းတိုက္မိ၍ လူ ၃၆ ဦးေသဆံုး... ဖိလစ္ပိုင္အစိုးရႏွင့္ သူပုန္မ်ား ေစ့စပ္ေဆြးေႏြးပြဲျပဳလုပ္... မေလးရွား ေရနံစီမံကိန္း လူေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာကန္႔ကြက္... မိဘတို႔ ၀တၱရားရွိသည္ႏွင့္အညီ ... နီေပါတြင္ ေလယာဥ္ပ်က္က်၊ လိုက္ပါသူ ၁၉ ဦးစလံုး ေသဆံုး... အက်ဥ္းခ်ခံရသူမ်ားကို တရား႐ုံးကေလ်ာ္ေၾကးေပး... ေႁမြအဆိပ္ျဖင့္ ေရာဂါကုသႏိုင္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ဆႏၵျပမႈမ်ားကို လံုျခံဳေရးတပ္ဖဲြ႕မ်ားက ထိန္းခ်ဳပ္လိုက္ႏိုင္ၿပီျဖစ္... ႏိုက္ဂ်ီးရီးယား ေက်ာင္းသားမ်ားကို ေသနတ္သမားတစ္စုက၊ ပစ္ခတ္သတ္ျဖတ္... အိႏိၵယ၊က်ည္ဆန္ရထားမ်ား၀ယ္မည္... ေနျပည္ေတာ္၌္ အစိုးရေခါင္းေဆာင္မ်ား တည္းခိုႏုိင္မည့္ အခန္းမ်ားလို... ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ တာ၀န္သိခရီးသြား ေပၚလစီကုိ အတည္ျပဳ... အမ္ေအအိုင္က စီတာ၏အဆင့္ျမင့္ နည္းပညာရပ္မ်ား အသံုးျပဳသြားမည္... စင္ကာပူေလေၾကာင္းလိုင္း ေအာက္တိုဘာလတြင္ စတင္မည္... ဟိုတယ္ဇုန္မ်ား စတင္ေဖာ္ထုတ္ရန္ ျပင္ဆင္ေန... ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၌ တည္ေဆာက္ဆဲႏွင့္တိုးခ်ဲ႕ေနသည့္ ဟိုတယ္မ်ား ၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ ၿပီးစီးႏိုင္မည္... ယခုႏွစ္၏ ပထမခုနစ္ လအတြင္း ႏိုင္ငံျခား ဧည့္သည္ အ၀င္ ၃၇ ရာခိုင္ႏႈန္း ေက်ာ္အထိ ျမင့္တက္လာ
Language: Burmese/ ျမန္မာဘာသာ
Source/publisher: Myanmar Consolidated Media Co.Ltd.
Format/size: html
Date of entry/update: 11 October 2012


Title: "The Myanmar Times" (Burmese) 27 September 2012- Vol. 30, No.588" ျမန္မာတိုင္း(မ္) အတြဲ ၃၀ ၊ အမွတ္ ၅၈၈ ၊ ၂၇-၉-၂၀၁၂ တြင္ လႊင့္တင္သည္
Date of publication: 27 September 2012
Description/subject: 1. ဒီမိုကေရစီလူ႔အဖြဲ႕အစည္း ေပၚထြန္းလာေရးအတြက္ အေမရိကန္က လက္တြဲကူညီရန္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေတာင္းဆို... 2. တုိင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားကုိ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီက ဩဇာသုံးလႊမ္းမုိးဟု တုိင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ေျပာၾကား... 3. ၿငိမ္းခ်မ္းေရးစင္တာကုိ ေနာက္လတြင္ တရား၀င္ဖြင့္လွစ္မည္ ... 4. ပ်ဥ္းမနား၊ ဦးေက်း ေက်းရြာသား မိသားစု ၂၅၀ ေက်ာ္ လယ္က်ဴးေက်ာ္မႈျဖင့္ တရားစဲြခံရ... 5. လႊတ္ေတာ္အစည္း အေ၀းမ်ား ျပန္လည္က်င္းပမည္... 6. ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အေမရိကန္ေရာက္ ျမန္မာမ်ားႏွင့္ေတြ႕ဆုံ... 7. ေအအာရ္တီ ေဆး၀ယ္ယူ ရန္ သိန္း ၂,၀၀၀၊ေက်ာ္ သံုးစြဲသြားမည္... 8. လာမည့္ ေႏြရာသီ တစ္ႏိုင္ငံလုံး လွ်ပ္စစ္မီး အျပည့္အ၀ေပးႏိုင္ရန္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ... 9. ျမန္မာ့စြမ္းအင္က႑ဆိုင္ရာျပပြဲ ကုမၸဏီ ၄၂ ခု ၀င္ေရာက္ျပ... 10. မုိးထိမိုးမိ အလုပ္သမားမ်ား ကုမၸဏီကို တရားစြဲရန္ စီစဥ္ေန .... 11. ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္းဦးႏု၏ တာေတစေနသား စာအုပ္ျဖန္႔ခ်ိပြဲ... 12. ရခုိင္ျပည္နယ္တြင္ တရားဥပေဒစုိးမုိးေရးႏွင့္ လူ႔အဖြဲ႕ အစည္း ႏွစ္ခုၾကား ျပန္လည္ ရင္ၾကားေစ့ ႏုိင္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ေဆြးေႏြး ... 13. သက္ႀကီးရြယ္အို ေစာင့္ေရွာက္ေရးအဖြဲ႕မ်ားက သက္ႀကီးရြယ္အို ရပိုင္ခြင့္မ်ားအား ေတာင္းဆိုမည္... 14. ၂၀၁၅ မတုိင္မီ ကရင္အမ်ိဳးသားညီလာခံတစ္ရပ္ က်င္းပေပးရန္ ေကအင္န္ယူ ကတိျပဳ... 15. ေအာ္တစ္ဇင္လကၡဏာရွိေသာ ကေလးမ်ားအတြက္ သက္ေမြး ပညာသင္တန္းေက်ာင္း ဖြင့္လွစ္သြားရန္ စီစဥ္ေန... 16. စီမံခန္႔ခြဲမႈေကာင္းမြန္ေသာ မ်ဳိးဆက္သစ္မ်ား ေပၚထြက္လာေရး ပညာေရးကုိျပဳျပင္ရန္လို... 17. The Voice စာေစာင္ကို အသေရဖ်က္မႈျဖင့္ စြဲခ်က္တင္... 18. အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္၏ ၂၄ ႏွစ္အတြင္း ပထမဆုံး အေထြေထြညီလာခံ ႏွစ္ကုန္ပိုင္း လုပ္မည္... 19. ၿမိတ္ၿမိဳ႕ ေရအရင္းအျမစ္မ်ား၌ ခဲႏွင့္အာဆင္းနစ္ပါ၀င္မႈ ပမာဏအား စစ္ေဆးလ်က္ရွိ... 20. တစ္လအတြင္း တုိင္စာ ၆၀ ခန္႔ကို အုိင္အယ္လ္အုိ လက္ခံရရွိေန... 21. ႐ုရွားႏိုင္ငံ၏ ဗုဒၶသာသနာ အႏုပညာႏွင့္ ဓာတ္ပံုျပပြဲကုိ ေရႊတိဂုံေစတီ၌ ျပသလ်က္ရွိ... 22. ျပည္တြင္းေရေၾကာင္း ပို႔ေဆာင္ေရး ဆိုင္ရာ က႑ေလးခုတြင္ ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ႏိုင္... 23. သုေတသနျပဳလုပ္လိုပါက ဇီ၀သိပၸံဆုိင္ရာ က်င့္၀တ္ အရ ခြင့္ျပဳခ်က္လို... 24. ၁၉၆၆ ေနာက္ပိုင္း ပထမဆံုးအႀကိမ္အျဖစ္ ျမန္မာႏိုင္ငံသမၼတ အေမရိကန္သို႔ ေရာက္ရွိ ေထာက္ခံ... 25. ဧရာ၀တီတုိင္းေဒသႀကီးအစုိးရအား တုိင္းေဒသ ႀကီးလႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားက စြပ္စြဲျပစ္ တင္ရန္ စီစဥ္... 26. ၿငိမ္းခ်မ္းစြာဆႏၵထုတ္ေဖာ္သူမ်ားအား တရားစြဲ သင့္မသင့္ ၿမိဳ႕နယ္ ဥပေဒတရား႐ံုးမ်ား၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္အေပၚမူတည္ေန... 27. ႀကိမ္အေခ်ာထည္လုပ္ငန္း ကုန္ၾကမ္းရွားပါးမႈႏွင့္ ၾကံဳေတြ႕လာရ... 28. အီတလီႏိုင္ငံရွိ ပန္းျခံတစ္ခုကမၻာ့အႀကီးဆံုး ေထာင့္မွန္ပုံစံ ပန္းျခံအျဖစ္ မွတ္တမ္း၀င္ခဲ့... 29. ေရလုပ္ငန္းက႑၌ ကုန္ၾကမ္းသီးသန္႔၀ယ္ယူမႈကို သတိျပဳသင့္... 30. နန္နင္းကုန္စည္ျပပြဲေၾကာင့္ ျမန္မာႏွင့္ တ႐ုတ္အၾကား စီးပြားေရးအရ သာမက ႏိုင္ငံေရးအရပါ ရလဒ္ေကာင္းမ်ား ေပၚထြက္ႏိုင္... 31. စင္ကာပူႏွင့္ ျမန္မာ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား ေတြ႕ဆံု... 32. ကမၻာ့စားနပ္ရိကၡာေန႔တြင္ ဆု ၂၆ ဆု ခ်ီးျမႇင့္သြားမည္... 33. VISA ကုမၸဏီ ျပည္တြင္းတြင္လုပ္ကိုင္ရန္ ဘဏ္မ်ားကိုေသခ်ာစြာ စိစစ္သြားမည္... 34. ေအာက္တိုဘာလကုန္ခန္႔တြင္ ၀ယ္လိုအား တက္လာႏိုင္ေသာ္လည္း အိမ္ရာေဈးကြက္ ဆက္လက္ ေစာင့္ၾကည့္ရဦး မည္ျဖစ္... 35. ေဆာက္လုပ္ေရး နည္းပညာဆိုင္ရာ ေဆြးေႏြးပြဲက်င္းပခဲ့... 36. ဂ်ပန္ထုတ္ကုန္ပစၥည္းျပပြဲ ၂၀၁၂ တပ္မေတာ္ခန္းမ၌က်င္းပမည္... 37. ဖြံ႕ၿဖိဳးလာေသာ ၿမိဳ႕ျပဆုိင္ရာ စိန္ေခၚမႈမ်ားေျဖရွင္းရာတြင္ အေထာက္ အကူျပဳရန္ ၀န္ထမ္းမ်ားကို ၿမိဳ႕ျပေျမယာ စီမံခန္႔ခြဲမႈ သင္ၾကားေပး... 38. အဆိုေတာ္သားစိုး၏ ပိုးထည္၊ ခ်ည္ထည္ဆိုင္သစ္ဖြင့္လွစ္... 39. သစ္လြင္လွပၿပီး သြားလာေရး အခ်က္ အခ်ာက်တဲ့ေနရာက ငွားရန္ကြန္ဒို... 40. အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာၿငိမ္းခ်မ္းေရးေန႔တြင္ ပါဖြန္းမင့္ အႏုပညာျပကြက္မ်ား ထည့္သြင္းျပသခဲ့... 41. အေလးခ်ိန္ ႏွစ္ပိႆာနီးပါး ရွိသည့္ ေရႊအ႐ုိင္းတံုးေတြ႕ရွိခဲ့... 42. ၿမိဳ႕ေတာ္၀န္အား ျပည္သူ႔ဆႏၵသေဘာထားႏွင့္ ကိုက္ညီမႈ ရွိမရွိ စစ္တမ္းေကာက္ၿပီး သမၼတထံ တင္ျပသြားမည္... 43. စီမံကိန္းေျမေပၚေနသူမ်ား မျဖစ္မေနဖယ္ရွားရမည္ဟုဆုိ... 44. ေဈးခ်ဳိပလာဇာ အေဆာက္အအုံကို ငွားရမ္း(သို႔) အက်ဳိးတူလုပ္ငန္း လုပ္ေဆာင္မည္... 45. တစ္ကိုယ္ေတာ္သ႐ုပ္ျပမႈ တစ္၀က္တစ္ပ်က္ျဖင့္ ရပ္တန္႔ခဲ႔ရ... 46. လူ႔ေဘာင္သစ္ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ မီဒီယာမ်ားႏွင့္ေတြ႕ဆံု... 47. အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ မီဒီယာက်င့္၀တ္ေန႔ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့... 48. ေရေၾကာင္းခရီးလည္ပတ္မႈမ်ားလာ၍ သေဘၤာမလံုေလာက္မႈ ၾကံဳလာႏိုင္... 49. ေဈးကြက္မလႈပ္ခတ္ဘဲ လူေျပာသာမ်ားသြားခဲ့ရတဲ့ မန္းအိမ္ျခံေျမ... 50. က်ဴးေက်ာ္ေနထိုင္သူမ်ား အလုပ္အကိုင္လိုအပ္ပါက စည္ပင္၀န္ထမ္းအျဖစ္ ခန္႔အပ္ၿပီး ေနအိမ္စီစဥ္ေပးမည္... 51. ပညာရဲရင့္ပြဲလယ္တင့္ျပဇာတ္ ၿပိဳင္ပြဲက်င္းပခဲ့... 52. မႏၲေလးၿမိဳ႕၌ တရားမ၀င္ခရီးသည္တင္ ယာဥ္လိုင္းမ်ား ေျပးဆြဲေန... 53. မံုရြာ၊ ေရႊဘို အဆင့္ျမင့္ အဲကြန္းကား ေျပးဆဲြမည္... 54. အေမရိကန္အေျခစုိက္၊ အဖိႏိွပ္ခံ စာေရးဆရာဆုကုိ စာနယ္ဇင္းဆရာ ေဇာ္သက္ေထြး ရရွိ... 55. ဆီးဂိမ္းအႀကိဳ လႈံ႕ေဆာ္ေရး ေတးသီခ်င္းမ်ား ေရြးခ်ယ္... 56. ဂီတနက္သန္ ကိုေစာညိန္းကြယ္လြန္ျခင္း ႏွစ္ (၆၀)ျပည့္ အမွတ္တရပြဲ က်င္းပမည္... 57. အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ခ်စ္ၾကည္ေရး အဖြဲ႕ရဲ႕ ရန္ပံုေငြ ေရာ့ခ္ဂီတေဖ်ာ္ေျဖပြဲ... 58. ဂ်ပန္ကာတြန္း သ႐ုပ္ျပေရးဆြဲျခင္း၊ သင္ၾကားပုိ႔ခ်ျခင္းနဲ႔ အလုပ္႐ုံ ေဆြးေႏြးပြဲ က်င္းပမည္... 59. ႏိုင္ငံသစ္မ်ား ပါ၀င္လာတဲ့ (၂၁)ႀကိမ္ေျမာက္ ဥေရာပ႐ုပ္ရွင္ပြဲေတာ္ေအာက္တိုဘာ မွာ၊က်င္းပမယ္... 60. မိတ္ကပ္ခင္စန္း၀င္းႏွင့္ ဒီဇိုင္နာ ျပည္စိုးေအာင္တို႔ ပူးေပါင္းၿပီး မဂၤလာ၀တ္စုံျပပြဲက်င္းပမည္... 61. ၀ိတ္တက္လာ တဲ့ ေလဒီဂါဂါ... 62. Big Bang အဖြဲ႕ရဲ႕ အေမရိကေဖ်ာ္ေျဖပြဲ လက္မွတ္ ႏွစ္နာရီအတြင္း ေရာင္းကုန္... 63. ကုလအေထြေထြညီလာခံ၌ သမၼတ အိုဘားမား မိန္႔ခြန္းေျပာ... 64. ဂ်ပန္ႏွင့္ တ႐ုတ္ (တိုင္ေပ) ေရယာဥ္မ်ား ရင္ဆိုင္ေတြ႕... 65. ကမၻာ့အျမင့္ဆံုးေဒသမွ 'ေရွနဂါးပြဲေတာ္' ျမင္းစီးၿပိဳင္ပြဲက်င္းပ... 66. ေျမာက္ကိုရီးယား က ႏိုင္ငံေတာ္ ဘ႑ာေငြျဖည့္တင္းရန္ ေရႊမ်ားထုတ္ေရာင္း... 67. လစ္ဗ်ားျပည္သူ႔စစ္ အဖြဲ႕မ်ားကို ဖ်က္သိမ္းသည့္ကိစၥ မေအာင္ျမင္... 68. အာဆတ္ အာဏာကိုဖက္တြယ္ထား၍ ဆီးရီးုယားအေျခအေန ပိုဆိုးလာေန...69. ေသမင္းတမန္ေတာင္မွ ေဘးသင့္ ေတာင္တက္သမားမ်ား... 70. မီဒီယာသူေဌးႀကီး မားေဒါ့၏ အသက္ ၁၀၃ ႏွစ္ရွိ မိခင္ႀကီး အိမ္တြင္လဲက်ၿပီး ေနာက္ေဆး႐ံု တင္ထားရ... 71. ကမၻာ့အႀကီးက်ယ္ဆံုး ဘီယာပြဲေတာ္ႀကီး ျမဴးနစ္တြင္ဖြင့္လွစ္... 72. တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ၏ ပထမဆံုးေလယာဥ္တင္သေဘၤာကို ေရခ်... 73. ဆိုက္ေရာက္ ဗီဇာ ေလွ်ာက္ထားရာတြင္ လိုအပ္ခ်က္မျပည့္စံု သျဖင့္ ၾကန္႔ၾကာမႈမ်ားရွိေန... 74. ဂ်ာမနီကြန္ေဒါ အဲလိုင္း ရန္ကုန္သို႔ ေျပးဆြဲမည္... 75. ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ ပထမဆံုးအႀကိမ္ ကမၻာ့ခရီးသြားလုပ္ငန္းေန႔ က်င္းပ... 76. ေတာင္ကိုရီးယားႏွင့္ တိုက္႐ိုက္ေလေၾကာင္း စတင္ေျပးဆြဲ... 77. ဟိုတယ္အခန္း ရရွိရန္ ေလဆိပ္၌ ၀န္ေဆာင္ေပး... 78. မေလးရွား၌ အာရွတိုက္၏ ပထမဆံုး Legoland အပန္းေျဖ... 79. ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၌ တည္ေဆာက္ဆဲႏွင့္တိုးခ်ဲ႕ေနသည့္ ဟိုတယ္မ်ား ၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ ၿပီးစီးႏိုင္မည္... 80. ယခုႏွစ္၏ ပထမခုနစ္ လအတြင္း ႏိုင္ငံျခား ဧည့္သည္ အ၀င္ ၃၇ ရာခိုင္ႏႈန္း ေက်ာ္အထိ ျမင့္တက္လာ 81. ကမၻာလွည့္ ခရီးသည္မ်ား စိတ္၀င္စားသည့္ ပုဂံေဒသအား ကမၻာ့အေမြအႏွစ္ စာရင္း တင္သြင္းႏိုင္ရန္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္
Language: Burmese/ ျမန္မာဘာသာ
Source/publisher: Myanmar Consolidated Media Co.Ltd.
Format/size: html
Date of entry/update: 27 September 2012


Title: "The Myanmar Times" (Burmese) 20 September 2012- Vol. 30, No.587" ျမန္မာတိုင္း(မ္) အတြဲ ၃၀ ၊ အမွတ္ ၅၈၇ ၊ ၂၀-၉-၂၀၁၂ တြင္ လႊင့္တင္သည္
Date of publication: 20 September 2012
Description/subject: á€¡á€±á€™á€›á€­á€€á€”္၏ ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ စီးပြားပိတ္ဆို႔မႈ ေလွ်ာ့ေပးေရး ကို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေထာက္ခံ... ႏုိင္ငံတကာက လက္ခံႏုိင္ ေသာ ေျဖရွင္းခ်က္မ်ဳိးျဖစ္ေအာင္ ႀကိဳးပမ္းမည္ဟု ရခုိင္စံုစမ္းစစ္ေဆးေရး ေကာ္မရွင္ ဆုိ... "ျပည္သူ႔ဆႏၵမပါေသာ အမိန္႔ႏွင့္ဥပေဒမ်ား သည္ ဒီမိုကေရစီမဟုတ္၊ အာဏာရွင္စနစ္သာျဖစ္"... ႏိုင္ငံပိုင္တရား႐ံုးအေဆာက္အအံုမ်ားကို ပုဂၢလိက သို႔လႊဲေျပာင္းလုပ္ကိုင္ျခင္းကို ေရွ႕ေနမ်ားကြန္ရက္ အဖြဲ႕မွ တရား၀င္ကန္႔ကြက္... ေထာင္ႏွင့္ခ်ီေသာ က်ဴးေက်ာ္ေနအိမ္မ်ား၊ စတင္ ဖယ္ရွား... စာေရးသားျခင္းကို ထြက္ေပါက္အျဖစ္ အသံုးျပဳ ခဲ့တဲ့ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ား စာအုပ္ ေတြ ထုတ္ေ၀ၾက... ေတာင္သူ ၁၂၅ ဦး သစ္ေတာဥပေဒျဖင့္ ဒုတိယ အႀကိမ္ တရားစြဲခံရ... ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ၏ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အရ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသား ၁၀၀ ခန္႔ ျပန္လည္ လြတ္ေျမာက္... သမၼတခရီးစဥ္ ဦးခြန္ထြန္းဦးပါမည္... မိုဘိုင္းဖုန္းလိုင္း သန္း ၃၀ စီမံကိန္း ဖ်က္သိမ္းျခင္းမရွိ... ဦးႏု၏ တာေတစေနသား စာအုပ္ အထူးေရာင္းပြဲ... အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေန႔ကုိ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ား ပူးေပါင္းကာ ဆင္ႏႊဲမည္... အမ်ားလက္ခံႏိုင္မည့္ အခ်က္မ်ားကို စာနယ္ဇင္း ေကာင္စီ(ယာယီ) တြင္ ထည့္မည္... ေတာင္သူ ၁၂၅ ဦး သစ္ေတာဥပေဒျဖင့္ ဒုတိယအႀကိမ္ တရားစြဲခံရ... ၈၈ မ်ဳိးဆက္ေက်ာင္းသားမ်ားအဖြဲ႕ ကုလသမဂၢ အထူးကိုယ္စား လွယ္ႏွင့္ ေတြ႕ဆံု... ျမန္မာပါလီမန္ အဖြဲ႕ ၀ါရွင္တန္ သုိ႔ သြားေရာက္... ကခ်င္အဖြဲ႕ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးအရေဆြးေႏြးရန္ အဆင္သင့္ရွိေန... ကခ်င္ျပည္နယ္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ႏွစ္ဖက္ စစ္ဦးစီးမ်ား ေတြ႕ဆံု ၾကမည့္ေနရာအတြက္ ညိႇႏႈိင္းမႈမရေသး... ဘီဘီစီက ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ႐ုံးခြဲဖြင့္လွစ္လုပ္ကိုင္ခြင့္ရရန္ ဆႏၵရွိေန... ဘာသာအခ်င္းခ်င္း နားလည္ ယံုၾကည္မႈမ်ားျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရန္ အဖြဲ႕ဖြဲ႕စည္း... ဟာ့ဂ်္ဗီဇာ အေရအတြက္ ၅,၀၀၀ ရရွိ... လူသားတုိ႔၏ ဘ၀လုိအပ္ခ်က္မ်ားကုိ ျဖည့္ဆည္း ေပးႏုိင္မည့္ စီမံကိန္း အတြက္ ေဆြးေႏြးပြဲက်င္းပ... ကမၻာလွည့္မ်ားအတြက္ အေသးစား ခရီးစဥ္တစ္ရပ္ စီစဥ္... မုတ္သံုေလ၀င္ေရာက္မႈ ေနာက္က်ျခင္းေၾကာင့္ အဏၰ၀ါေဂဟ စနစ္မ်ား အေပၚ ထိခိုက္မႈမ်ားအား စဥ္ဆက္မျပတ္ ေလ့လာ ရန္လို... မြန္ျမတ္စိတ္ထား အသင္း တိုးခ်ဲ႕ ေဆာင္ရြက္မည္... ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ႀကီးတြင္ စည္းကမ္းခ်ဳိ႕ယြင္းေန ၿပီေလာ... ေတာင္သူ လယ္သမားပါတီ တည္ေထာင္ခြင့္ ေလွ်ာက္ထား... အေရးေပၚလူနာ အသက္ကယ္ပို႔ေဆာင္ေရး လုပ္ငန္း ေအာက္တိုဘာလ၌ စတင္မည္... ေျမစိုက္ေၾကာ္ျငာဘုတ္ စံအရြယ္အစား ကန္႔သတ္လိုက္ျခင္းႏွင့္ ေၾကာ္ျငာဘုတ္ငယ္မ်ား ျဖဳတ္သိမ္း ခိုင္းျခင္းက လုပ္ငန္းရွင္မ်ားကို ထိခိုက္မႈရွိ... ယခုႏွစ္ အတြင္း ေတာင္သူလယ္သမား ညီလာခံ က်င္းပသြားရန္ရွိ... ေမြး/ေရ လုပ္ငန္း၂၆ ခုကို ပုဂၢလိကပိုင္လုပ္ငန္း ဖြဲ႕ရန္ရွိ... အရစ္က်ကားေရာင္းခ်မႈ လူနည္းစုသာ ၀ယ္ယူႏိုင္... ေရႊေဈး ျမင့္ဆဲ... ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ မူၾကမ္းတြင္ လုိအပ္ခ်က္မ်ားရွိေနေသး... ေခတ္သစ္ဘဏ္လုပ္ငန္းလမ္းေၾကာင္းေပၚျပန္လာတဲ့ ျမန္မာ... အမ္ပီယူ ေဒတာစင္တာ ဖြင့္လွစ္ၿပီ... ျပည္လမ္းေပၚရွိ ႏိုင္ဂ႐ု(ပ္)၏ ကေမၻာဇ တာ၀ါ ထပ္မံ တိုးခ်ဲ႕ေဆာက္ လုပ္မည္... ေဒၚလာေျခာက္ဘီလ်ံတန္ အပန္းေျဖ စီမံကိန္းႀကီး စပိန္ႏုိင္ငံတြင္ ေပၚထြက္ရန္ရွိေနဟုသိရ... တ႐ုတ္ႏိုင္ငံၿမိဳ႕မ်ားတြင္ အိမ္ေဈးႏႈန္းမ်ား ထပ္မံျမင့္တက္... အသည္းေရာဂါ ဘီပိုးကာကြယ္ေဆး ရဟန္းသံဃာမ်ားအား လွဴဒါန္းထိုးႏွံေပးခဲ့... The First Mandalay Lifestyle Ladies Product Expo ပြဲက်င္းပမည္... မဟာမုနိ ႐ုပ္ရွင္ေတာ္ျမတ္သို႔ ခရီးသြား ၀င္ေရာက္မႈပိုမိုမ်ားျပားလာ... တင္ခ်င္းဆက္အႁမႊာကို ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ပထမဆုံးခြဲစိတ္မည္... တံတားဦးစီမံကိန္း ကနဦး အစီအစဥ္ အတြက္ လိုအပ္ပါကႏိုင္ငံျခားပညာရွင္မ်ားေခၚယူမည္... တတိယအႀကိမ္ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္တြင္ အိုးဘိုေထာင္မွ အက်ဥ္းသား၄၇ ဦးပါ၀င္... ဒီမိုကေရစီေန႔ အထိမ္းအမွတ္အျဖစ္ ဖေယာင္းတိုင္ထြန္းၿပီး မီးပံုးပ်ံလႊတ္... ဆီစက္လုပ္ငန္းမ်ား အဆင့္ျမႇင့္တင္ရန္ လိုအပ္လ်က္ရွိေန... မႏၲေလး အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာေလဆိပ္ကို အဓိကဆံုရပ္ တစ္ခု ျဖစ္လာ ရန္ ေဆာင္ရြက္မည္... သ႐ုပ္ေဆာင္မ်ား အကယ္ဒမီအကဲျဖတ္အဖြဲ႕တြင္ ပထမဆံုးအႀကိမ္ ပါ၀င္လာခဲ့... တိုက္ခိုက္သူေတြေၾကာင့္၊ကိုယ့္ဘ၀ကိုယ္ စိတ္ပ်က္စရာအျဖစ္ မခံႏိုင္ဘူးလို႔ ရဲရဲ၀ံံ့၀ံ့ေျပာလိုက္တဲ့ ကမၻာ့႐ုပ္အဆိုးဆံုး အမ်ဳိးသမီး... အဆိုေတာ္သားစိုး ျမန္မာ့ပိုးထည္နဲ႔ ခ်ည္ထည္ဆိုင္ ဖြင့္လွစ္... ျမန္မာ့႐ုပ္ရွင္ေန႔တြင္ သက္ႀကီးပူေဇာ္ပြဲ က်င္းပမည္... ရန္ကုန္ဂီတ လူငယ္မ်ားအဖြဲ႕ 'ကမၻာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေန႔' ဂုဏ္ျပဳ ေဖ်ာ္ေျဖပြဲက်င္းပ... တ႐ုတ္ႏိုင္ငံရွိ ဂ်ပန္ထိပ္တန္းကုမၸဏီႀကီးမ်ား လုပ္ငန္းမ်ားေခတၱ ရပ္ဆိုင္းမည္... ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံက မဲေခါင္ျမစ္ေရ အျငင္းပြားမႈကိုသတိေပး... ခမာနီအစိုးရ၏ အထင္ကရအမ်ဳိးသမီးအား ကေမၻာဒီးယားတရား႐ံုး က လႊတ္ေပးလိုက္ၿပီ... အာဖဂန္အမ်ဳိးသမီး အေသခံဗံုးခြဲ... အာဆီယံ၏ ဒုကၡသုကၡမ်ား ႏို၀င္ဘာလတြင္ ျပန္လာဦးမည္ ေနတိုးတပ္ဖြဲ႕မ်ား၏လက္ခ်က္ေၾကာင့္ အာဖဂန္နစၥတန္တြင္ အမ်ဳိးသမီးရွစ္ဦး ေသဆံုးခဲ့... ဗီယက္နမ္ လြတ္လပ္စြာေရးသားခြင့္က်ဆင္း... ဇင္ဘာေဘြတြင္ တ႐ုတ္က ဓာတ္အားေပးစက္႐ုံတည္... အေျခအေနမဲ့ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအား ပညာေပးသင္ေပးသူ ကုလဆု ရရွိခဲ့... ေတာင္အာဖရိက လံုမင္း ပလက္တီနမ္မိုင္းလုပ္သားမ်ား လစာတိုးမႈ ကိုလက္ခံၿပီး သပိတ္ေမွာက္ ျခင္းကို ရပ္ဆိုင္း... အေမရိကန္ႏွင့္ တ႐ုတ္တို႔ပူးေပါင္းၿပီး ပင္လယ္ဓားျပဆန္႔က်င္ေရး စစ္ေရးေလ့က်င့္... လာဘ္စားခဲ့သည့္ တ႐ုတ္ရဲခ်ဳပ္အမႈကို ႐ံုးတင္စစ္ေဆး... တ႐ုတ္ႏိုင္ငံရွိ စင္ကာပူပိုင္ကုမၸဏီတြင္ ဆႏၵျပမႈျဖစ္ပြား... အေမရိကန္ ကာကြယ္ေရး ၀န္ႀကီးကို ရွီက်င္ပင္း လက္ခံေတြ႕ဆံု
Language: Burmese/ ျမန္မာဘာသာ
Source/publisher: Myanmar Consolidated Media Co.Ltd.
Format/size: html
Date of entry/update: 20 September 2012


Title: "The Myanmar Times" (Burmese) 13 September 2012- Vol. 30, No.586" ျမန္မာတိုင္း(မ္) အတြဲ ၃၀ ၊ အမွတ္ ၅၈၆ ၊ ၁၃-၉-၂၀၁၂ တြင္ လႊင့္တင္သည္
Date of publication: 13 September 2012
Description/subject: á€»á€™á€”္မာႏိုင္ငံ၌ လာေရာက္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံရန္ အခ်ိန္တန္ၿပီေလာ... ဥပေဒ စိုးမိုးေရးႏွင့္ လြတ္လပ္ေသာ တရားစီရင္ေရး ခြဲျခား၍မရေၾကာင္း ဥပေဒပညာရွင္မ်ားဆို... အလုပ္သမားမ်ား၏ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္မႈအခ်ဳိ႕ ထပ္မံျဖစ္ပြား... ၂၀၁၃ ႏွစ္ဆန္းမွသာ ဗီဇာ မာစတာကတ္မ်ား သံုးႏုိင္မည္... ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အေမရိကန္ခရီး ယခုလ ၁၆ ရက္ေန႔ စတင္မည္... သမၼတႏွင့္ ျပည္သူမ်ား တိုက္႐ိုက္ထိေတြ႕ႏိုင္ေစရန္ သမၼတ႐ံုး ၀က္ဘ္ဆိုက္တြင္ ျပည္သူ႔အသံက႑ ဖြင့္လွစ္ေပးထား... အဆုိးႏွင့္အေကာင္း ယွဥ္တြဲခဲ့ေသာ စတုတၳပုံမွန္ အစည္းအေ၀း... ကမာရြတ္ၿမိဳ႕နယ္ လူသတ္မႈ အိမ္ရွင္ျဖစ္သူအား အေရးယူ... ယခုလအတြင္း Western Union မွ တစ္ဆင့္ ျပည္တြင္း သို႔ ေငြလႊဲပို႔ ႏိုင္ေတာ့မည္... မဲမသမာမႈျပဳလုပ္သည္ဟူေသာ စြပ္စြဲခ်က္ကို အမိန္႔ခ်မွတ္... ႏိုင္ငံတကာ၏ သေဘာထားသည္ အကူအညီမ်ားထက္ ပိုေကာင္း... Debit Card စနစ္ ဘဏ္ခုနစ္ခုက စတင္အသံုးျပဳ... ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ နည္းပညာဆိုင္ရာ အမ်ားပိုင္ကုမၸဏီ ဖြဲ႕စည္းရန္ ျပင္ဆင္ေန... ႏိုင္ငံတကာမွ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္ ၂,၀၀၀ ေက်ာ္ တက္မည့္ဖိုရမ္ လုပ္ဦးမည္... တယ္လီ ကြန္ေအာ္ပေရတာ ႏွစ္ေနရာအတြက္ ယွဥ္ၿပိဳင္မည္... စီတန္း လွည့္လည္ သည္ ဆိုသူမ်ားကုိ အမႈဖြင့္ထား... အမ်ဳိးသားႀကီးပြားတိုးတက္ေရးကုမၸဏီ မိုးထိမုိးမိမွ အလုပ္သမားမ်ားအား တရားစြဲဆို... က်ဴးေက်ာ္ေနထိုင္သူ မ်ားကို သတ္မွတ္ရက္အတြင္း ဖယ္ရွားေပးရန္မန္းၿမိဳ႕ေတာ္၀န္ ထပ္မံသတိေပး... ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းတြင္ ပါ၀င္ေနသူမ်ားအေပၚ မတရားအသင္းဥပေဒ သက္ေရာက္ျခင္းမရိွ... ေဒၚလာေျခာက္သန္းကိစၥ ၈၈ မ်ဳိးဆက္ေက်ာင္းသားမ်ား ျငင္းဆုိ... တိုင္းရင္းသားေရးရာ ၀န္ႀကီး မ်ားႏွင့္ သမၼတ ပထမဆံုးအႀကိမ္ ေတြ႕ဆံု... အေမရိကန္-အာဆီယံ ဆက္ဆံေရးေကာင္းေစရန္ ေထာက္ခံ... ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ဥပေဒၾကမ္း အခ်က္ အလက္အခ်ဳိ႕ ပယ္ဖ်က္ကာ အတည္ျပဳ... ေကအုိင္ေအက ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးၿပီးမွ အပစ္ရပ္မည္ ဆုိသျဖင့္ ပစ္ခတ္မႈ မ်ားျဖစ္ပြားေနဟု ကာကြယ္ေရး ဒုတိယ ၀န္ႀကီး ေျပာၾကား... ရခိုင္ျပည္နယ္၌ ျမန္မာႏွင့္ အင္ဒိုနီးရွား ၾကက္ေျခနီအသင္းတို႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ ရြက္မည္... ႏုိင္ငံေရးျပဳျပင္ေျပာင္း လဲမႈမ်ားႏွင့္အတူ လူထုစီးပြားဖြံ႕ၿဖိဳးမႈက႑မ်ား၌ ႏိုင္ငံတကာ အေထာက္အပံ့မ်ား ပုိမ်ားလာမည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ထား... လာမည့္ ရက္မ်ားတြင္ ေရႊေဈးဆက္တက္ႏိုင္... တ႐ုတ္ကုန္စည္ျပပြဲ ေရွ႕လတြင္ က်င္းပရန္ရွိ... ရန္ကုန္ကားေဈးကြက္ အပ္ကားေဈးႏႈန္းမ်ား အနည္းငယ္တက္... "ဆန္စပါးလုပ္ငန္း တိုးတက္ဖုိ႔ အတြက္ ေငြေၾကး ထက္ ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႕ အသိအမွတ္ျပဳ အားေပးတာကို ပိုၿပီး လုိအပ္ပါတယ္"... ယခုႏွစ္ ရာသီဥတုႏွင့္ လာမည့္ႏွစ္ ပို႔ကုန္အေျခအေနမ်ား... ျမန္မာ့ပ်ားရည္ ျပည္ပေဈးကြက္ေဈးေကာင္းရရန္ နည္းပညာမ်ား ျမႇင့္ တင္ကာ ျပည္ပစားသံုးသူ အႀကိဳက္ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ရန္ လိုအပ္... Sweety Home & Living Products Expo ျပပြဲက်င္းပမည္... တံတားသစ္ေၾကာင့္ ေျမာက္ဒဂုံ အိမ္၊ ျခံ၊ ေျမ ျပန္လည္လႈပ္ခတ္ လာႏိုင္... အိမ္သစ္ေဆာက္လုပ္ရန္ လိုအပ္မႈမ်ားေၾကာင့္ ဘဂၢဒက္တြင္ ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား ဖိတ္ေခၚလ်က္ရွိ... ယူေကထိပ္တန္း ဗိသုကာဆုအတြက္ အုိလံပစ္အားကစားကြင္း အလားအလာရွိေန... အျပင္ပိုင္းဒီဇိုင္း ႐ိုးရွင္းေပမယ့္ အိမ္တြင္းပိုင္းကို လွပစြာျပင္ဆင္ထား တဲ့ သု၀ဏၰကလံုးခ်င္းတုိက္... ရြာမ်ားစြာ အားထားႏုိင္ မည့္ ေရႊဆံႏြယ္ ဓမၼဓရေဆး႐ံုႀကီးဖြင့္မည္... ယခုလဆန္း ေရႊေဈး တစ္ႏွစ္တာ၏အျမင့္ဆံုးေဈးျဖစ္... လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ျဖန္႔ျဖဴးလိုပါက ကူညီသြားမည္... ေရႊဘိုၿမိဳ႕ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ဘက္စံု စီမံခ်က္ မ်ား ေရးဆြဲအဆိုျပဳ... တိုင္းလိုင္(ရွမ္းနီ) အမ်ဳိးသားမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ပါတီ ႐ုံးခ်ဳပ္ဖြင့္ပြဲ... စစ္ကိုင္းၿမိဳ႕ေတာ္၏ ၿမိဳ႕ျပဖြံ႕ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းတြင္ ဟိုတယ္ဇုန္တစ္ခုပါ၀င္္... အမရပူရၿမိဳ႕နယ္ အထည္အလိပ္ ရက္ကန္း လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း ဖြဲ႕စည္းေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိ... ပါတီတြင္း ညီလာခံက်င္းပေရးေကာ္မရွင္အဖြဲ႕မ်ားကို ဒီမိုကေရစီစနစ္အတိုင္း ဖြဲ႕ႏိုင္ရန္တင္ျပထား... ကုန္ကားႀကီးမ်ား သိမ္းယူခံခဲ့ရေသာ အမႈကို ျပန္လည္ စစ္ေဆးၿပီး... ေလ်ာ္ေၾကးျပန္ေပးရန္ နစ္နာသူ တစ္ဦးက ေတာင္းဆိုထားဟုဆို... ေရႊဘိုၿမိဳ႕အေရွ႕ဘက္ ေက်ာက္ ေျမာင္း ၿမိဳ႕ တြင္ စီးပြားေရး အထူးဇုန္အတြက္ အဆိုျပဳထား... တ႐ုတ္အလွ မယ္ေလး သရဖူေဆာင္းသြားတဲ့၂၀၁၂ ခုႏွစ္ မယ္ကမၻာၿပိဳင္ပြဲ... အႏုပညာကို ဗန္းျပၿပီး လိမ္လည္သူမ်ား ရွိေနသည္ဟု အစည္းအ႐ံုးဥကၠ႒ေျပာ... အာရွဆင္ေတြအေၾကာင္း ႐ုိက္ကူးထားတဲ့ မွတ္တမ္း႐ုပ္ရွင္ကား ျပည္တြင္းမွာျပသႏိုင္ဖို႔ ေနရာရွာေန... အိႏိၵယ႐ိုးရာေတးဂီတေတြကို ျမည္းစမ္းခြင့္ရခဲ့တဲ့ 'ကာေနတစ္ည' ေဖ်ာ္ေျဖပြဲ
Language: Burmese/ ျမန္မာဘာသာ
Source/publisher: Myanmar Consolidated Media Co.Ltd.
Format/size: html
Date of entry/update: 13 September 2012


Title: "The Myanmar Times" (Burmese) 6 September 2012- Vol. 30, No.585" ျမန္မာတိုင္း(မ္) အတြဲ ၃၀ ၊ အမွတ္ ၅၈၅ ၊ ၆-၉-၂၀၁၂ တြင္ လႊင့္တင္သည္
Date of publication: 06 September 2012
Description/subject: á€»á€•á€”္ၾကားေရး၀န္ႀကီးသစ္ ဦးေအာင္ၾကည္ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းျခင္း... ႏုိင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ဥပေဒၾကမ္းက ခ႐ိုနီမ်ား ကိုသာ အက်ဳိးရွိေစမည္ဟု အမ်ဳိးသား လႊတ္ေတာ္ ၌ ေဆြးေႏြး... ၈၈ မ်ဳိးဆက္ေက်ာင္းသားမ်ားအားလံုး ႏုိင္ငံကူး လက္မွတ္ရရွိရန္ လိုလား... ၀န္ႀကီးဌာန ၃၃ ခုမွ ၃၁ ခုသို႔ ေလွ်ာ့ခ် ဖြဲ႕စည္းၿပီး သမၼတ႐ံုး၀န္ႀကီး ေျခာက္ဦးအထိ တိုးခ်ဲ႕ ခန္႔အပ္... ႏုိင္ငံေရးပါ၀င္ပတ္သက္မႈေၾကာင့္ လိုင္စင္သိမ္းခံ ခဲ့ရသည့္ ေရွ႕ေနမ်ားကို လိုင္စင္ျပန္လည္ ထုတ္ေပး ရန္ လိုလား... သံုးႏွစ္အရစ္က် ေငြေပးသြင္းကာ ေအေအတကၠစီ ၀ယ္ယူႏိုင္... ျမန္မာ-ထိုင္း ႏွစ္ႏိုင္ငံခရီးသြား လုပ္ငန္း ပူးေပါင္းျမႇင့္တင္မည္... ေပါက္ၿမိဳ႕အနီး၌ စက္ေလွတိမ္းေမွာက္မႈတြင္ တစ္ဦးေသဆံုး... သမၼတအားေထာက္ခံေၾကာင္း ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ပြဲ တရား၀င္ သံုးရက္ ခြင့္ျပဳေသာ္လည္း တစ္ရက္သာ တရား၀င္ျဖစ္ခဲ့... ျပည္တြင္းစစ္ရပ္စဲမွသာ တိုင္းျပည္ အမွန္တကယ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မည္ဟု မိုးသီးဇြန္အဖြဲ႕ ေျပာၾကား... ႏွစ္ဖက္လုိက္နာရမည့္ က်င့္၀တ္ စည္းကမ္းမ်ားမူၾကမ္း အစိုးရႏွင့္... ေကအင္န္ယူ သေဘာတူ လက္မွတ္ထုိးႏိုင္ခဲ့... ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးသစ္လက္ထက္ စာေပလြတ္လပ္ခြင့္ ပိုရႏိုင္ရန္ ေမွ်ာ္လင့္... တိုင္းရင္းသားေရးရာ ၀န္ႀကီးမ်ားႏွင့္ သမၼတ မၾကာမီ ေတြ႕ဆံုရန္ စီစဥ္ထား... အာမခံလုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္ခြင့္ရသည့္ ပုဂၢလိက ကုမၸဏီ ၁၂ ခုကို ထုတ္ေဖာ္ေၾကညာ... ျမန္မာ့အာမခံေဈးကြက္ Multi Polar စနစ္သို႔ ေျပာင္းရန္လို... အေရွ႕ေတာင္အာရွအားကစားပြဲ မတိုင္မီ ထိုင္းအဲေအးရွားက ေနျပည္ေတာ္သို႔ တိုက္႐ိုက္ဆြဲမည္... ေနျပည္ေတာ္ ၁၁၅ မုိင္၌ ေအဂ်ီဒီဘဏ္၏ ၂၄ နာရီ အသုံးျပဳႏုိင္ေသာ ေအတီအမ္ စက္သစ္ ဖြင့္လွစ္... ျမန္မာ့ေလေၾကာင္းအတြက္ ဘရာဇီးလ္ႏိုင္ငံ ထုတ္ ေလယာဥ္သစ္ ႏွစ္စင္း ႏုိ၀င္ဘာလတြင္ ေရာက္ရွိမည္... အေမရိကန္ႏွင့္ အားကစား ဖလွယ္... အစိုးရႏွင့္ ေကအင္န္ယူ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးျခင္း တိုးတက္မႈအေနအထားမွာ ပထမအဆင့္ ေျခလွမ္းသာ ရိွေနေသး... အေသးစားႏွင့္ အလတ္စားလုပ္ငန္းမ်ား ေအာင္ျမင္ရန္ အစိုးရႏွင့္... ႏိုင္ငံတကာက လုံေလာက္ေသာ ေထာက္ပံ့မႈမ်ား ေပးအပ္ရန္လို... ေမြးကင္းစ ကေလးငယ္ တစ္ဦးအား တူးေျမာင္းအတြင္း စြန္႔ပစ္ထား မႈျဖစ္ပြား... ေလဖိအားနည္းရပ္၀န္းေၾကာင့္ မိုးေရခ်ိန္ စံခ်ိန္သစ္မ်ားရရွိ္္... ကန္႔သတ္ခ်က္ မ်ားႏွင့္ စီးပြားေရးပိတ္ဆုိ႔မႈ မ်ားေၾကာင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးရန္ ခက္ခဲ ဟု ျမန္မာအထည္ခ်ဳပ္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားေျပာ... ရင္းႏွီးျမဳႇပ္ႏွံမႈ ဥပေဒၾကမ္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေ၀ဖန္သံမ်ားေပၚထြက္ ျပန္ျပင္ရန္လိုေၾကာင္း စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား အၾကံျပဳ... က်ပ္ ၅,၀၀၀တန္ မိုဘိုင္းဖုန္း ေငြျဖည့္ကတ္ စတင္ေရာင္းခ်မည္... ျမရည္နႏၵာၿမိဳ႕သစ္ရွိ က်ဴးေက်ာ္၀င္ေရာက္ေနထိုင္ၾက ေသာ ေျမမွာ အစိုးရပိုင္ေျမဟု ေျမယာ ဌာနမႉးေျပာ... ႏိုင္ငံ၏ ေရသယံဇာတအား အက်ဳိးရွိစြာ စီမံခန္႔ခြဲရန္လိုအပ္ ... ရခိုင္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္မွ ခရီးသြားေဒသ အခ်ဳိ႕သို႔ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ား လည္ပတ္ခြင့္ ယာယီကန္႔သတ္... က်ပ္ ၃၈ ဘီလ်ံ ရွာေဖြေပးႏုိင္ရန္ ပို႔ေဆာင္ေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ ေဆာင္ရြက္ေန... ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးမ်ားခန္႔ထားရန္ သမၼတက ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သုိ႔ သ၀ဏ္လႊာပုိ႔... ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀း ယခုလ ေနာက္ဆုံးပတ္ခန္႔ က်င္းပဖြယ္ရွိ... အငွားယာဥ္လုပ္ငန္းအတြက္ သင့္ေတာ္မည့္ကား ရွားပါး... 'ဗ'အကၡရာ ကားမ်ား ဖ်က္သိမ္းမည္... ေရႀကီးမႈေၾကာင့္ ဆန္ေဈးမ်ား မတက္ႏိုင္... ဂ်ပန္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအတြက္ ရန္ကုန္တြင္ ႐ံုးခန္းသစ္ဖြင့္္... ေအေအအငွားယာဥ္မ်ား ဒုတိယအႀကိမ္ ထပ္မံေရာင္းခ်... Far East မွ စင္ကာပူအိမ္ျခံေျမႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ေဆြးေႏြးပြဲ က်င္းပခဲ့... အျငင္းပြားလ်က္ရွိေသာ ပုလဲကြန္ဒုိစီမံခန္႔ခြဲခြင့္ ကိစၥ သာယာေရးေကာ္ မတီေဆာင္ရြက္ေန... က်ယ္၀န္းသပ္ရပ္တဲ့ အခန္းဖြဲ႕စည္းပုံရွိတဲ့ ဒဂံုၿမိဳ႕နယ္ထဲကအဆင့္ ျမင့္ကြန္ဒို... တ႐ုတ္ႏိုင္ငံရွိ ၿမိဳ႕ေပါင္း ၅၀ တြင္ အိမ္ရာေဈးႏႈန္းမ်ား ထပ္မံျမင့္တက္ လာေၾကာင္း တ႐ုတ္အစိုးရ ထုတ္ျပန္... ကိုယ္ပိုင္ေက်ာင္းဖြင့္ခြင့္ ျပဳလိုက္သည့္အေပၚ၊ေက်ာင္းသား မိဘမ်ား ႏွင့္ ပုဂၢလိကလုပ္ငန္းရွင္မ်ားက ႀကိဳဆိုၾက... အတြင္းတိမ္ေ၀ဒနာ ရွင္ ၅,၀၀၀ ကို ကုသိုလ္ျဖစ္ ခြဲစိတ္ကုသေပးေန... အေရးေပၚ လူနာ တင္ ေလယာဥ္၀န္ေဆာင္မႈ ျပည္တြင္းပုဂၢလိက ေဆး႐ုံမ်ား ရည္ရြယ္ထား... အာဆီယံ ႐ုပ္ေသးပြဲေတာ္သို႔ စိန္မြတၱားဆိုင္း၀ိုင္းႏွင့္ အတူ ေထြးဦး ျမန္မာ႐ုပ္ေသးအဖြဲ႕ သြားေရာက္ ကျပမည္... 'ယာဥ္တိုက္မႈအႏၲရာယ္ ကင္းေ၀းေစရန္' ယာဥ္စည္းကမ္းပါ စတစ္ကာမ်ားကပ္ေပး... သီတင္းကြ်တ္မွ ငါးေဈးကြက္ အေရာင္း အ၀ယ္ ျပန္လည္တက္လာ ႏိုင္ဟု ခန္႔မွန္း... အေရာင္းသြက္ရမည့္ ရာသီခ်ိန္တြင္ ႏွမ္းအေရာင္းအ၀ယ္ ေအးေန... ပိုမိုအားစိုက္ထုတ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ လိုအပ္လ်က္ရွိသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အရင္းအႏွီးေဈးကြက္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး လမ္းျပေျမပံု... ေရွးေဟာင္း ယဥ္ေက်းမႈ အေမြအႏွစ္မ်ားတည္ရွိရာ တေကာင္းသို႔ ႏိုင္ငံျခားသား လာေရာက္မႈ နည္းပါး... က်ဴးေက်ာ္ကိစၥေၾကာင့္ လက္တြန္႔ၾကရတဲ့ ၿမိဳ႕ကြက္သစ္ အိမ္ျခံေျမ... ေရႊဘိုပဲ အထြက္နည္းေသာ္ လည္း ေရာင္းအားေကာင္း... ေတာင္သူမ်ား သမၼတ႐ံုးေရွ႕ ဆႏၵေဖာ္ ထုတ္ႏိုင္ရန္ တင္ျပ
Language: Burmese/ ျမန္မာဘာသာ
Source/publisher: Myanmar Consolidated Media Co.Ltd.
Format/size: html
Date of entry/update: 13 September 2012


Title: "The Myanmar Times" (Burmese) 30 August 2012- Vol. 30, No.584" ျမန္မာတိုင္း(မ္) အတြဲ ၃၀ ၊ အမွတ္ ၅၈၄ ၊ ၃၀-၈-၂၀၁၂ တြင္ လႊင့္တင္သည္
Date of publication: 30 August 2012
Description/subject: á€á€¼á€¶á€±á€á€¸á¿á€™á€­á€³á‚•á€”ယ္မွ လယ္သမားမ်ားက လြန္ခဲ့ ေသာႏွစ္ ၂၀ အတြင္း ဆုံး႐ႈံးခဲ့ရေသာ လယ္ယာ ေျမမ်ား အတြက္ ျပန္လည္ေတာင္းဆုိ... "ကိုယ့္အျမင္နဲ႔ မတူတဲ့သူဟာ အားလံုးမွားတယ္ ဆိုၿပီး စြပ္စြဲလုိ႔ မရပါဘူး" -ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္... သတၱဳတြင္း၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္ သည္ဗြိဳက္စ္အမႈ စြဲခ်က္ေျမာက္မေျမာက္ စက္တင္ဘာတြင္ ဆံုးျဖတ္မည္... လူမႈေရး အဖဲြ႕အစည္းမ်ားအတြက္ ကိုက္ညီမည့္ ဥပေဒျပဳစုရန္ လူမႈေရးအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ တာ၀န္ရွိသူမ်ား ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြး... ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ခံရသည့္ ကုလသမဂၢ ၀န္ထမ္းသံုးဦး ကို သမၼတအမိန္႔ျဖင့္ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ ေပးအပ္... ယခုႏွစ္မိုးရာသီတြင္ ရာသီတုပ္ေကြး ဘီအမ်ဳိးအစား... ဗိုင္းရပ္စ္ပုိး ကူးစက္ပ်ံ႕ႏွံ႕မႈမ်ားျပား... သဘင္ပညာရွင္မ်ားအစည္းအ႐ုံး ျပန္လည္ေရြးေကာက္မယ့္အစီအစဥ္ ရက္ေရႊ႕ဆုိင္းလိုက္... ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း ေနထိုင္သူအားလံုးကို သန္းေခါင္း စာရင္း ထည့္သြင္းေကာက္ယူရန္ ကုလသမဂၢက တိုက္တြန္း... တည္ေဆာက္ရန္ လ်ာထားသည့္ တံတားဦးၿမိဳ႕သစ္ စီမံကိန္းအတြက္ က်ပ္ဘီလ်ံ ၂၀၀ ခန္႔ ရရွိထားဟုဆို... မိုးသီးဇြန္ႏွင့္ ေက်ာင္းသား ေဟာင္းအခ်ဳိ႕ စက္တင္ဘာ ၁ ရက္ ျပန္လာမည္... အသက္မျပည့္ေသာ စစ္မႈထမ္းကေလးငယ္ ၆၀၀ ေက်ာ္အား... ႏုတ္ထြက္ခြင့္ေပးခဲ့ၿပီး ၄၀ ေက်ာ္ကုိ ထပ္မံႏုတ္ထြက္ခြင့္ေပးမည္... ခုံ႐ုံးဥကၠ႒ႏွင့္အဖြဲ႕အား အေရးယူေဆာင္ရြက္ရန္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၌ စုံစမ္းစစ္ေဆးေရးအဖြဲ႕ ဖြဲ႕စည္း... အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္တြင္ မဲခြဲရာ အေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာ ခုံ႐ုံးကုိ စြပ္စြဲျပစ္တင္သည့္အဆုိ အႏုိင္ရ... ရခိုင္ျပည္နယ္ စံုစမ္းေရးေကာ္ မရွင္အဖြဲ႕၀င္မ်ား စက္တင္ဘာအတြင္း ရခုိင္သုိ႔သြားမည္... က်ပ္ ၁၅ သိန္းတန္ ဂ်ီအက္စ္အမ္ဖုန္းမ်ားကုိ ျပန္လည္လက္ခံံၿပီး ေငြျပန္အမ္းရန္ မျဖစ္ႏိုင္ဟုဆို... ေရနံႏွင့္ ဓာတ္ေငြ႕ပိုက္လိုင္း စီမံကိန္းအတြက္ ျမန္မာ လုပ္သားမ်ားအား သင္တန္းပို႔ခ်... ဒုတိယအႀကိမ္ ႏိုင္ငံေရး သင္တန္းဖြင့္... ဗႏၶဳလ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးမွ ကားအစီးေရ ၁၀၀ ကို AA တကၠစီ... ယာဥ္မ်ားအျဖစ္ ေျပးဆြဲမည္... ကုန္ေသတၱာခြံ ၅,၀၀၀ ခန္႔ထားသိုႏိုင္မည့္ ကုန္းတြင္း ကုန္သိုေလွာင္စခန္းဖြင့္လွစ္... ရန္ကုန္ႏွင့္ မႏၲေလး နည္းပညာတကၠသိုလ္တို႔ကုိ ငါးႏွစ္အတြင္း အာဆီယံအဆင့္မီရန္ ရည္မွန္း... ဘားအံၿမိဳ႕ရွိ ေကာ့ဂြန္း သဘာ၀လုိဏ္ဂူကို ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္လ်က္ရွိ... ေဗဒါ ႏိုင္ငံေရးသိပၸံေက်ာင္း (၁၂)ႀကိမ္ေျမာက္ ေက်ာင္းဆင္း... ေနရွင္နယ္လိဂ္ ႏွင့္ ေဂ်လိဂ္တို႔ ပူးေပါင္း... စက္တင္ဘာတြင္ မုတ္သံုေလ ဆုတ္ ခြာမည္ဟုခန္႕မွန္း... မႏၲေလး တမၸ၀တီရပ္ကြက္ လူသတ္မႈအား စစ္ေဆးေဆာင္ရြက္ေန... လႊတ္ေတာ္သုိ႔ လယ္ယာကိစၥမ်ား တင္ျပရန္ ေကာ္မရွင္ ဖြဲ႕စည္း... နည္းပညာလိုအပ္ခ်က္ေၾကာင့္ သားေရလုပ္ငန္း ေဈးကြက္မ၀င္... ဆန္စပါးအမ်ားပိုင္ကုမၸဏီ ရွယ္ယာေရာင္းခ်... ကေနဒါ၀န္ႀကီး လာမည္... ငါးရွဥ့္ေဈးႏႈန္း စံခ်ိန္တင္ျမင့္တက္လာ... စြမ္းအင္ဆိုင္ရာ မန္ေနဂ်ာမ်ား ေပၚထြက္ႏိုင္ေရးအတြက္ ဒုတိယအႀကိမ္ သင္တန္းဖြင့္လွစ္ခဲ့... တရားစြဲဆိုမႈ မ်ားေၾကာင့္ လက္လုပ္ အုတ္လုပ္ငန္းရွင္မ်ား လုပ္ငန္း ရပ္ဆိုင္းရေတာ့မည္ဟုသိရ... မႏၲေလးဧည့္လမ္းၫႊန္အသင္းက ဖြင့္သည့္သင္တန္းကို ၀န္ႀကီး အသိအမွတ္ျပဳေပးရန္လိုလား... စက္မႈလုပ္ငန္းခြင္ဆက္ဆံေရးစနစ္တြင္ အလုပ္သမားဖြဲ႕စည္းျခင္း ဆိုင္ရာ အသိပညာေပးမႈ အေရးႀကီးလာ ေတာင္ျပဳန္းပြဲေတာ္၌ ဆိုင္ခန္းဖြင့္လွစ္သူမ်ား ယခုႏွစ္တြင္ နည္းပါး ဟုဆို အိုးပုတ္ေဈးေရာင္းပြဲက်င္းပျမဲ... ' ေရႊမင္းသားေဖာင္ေဒးရွင္း'က ပညာသင္ဆုခ်ီးျမႇင့္... ပြင့္လင္းျမင္သာမႈမရွိ၍ စက္မႈဇုန္ေအာင္ျမင္မႈေႏွး ရာျပည့္(မႏၲေလး)စာအုပ္အေရာင္းပြဲ ၃၀ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ ေလွ်ာ့မည္္ ... စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားဖြံ႕ၿဖိဳးရန္ ေခ်းေငြစနစ္ျပဳျပင္ေပးေစလို... ကသာခ႐ုိင္မွေတာင္သူမ်ားအား အမိုင္ႏိုသဘာ၀ေျမဩဇာ အခမဲ့ပံ့ပိုး မည္... ဆံၿမိတ္ခုံ သို႔မဟုတ္ဆီမီးခံုေဒသတြင္ စက္မႈလုပ္ငန္းဇုန္ႏွင့္ တိုင္းေဒသ ႀကီးအတြက္ အေကာင္းဆံုး ဆိပ္ကမ္းျဖစ္ရန္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္... ပုဂံၿမိဳ႕သစ္တြင္ ဟိုတယ္သစ္ တစ္လံုး ဖြင့္လွစ္ရန္ ျပင္ဆင္ေန... ထိုင္းေလေၾကာင္း တစ္ေန႔သံုးႀကိမ္အထိတိုးခ်ဲ႕... ရန္ကုန္ဆီဒိုးနားဟိုတယ္၏ စီနီယာ မန္ေနဂ်ာကို ျပည္၀င္ခြင့္ဗီဇာ ကန္႔သတ္... ဆိုက္ေရာက္ဗီဇာစနစ္ကို ႏွစ္ႏုိင္ငံ ထပ္မံတိုးခ်ဲ႕... ႏုိင္ငံသားပိုင္ ဟိုတယ္မ်ားႏွင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းမ်ား ညိႇႏႈိင္း... ဘန္ေကာက္-မႏၲေလး တိုက္႐ုိက္ေလေၾကာင္း ခရီးစဥ္ကို... အဲေအးရွားေလေၾကာင္း လိုင္းက ေအာက္တိုဘာလတြင္ စတင္မည္္... သူေဌးကြ်န္းသို႔ ျပည္တြင္း ခရီးသည္မ်ားအတြက္ ၀န္ေဆာင္မႈေပး... လာမည့္ ခရီးသြား ရာသီ အတြက္ ျပည္တြင္းေလေၾကာင္း ေလယာဥ္ လက္မွတ္ခ မ်ား ေဈးျမင့္တက္... မႏၲေလးႏွင့္ ေနျပည္ေတာ္ေလဆိပ္တြင္ ပါဆိုက္ေရာက္ဗီဇာေပးရန္ စီစဥ္ေန
Language: Burmese/ ျမန္မာဘာသာ
Source/publisher: Myanmar Consolidated Media Co.Ltd.
Format/size: html
Date of entry/update: 06 September 2012


Title: "The Myanmar Times" (Burmese) 23 August 2012- Vol. 30, No.583" ျမန္မာတိုင္း(မ္) အတြဲ ၃၀ ၊ အမွတ္ ၅၈၃ ၊ ၂၃-၈-၂၀၁၂ တြင္ လႊင့္တင္သည္
Date of publication: 23 August 2012
Description/subject: á€§á€›á€¬á€á€á€®á‚á€½á€„့္ လား႐ိႈးေရႀကီးမႈမ်ားအတြက္ ကူညီေရး လုပ္ငန္းမ်ား ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ေန... သာေပါင္း၊ ေရေဘးသင့္သူမ်ား ေသာက္သံုးေရႏွင့္ အစားအစာ အကူအညီ လိုအပ္ လ်က္ရွိေန... ကုလအတြက္ ဒိန္းမတ္က ေဒၚလာရွစ္သန္းေထာက္ပံ့... ေမြးကင္းစ ကေလး ကုသေရး ပစၥည္းလႉဒါန္းရန္ စီစဥ္... ေက်ာင္းသားသမဂၢဖြဲ႕စည္းႏိုင္ရန္ ေကာ္မတီမ်ား ႀကိဳတင္ဖြဲ႕စည္း... ႏွစ္ ၅၀ နီးပါး သက္တမ္းရွိ စာေပ စိစစ္မႈကို ပယ္ဖ်က္ လိုက္ၿပီးေနာက္ လူမႈဘ၀ ဆက္ဆံေရး တစ္ရပ္ကို တည္ေဆာက္ႏုိင္ခဲ့ၿပီ... မဟာမုနိ ဘုရားႀကီးအလႉခံပံုးမ်ားအား ေဖာက္ထြင္းခုိးယူမႈ ေျခာက္လၾကာ မွေဂါပက အဖြဲ႕သိရ... ရခုိင္ျပည္နယ္ အေရးသည္ ျပည္တြင္းေရးျပႆနာ သာျဖစ္ဟု သမၼတက ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သို႔ သ၀ဏ္လႊာေပးပို႔... စာေပစိစစ္ေရး အဆံုးသတ္မႈ အလြန္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ႏွင့္ ေမးခြန္းမ်ား... ခံု႐ံုးအေနျဖင့္ တာ၀န္မ်ားကို ဆက္လက္ထမ္းေဆာင္သြားမည္... ကုမၸဏီႏွင့္ မေျပလည္ေသးေသာ လယ္သမားမ်ား စက္မႈဇုန္ လစ္လပ္ေနရာမ်ားတြင္ မုိးစပါးစိုက္ပ်ဳိး... ၀န္ထမ္းမ်ား လြတ္ေျမာက္လာမႈ ကုိ ကုလက ႀကိဳဆိုလုိက္ၿပီး က်န္၀န္ထမ္းမ်ားကုိ အျမန္ဆံုး လႊတ္ေပးရန္ တိုက္တြန္း... ဂိုးလ္ဒင္းျမန္မာ ေလေၾကာင္းလိုင္း အစုရွယ္ယာမ်ား လက္ခံမည္... ျပည္ပသေဘၤာလိုင္းမ်ားရွိ ျမန္မာသေဘၤာသားမ်ားက တစ္ႏွစ္လွ်င္ 'ကန္'ေဒၚလာ သန္း ၁၄၀ ခန္႔ရွာေဖြေပးေန... စစ္ေျပးဒုကၡသည္မ်ားအား ေျမျမႇဳပ္မိုင္း အသိပညာေပးရန္လိုအပ္... ထိုင္း-ျမန္မာခ်စ္ၾကည္ေရးတံတား တစ္စင္း ထပ္မံတည္ေဆာက္မည္... ရွမ္းအင္န္အယ္လ္ဒီပါတီ ဌာနခ်ဳပ္႐ံုးခန္းဖြင့္... ေထရ၀ါဒ ဓမၼကြန္ရက္ဖြဲ႕မည္... ျမစ္၀ကြ်န္းေပၚ ကူးတို႔လိုင္းငါးလိုင္း ေဈးႏႈန္းမတက္... ခ်င္းျပည္နယ္တြင္ ခရီးသြားႏွင့္ အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္း အလားအလာ ေကာင္း... ဥပေဒေရးရာအထူးျပဳမဂၢဇင္း ထုတ္ေ၀မည္... အငွားယာဥ္မ်ား ကိုသာ ေအေအ နံပါတ္ေပးမည္ျဖစ္သည္... လက္ပန္းေတာင္းေတာင္ ေၾကးနီစီမံကိန္းေၾကာင့္ လယ္ယာေျမဧက ၈၀၀၀ ခန္႔ သိမ္းခံရဟု ေဒသခံ မ်ား ကန္႔ကြက္ေျပာၾကား... အရင္းအႏွီးေဈးကြက္ ဥပေဒပိုင္း ဂ်ပန္ ကူညီမည္္... ျမန္မာစာေပေလာက ႏိုင္ငံတကာေဈးကြက္သို႔ လွမ္းေမွ်ာ္္... ေဆးလိပ္ေသာက္ျခင္းေၾကာင့္ အဆုတ္ကင္ဆာေရာဂါ ျဖစ္ပြားသည့္ လူနာမ်ားျပားလာ... အခြန္ႏႈန္းေျပာင္းလဲ သတ္မွတ္လိုက္ျခင္း ကေဈးကြက္ ေပၚတြင္ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈ မ်ားႏိုင္ေၾကာင္း သိရ... ေဈးကြက္တြင္း ကားႏွင့္ စလစ္ေဈးမ်ား အနည္းငယ္တက္လာ... မႏၲေလးတြင္ ဘာသာျခား ဆရာေတာ္မ်ား ပူးေပါင္း၍ ပရဟိတဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ေန... ကားပါမစ္ေဈးျမင့္ လာ၍ ေမာ္ဒယ္နိမ့္ ကားမ်ား ေဈးျမင့္လာ... ေသြးလႉရွင္မ်ားအတြက္ ဘီပိုးကာကြယ္ေဆး ထိုးႏွံေပးႏိုင္ရန္ အလႉရွင္မ်ား လိုအပ္လ်က္ရွိ... မႏၲေလးတြင္ ဩဂုတ္လအတြင္း ဂ်ပန္ ႐ုပ္ရွင္ပြဲေတာ္ က်င္းပမည္... က်ားထိန္းသိမ္းေရး နယ္ေျမတြင္ စစ္ပြဲမ်ားျဖစ္ပြားေနမႈက က်ားမ်ား၏ ရပ္တည္မႈကို ၿခိမ္းေျခာက္ လာလ်က္ရွိေန... အင္းေလးကန္အတြင္းတြင္ ငါးမဖမ္းရဇုန္ေနရာမ်ားကို သတ္မွတ္ သြားရန္ရွိ... မန္းႏွင့္ ကြန္ဒို ယဥ္ေက်းမႈ ႏွစ္အနည္းငယ္ အတြင္း အသားက်လာႏိုင္... မိသားစု နည္းနည္းနဲ႔ ၿမိဳ႕လယ္ေကာင္မွာေနႏိုင္မယ့္ ျပင္ဦးလြင္က လံုးခ်င္းတစ္ထပ္တိုက္... အင္းေလးကန္ေရရွည္တည္တ့ံေစေရးအတြက္ ပထမဦးစားေပးအျဖစ္ ကေလာေခ်ာင္းကို ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းသြားမည္... ရတနာပုံ ဒိုင္းမြန္းပလာဇာ ယခုလ ၁၅ ရက္တြင္ ဖြင့္လွစ္ခဲ့ၿပီျဖစ္... ေအဘီအက္စ္ဒီအက္ဖ္ (ေျမာက္ပိုင္း)ရဲ႕လူအစုလိုက္ အျပံဳလိုက္ သတ္မႈနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး လူထုကို အသိေပးလိုက္တဲ့ စာအုပ္တစ္အုပ္... ဩဂုတ္၊၂၆ မွာ ျပဳလုပ္မယ့္ ဟစ္ပ္ေဟာ့႐ိႈး... ႏွစ္၂၀ ေက်ာ္အၾကာမွာ မိခင္ တစ္ဦးက ေဖာ္ထုတ္ေပး ခဲ့တဲ့ ေအဘီ အက္စ္ဒီအက္ဖ္ (ေျမာက္ပိုင္း) စခန္းရဲ႕ တုန္လႈပ္ေခ်ာက္ခ်ားဖြယ္ အေတြ႕အၾကံဳ... မႏၲေလးၿမိဳ႕မွ ဘန္ေကာက္ႏွင့္ ဂါယာသို႔ အမ္ေအအိုင္ဆြဲမည္... ပုဂံၿမိဳ႕သစ္တြင္ ဟိုတယ္သစ္တစ္လံုး ဖြင့္လွစ္ရန္ ျပင္ဆင္ေန... ရန္ကုန္ဆီဒိုးနားဟိုတယ္၏ စီနီယာ မန္ေနဂ်ာကို ျပည္၀င္ခြင့္ဗီဇာ ကန္႔သတ္... ဆိုက္ေရာက္ဗီဇာ စနစ္ကို ႏွစ္ႏုိင္ငံ ထပ္မံတိုးခ်ဲ႕... ႏုိင္ငံသားပိုင္ ဟိုတယ္မ်ားႏွင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းမ်ား ညိႇႏႈိင္း... ဘန္ေကာက္-မႏၲေလး တိုက္႐ုိက္ေလေၾကာင္း ခရီးစဥ္ကို အဲေအးရွားေလေၾကာင္းလိုင္း က ေအာက္တိုဘာလတြင္ စတင္မည္္... သူေဌးကြ်န္း သို႔ ျပည္တြင္း ခရီးသည္မ်ားအတြက္ ၀န္ေဆာင္မႈေပး... လာမည့္ ခရီးသြား ရာသီအတြက္ ျပည္တြင္းေလေၾကာင္း ေလယာဥ္လက္မွတ္ခမ်ား ေဈးျမင့္တက္... မႏၲေလးႏွင့္ ေနျပည္ေတာ္ေလဆိပ္တြင္ ပါဆိုက္ေရာက္ဗီဇာေပးရန္ စီစဥ္ေန... ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ပညာေရးႏွင့္ ဖံြ႕ၿဖိဳးမႈအတြက္ ပညာတတ္ လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္လုိအပ္ခ်က္ တရား႐ံုးမ်ားမထီမဲ့ျမင္ျပဳမႈ ဥပေဒၾကမ္းႏွင့္ပတ္သက္၍... နတ္ေမာက္သားနဲ႔ ပ႒ာန္းဆက္ပါသူမ်ား... ရာဇသတ္ႀကီးကို ျပင္ဆင္လိုလွ်င္... ဦးတည္ရာလမ္းေၾကာင္း ေပ်ာက္သြားျခင္းတဲ့လား... မည္သူမဆုိ... ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ တိုးတက္ျဖစ္ထြန္းမႈမ်ားအတြင္းေပၚေပါက္ လာေနေသာ လူလူခ်င္းစာနာ ေထာက္ထားမႈဆိုင္ရာ စိန္ေခၚမႈမ်ား... ရာဇသတ္ႀကီးဥပေဒဆိုတာ ဥပေဒဟုတ္ရဲ႕လား... ျမန္မာ-ထုိင္း... ခ်စ္ၾကည္ေရးတံတားရွိရာ ျမ၀တီၿမိဳ႕... 'ေလွကေလးကိုေလွာ္မည္၊ ေဘးမသမ္းဘဲ... ေအးခ်မ္းေတာ့သည္' သီခ်င္း ဆုိပါေလဦး ႀကီးႀကီး... ဘိလပ္ျပန္သန္း... စာနယ္ဇင္းေကာင္စီမ်ား-အင္ဒိုနီးရွား၏ အေတြ႕အၾကံဳ.. သစ္ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္သစ္... စိတ္ကို ေပ်ာ္ရႊင္ေစမႈနဲ႔ကုတဲ့ ဆရာ၀န္လူရႊင္ေတာ္အဖြဲ႕... ႐ုိးသားသည့္ဂုဏ္... ကုေဋတစ္သန္းမကတဲ့ ေျခတစ္လွမ္းအစ... ဘႀကီးညိဳ၏ ေအာက္ကစ... တရားခံျဖစ္သြားေသာ တရားသူႀကီး... လူဦးေရ အခ်ဳိးအစား ေျပာင္းလဲမႈ၏ စိန္ေခၚမႈမ်ား၊ အာရွသည္ မခ်မ္းသာခင္ အိုမင္းေန ၿပီ... ေရအားလွ်ပ္စစ္... ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတႀကီးခင္ဗ်ား... ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရးတြင္ ေျပာင္းလဲမႈအမ်ဳိးအစားသည္သာ စိန္ေခၚမႈျဖစ္သည္... ဟစ္၍သာေခၚလုိက္ခ်င္ေတာ့တယ္ ဆရာေရ... ဂရန္တီႏွင့္ ၀ရန္တီ (Guarantee & Warranty)... ထားသင့္တဲ့၀ါဒ အာမခံ ဆင္ဖုိနီ... သုညေတြဆီ လက္တြဲ ေလွ်ာက္လွမ္းရမယ့္ခရီး... ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံေတာ္ ျမန္မာလူမ်ဳိးမ်ားႏွင့္ အနာဂတ္ခရီး... ၂၁ ရာစုႏွစ္တြင္ ဗဟုသုတ၏ အေရးပါေသာ အခန္းက႑... ငါးရဖို႔က အဓိက... စီးပြားေရး အလားအလာေကာင္း မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ၾကံဳရမည့္ အခက္အခဲမ်ား... အိတ္ဖြင့္ေပးစာ... အံ့မခန္း ထမ္းဆမ္းလုိဏ္ဂူေတာ္... ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈေလ်ာ့က်ေရး ရည္မွန္းခ်က္... ေဈးႏႈန္းတက္တုိင္း ျမတ္သလား
Language: Burmese/ ျမန္မာဘာသာ
Source/publisher: Myanmar Consolidated Media Co.Ltd.
Format/size: html
Date of entry/update: 06 September 2012


Title: "The Myanmar Times" (Burmese) 16 August 2012- Vol. 30, No.582" ျမန္မာတိုင္း(မ္) အတြဲ ၃၀ ၊ အမွတ္ ၅၈၂ ၊ ၁၆-၈-၂၀၁၂ တြင္ လႊင့္တင္သည္
Date of publication: 16 August 2012
Language: Burmese/ ျမန္မာဘာသာ
Source/publisher: Myanmar Consolidated Media Co.Ltd.
Format/size: html
Date of entry/update: 16 August 2012


Title: "The Myanmar Times" (Burmese) 9 August 2012- Vol. 30, No.581" ျမန္မာတိုင္း(မ္) အတြဲ ၃၀ ၊ အမွတ္ ၅၈၁ ၊ ၉-၈-၂၀၁၂ တြင္ လႊင့္တင္သည္
Date of publication: 09 August 2012
Language: Burmese/ ျမန္မာဘာသာ
Source/publisher: Myanmar Consolidated Media Co.Ltd.
Format/size: html
Date of entry/update: 14 August 2012


Title: "The Myanmar Times" (Burmese) 2 August 2012- Vol. 29, No.580" ျမန္မာတိုင္း(မ္) အတြဲ ၂၉ ၊ အမွတ္ ၅၈၀ ၊ ၂-၈-၂၀၁၂ တြင္ လႊင့္တင္သည္
Date of publication: 02 August 2012
Language: Burmese/ ျမန္မာဘာသာ
Source/publisher: Myanmar Consolidated Media Co.Ltd.
Format/size: html
Date of entry/update: 14 August 2012


Title: "The Myanmar Times" (Burmese) 26 July 2012- Vol. 29, No.579" ျမန္မာတိုင္း(မ္) အတြဲ ၂၉ ၊ အမွတ္ ၅၇၉ ၊ ၂၆-၇-၂၀၁၂ တြင္ လႊင့္တင္သည္
Date of publication: 26 July 2012
Language: Burmese/ ျမန္မာဘာသာ
Source/publisher: Myanmar Consolidated Media Co.Ltd.
Format/size: html
Date of entry/update: 14 August 2012


Title: "The Myanmar Times" (Burmese) 19 July 2012- Vol. 29, No.578" ျမန္မာတိုင္း(မ္) အတြဲ ၂၉ ၊ အမွတ္ ၅၇၈ ၊ ၁၉-၇-၂၀၁၂ တြင္ လႊင့္တင္သည္
Date of publication: 19 July 2012
Language: Burmese/ ျမန္မာဘာသာ
Source/publisher: Myanmar Consolidated Media Co.Ltd.
Format/size: html
Date of entry/update: 14 August 2012


Title: "The Myanmar Times" (Burmese) 12 July 2012- Vol. 29, No.577" ျမန္မာတိုင္း(မ္) အတြဲ ၂၉ ၊ အမွတ္ ၅၇၇ ၊ ၁၂-၇-၂၀၁၂ တြင္ လႊင့္တင္သည္
Date of publication: 12 July 2012
Language: Burmese/ ျမန္မာဘာသာ
Source/publisher: Myanmar Consolidated Media Co.Ltd.
Format/size: html
Date of entry/update: 14 August 2012


Title: "The Myanmar Times" (Burmese) 5 July 2012- Vol. 29, No.576" ျမန္မာတိုင္း(မ္) အတြဲ ၂၉ ၊ အမွတ္ ၅၇၆ ၊ ၅-၇-၂၀၁၂ တြင္ လႊင့္တင္သည္
Date of publication: 05 July 2012
Language: Burmese/ ျမန္မာဘာသာ
Source/publisher: Myanmar Consolidated Media Co.Ltd.
Format/size: html
Date of entry/update: 14 August 2012


Title: "The Myanmar Times" (Burmese) 27 June 2012- Vol. 29, No.575" ျမန္မာတိုင္း(မ္) အတြဲ ၂၉ ၊ အမွတ္ ၅၇၅ ၊ ၂၇-၆-၂၀၁၂ တြင္ လႊင့္တင္သည္
Date of publication: 27 June 2012
Language: Burmese/ ျမန္မာဘာသာ
Source/publisher: Myanmar Consolidated Media Co.Ltd.
Format/size: html
Date of entry/update: 14 August 2012


Title: "The Myanmar Times" (Burmese) 21 June 2012- Vol. 29, No.574" ျမန္မာတိုင္း(မ္) အတြဲ ၂၉ ၊ အမွတ္ ၅၇၄ ၊ ၂၁-၆-၂၀၁၂ တြင္ လႊင့္တင္သည္
Date of publication: 21 June 2012
Language: Burmese/ ျမန္မာဘာသာ
Source/publisher: Myanmar Consolidated Media Co.Ltd.
Format/size: html
Date of entry/update: 14 August 2012


Title: "The Myanmar Times" (Burmese) 14 June 2012- Vol. 29, No.573" ျမန္မာတိုင္း(မ္) အတြဲ ၂၉ ၊ အမွတ္ ၅၇၃ ၊ ၁၄-၆-၂၀၁၂ တြင္ လႊင့္တင္သည္
Date of publication: 14 June 2012
Language: Burmese/ ျမန္မာဘာသာ
Source/publisher: Myanmar Consolidated Media Co.Ltd.
Format/size: html
Date of entry/update: 14 August 2012


Title: "The Myanmar Times" (Burmese) 7 June 2012- Vol. 29, No.572" ျမန္မာတိုင္း(မ္) အတြဲ ၂၉ ၊ အမွတ္ ၅၇၂ ၊ ၇-၆-၂၀၁၂ တြင္ လႊင့္တင္သည္
Date of publication: 07 June 2012
Language: Burmese/ ျမန္မာဘာသာ
Source/publisher: Myanmar Consolidated Media Co.Ltd.
Format/size: html
Date of entry/update: 14 August 2012


Title: "The Myanmar Times" (Burmese) 31 May 2012- Vol. 29, No.571" ျမန္မာတိုင္း(မ္) အတြဲ ၂၉ ၊ အမွတ္ ၅၇၁ ၊ ၃၁-၅-၂၀၁၂ တြင္ လႊင့္တင္သည္
Date of publication: 31 May 2012
Language: Burmese/ ျမန္မာဘာသာ
Source/publisher: Myanmar Consolidated Media Co.Ltd.
Format/size: html
Date of entry/update: 14 August 2012


Title: "The Myanmar Times" (Burmese) 24 May 2012- Vol. 29, No.570" ျမန္မာတိုင္း(မ္) အတြဲ ၂၉ ၊ အမွတ္ ၅၇၀ ၊ ၂၄-၅-၂၀၁၂ တြင္ လႊင့္တင္သည္
Date of publication: 24 May 2012
Language: Burmese/ ျမန္မာဘာသာ
Source/publisher: Myanmar Consolidated Media Co.Ltd.
Format/size: html
Date of entry/update: 14 August 2012


Title: "The Myanmar Times" (Burmese) 17 May 2012- Vol. 29, No.569"ျမန္မာတိုင္း(မ္)"အတြဲ ၂၉ ၊ အမွတ္ ၅၆၉ ၊ ၁၇-၅-၂၀၁၂ တြင္ လႊင့္တင္သည္
Date of publication: 17 May 2012
Description/subject: á‚á€½á€…္ရက္ၾကာ ခရီးစဥ္တြင္ ေတာင္ကိုရီးယားသမၼတ ၎လိုလားခ်က္မ်ားကို ထုတ္ေဖာ္ ေျပာၾကားခဲ့... ထိုင္းအစိုးရက မူးယစ္ရာဇာအျဖစ္ စြပ္စြဲခ်က္ အေပၚ ျပည္တြင္း၌အစစ္ေဆးခံရန္ ဒီေကဘီေအေခါင္းေဆာင္ အဆင္သင့္ရိွ... တိုင္းရင္းသားေဒသမ်ားတြင္ ပိုမိုရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသင့္... ဇြန္လကုန္တြင္ သတင္းဂ်ာနယ္မ်ားအားလုံး စိစစ္ေရး ကင္းလြတ္ခြင့္ေပး မည္... ဖေယာင္းသုတ္မႈ တိုင္ၾကားခ်က္မွာ ႐ံုးခြဲမ်ား၏ တင္ျပခ်က္အေပၚ မူတည္တိုင္ၾကားျခင္းဟုဆို... အင္အားႀကီးပါတီသံုးခုက ညီလာခံ က်င္းပ ရန္ စီစဥ္ေန... ဘုရင့္ေနာင္တံတား ျဖတ္သန္းအသုံးျပဳခ သာမန္ တံတားအဆင့္ ႏႈန္းထားအတုိင္း ေလွ်ာ့ခ် သတ္မွတ္ေပး ရန္ ေတာင္းဆုိ... ေရႊနံ႔သာ လယ္ေျမေနရာ တြင္ ႏွစ္ဖက္စလုံးအား လုပ္ကိုင္ခြင့္ ရက္အကန္႔အသတ္မရွိ တားျမစ္ထား... သက္ႀကီးရြယ္အုိ မ်ားအတြက္ ေပၚလစီ ခ်မွတ္ေတာ့မည္... 'အသည္းေအးတဲ့ ဘဲေလး'အကကို ပရိသတ္နဲ႔ မိတ္ဆက္ေပးခဲ့သူ ကြယ္လြန္... ျပည္သူမ်ားက အေျပာင္းအလဲ လိုလားေနေၾကာင္းကုိ ၾကားျဖတ္ ေရြးေကာက္ပြဲက ျပသခဲ့ဟု သမၼတေျပာၾကား... ပထမဆံုး ဖြဲ႕စည္းလိုက္ေသာ အလုပ္သမား အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ အိုင္အယ္လ္အို တုိ႔ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြး... ျခစားမႈမ်ား အား မီဒီယာမ်ားက တိုက္ဖ်က္ရန္ ပိုလန္၀န္ႀကီး တိုက္တြန္း... ေရေၾကာင္းအဖြဲ႕၏ စံစာရင္း၌ အခ်ိန္မီပါရွိေရး သေဘၤာသားမ်ား စိုးရိမ္... အေျပာင္းအလဲကာလမွာ ပိုမိုျပင္ဆင္ထားဖို႔ လိုအပ္လာတဲ့ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားရဲ႕က႑... စစ္ေဘးသင့္ ကခ်င္ျပည္သူတို႔ မုိးကာလ ရွင္သန္ႏုိင္ေရး ႏုိင္ငံတကာ အဖြဲ႕အစည္းေျခာက္ခု ကြင္းဆင္းၾကည့္႐ႈ... ကြဲကြာေနေသာ မိသားစု၀င္ မ်ား ၾကက္ေျခနီ အသင္းက ရွာေဖြေပးမည္... ပ်ဴၿမိဳ႕ေတာ္သံုးခုအား ကမၻာ့ယဥ္ေက်းမႈ စာရင္းတင္သြင္းျခင္းကုိ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလအမီ ေဆာင္ရြက္သြားရန္ စီစဥ္... ျမန္မာ့ႂကြယ္၀မႈမ်ားကို ႏိုင္ငံတကာသို႔ လက္ကမ္းလုိက္ၿပီ... တ႐ုတ္ႏိုင္ငံမွ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား ထပ္မံ ၀င္ေရာက္လာမည္... ရာသီကုန္ခ်ိန္ထိ ေျမပဲဆန္တ႐ုတ္၀ယ္လက္ ရွိမည္မွန္း... ေဇာတိက စီမံကိန္းအတြက္ စာခ်ဳပ္မ်ား ခ်ဳပ္ဆို... ကားတင္သြင္းမႈ မူ၀ါဒအေျပာင္းအလဲေၾကာင့္ ေဈးကြက္အတြင္း အက္ဖ္အီးစီ လဲလွယ္ႏႈန္းမ်ား ျမင့္တက္လာ... ေဈးကြက္တြင္း ကားေဈးႏႈန္း ဆက္လက္ က်ဆင္းဖြယ္ရွိ... လိုင္စင္ရကန္ထ႐ိုက္ လုပ္ငန္းအာမခံေၾကး က်ပ္သိန္း ၅၀၀ သို႔ ေျပာင္းလဲသတ္မွတ္... လိုင္းႏွစ္လိုင္း အင္တာနက္လိုင္းျပည့္၊ အျခားေလးလိုင္း အင္တာနက္ ဆက္လက္ခံ... အခ်ိန္ပိုင္းသာ မီးလာေပမယ့္ မီတာေၾကးကိုမူ ယခင္လမ်ား ထက္ ႏွစ္ဆနီး ပါး ေပးေနရ... ျမန္မာ့႐ိုးရာေရႊထီးလုပ္ငန္း မိ႐ိုးဖလာ လုပ္ငန္းအျဖစ္သာ ရွိေန... 'န' ၊ 'ပ' အကၡရာၿပီးက တကၠစီႏွင့္စီးလုံးငွားယာဥ္ ကားသစ္ လဲခြင့္ မေသခ်ာေသး... ႐ုပ္ရွင္အစည္းအ႐ုံးသစ္မွ ေတာင္းဆုိခ်က္ ရွစ္ခ်က္ကို ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီး ျပန္လည္ေဆြးေႏြးခဲ့... ေတာင္တ႐ုတ္ပင္လယ္တြင္ စစ္ျပင္ဆင္ျခင္းမရွိဟု တ႐ုတ္ဆို... ဖိလစ္ပိုင္ဆႏၵျပမႈ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံသားမ်ားအား သတိေပး... နီေပါႏိုင္ငံတြင္ ေလယာဥ္ပ်က္က်၍ ၁၅ ဦး ေသဆံုး... ၀ါသနာအရင္းခံ ဘန္ကီမြန္း ေဘာလံုးပြဲတြင္ေခ်ာ္လဲ အ႐ုိးအက္... ၿမိဳ႕ေတာ္ ဂ်ကာတာမွ စည္းကမ္းခ်ဳိးေဖာက္၍ ၀င္ေငြ ရွာေနေသာ 'ေဂ်ာ္ကီ' ႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္ ယာဥ္ေမာင္းမ်ား... အာဖဂန္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညႇိႏႈိင္းေရးမႉး ကဘူးလ္တြင္ ပစ္သတ္ခံလိုက္ရ... အေမရိကန္ သြားမည့္ ေလယာဥ္ကို ေဖာက္ခြဲရန္ အယ္လ္ေကဒါ အဖြဲ႕၏ အၾကံအစည္ပ်က္ျပားသြား... ႏုိင္ငံျခားမွ တိုက္႐ုိက္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဟိုတယ္မ်ား ေကာ္မတီ ဖြဲ႕စည္း...
Language: Burmese/ ျမန္မာဘာသာ
Source/publisher: Myanmar Consolidated Media Co.Ltd.
Format/size: html
Date of entry/update: 19 May 2012


Title: "The Myanmar Times" (Burmese) 10 May 2012- Vol. 29, No.568"ျမန္မာတိုင္း(မ္)"အတြဲ ၂၉ ၊ အမွတ္ ၅၆၈ ၊ ၁၀-၅-၂၀၁၂ တြင္ လႊင့္တင္သည္။
Date of publication: 10 May 2012
Description/subject: á¿á€„ိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္ရာ၌ အမ်ဳိးသမီးမ်ား ပါ၀င္ရန္လိုအပ္... ၾကည့္ျမင္တုိင္ စက္ဆန္းတစ္ရြာလံုးရွိ သမၺန္မ်ား အား ေျပးဆြဲခြင့္ ပိတ္ထား... ၂၀၁၂-၁၃ ႏုိင္ငံေတာ္ ဘတ္ဂ်က္ကို တေစ့တေစာင္း ဆန္းစစ္ ေလ့လာျခင္းႏွင့္ လူတုိင္း သာတူညီမွ် ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈအတြက္ အၾကံျပဳခ်က္ အခ်ဳိ႕... ျမန္မာ၏ အနာဂတ္ကို ေလးေလး နက္နက္ ေမွ်ာ္လင့္ထားဟု ကုလသမဂၢအႀကီးအကဲ ဘန္ကီမြန္း ေျပာၾကား... ယခုႏွစ္ မုတ္သံုရာသီ ကာလ၌ မိုးရြာသြန္းမႈ အားေကာင္းႏိုင္... သႀကၤန္ပြဲ ဗုံးခြဲသူ ေသဒဏ္ခ်မွတ္... အမ်ဳိးသမီးမ်ား ၾကံဳေတြ႕ေနရသည့္ စိန္ေခၚမႈမ်ားကို ေလ့လာ သြားမည္... ေဇကမၻာမွ ယူထားေသာ လယ္ေျမမ်ားေပၚတြင္ မုိးစပါးျပန္စုိက္ မည္ဟု မဂၤလာဒုံၿမိဳ႕နယ္ ေရႊနံ႔သာ စံျပေက်းရြာမွ လယ္သမားမ်ားက ေၾကညာ... ပိုလန္က ပညာသင္ဆုေပးရန္ ျမန္မာႏွင့္နားလည္မႈစာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆို... ဆႏၵမဲလက္မွတ္မ်ားတြင္ ဖေယာင္းသုတ္ထားသည္ဟု NLD ၏ စြပ္စြဲမႈကို ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က မွန္ကန္မႈ မရွိဟု သတင္းထုတ္ျပန္... ႏိုင္ငံေတာ္ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒဆုိင္ရာခံု႐ံုး အၿပီးသတ္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္... ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ စေတာ့အိတ္ခ်ိန္း တစ္ရပ္ ေပၚေပါက္ေရး တိုက်ဳိ စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းႏွင့္ စတင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မည္... ကုလသမဂၢ ခရီးသြားအဖြဲ႕သို႔ ျပန္လည္၀င္ရန္ သမၼတက တရား၀င္ ဆႏၵျပဳေတာင္းဆို... သတင္းသမားမ်ားအား ကာကြယ္ေပးမည့္ ဥပေဒ ေပၚလာရန္ ၀ါရင့္သတင္းစာဆရာမ်ား ေတာင္းဆို... ကမၻာ့စာနယ္ဇင္း လြတ္လပ္ခြင့္ အခမ္းအနားကို ပထမဆံုးက်င္းပ... ဂ်ာနယ္လစ္ ကြန္ရက္၏ ပထမအႀကိမ္ ညီလာခံက်င္းပ... လူ႔ေဘာင္ အဖြဲ႕အစည္းတြင္ မသန္စြမ္း သူမ်ားလည္း ပါ၀င္ႏုိင္ခြင့္ ရွိရန္ လိုအပ္... ေမာေတာင္ႏွင့္ မဲ့စဲနယ္စပ္ကုန္သြယ္ စခန္းမ်ား တိုးခ်႕ဲဖြင့္လွစ္ သြားမည္... ေလျပင္းႏွင့္ မိုးႀကိဳးပစ္မႈမ်ားေၾကာင့္ ေသဆံုး ပ်က္စီးမႈမ်ားျဖစ္ေပၚ... အလုပ္သမား အဖြဲ႕အစည္းမ်ား လြတ္လပ္စြာ ဖြဲ႕စည္းခြင့္ရရန္ အလုပ္သမားမ်ားေတာင္းဆုိ... စီးပြားေရးဆိုက္ေရာက္ဗီဇာကို ဇြန္ ၁ ရက္ေန႔ စေပးမည္... လူမႈဖူလုံေရးႏွင့္ အလုပ္အကိုင္ကြ်မ္းက်င္မႈ ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေရး ဥပေဒမူၾကမ္းႏွစ္ခု ေရးဆြဲလ်က္ရွိ... ျမန္မာႏိုင္ငံ ပင္လယ္ကူး သေဘၤာသားမ်ား အလုပ္သမား အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ဖြဲ႕စည္း... ၄၄ ႏွစ္ျပည့္ ေမာင္ေမာင္ ဆုိေလ ထီး႐ုိးရွည္အဖြဲ႕သံခ်ပ္ေတြနဲ႔ေဖ်ာ္ေျဖခဲ့...
Language: Burmese/ ျမန္မာဘာသာ
Source/publisher: Myanmar Consolidated Media Co.Ltd.
Format/size: html
Date of entry/update: 12 May 2012


Title: "The Myanmar Times" (Burmese) 4 May 2012- Vol. 29, No.567"ျမန္မာတိုင္း(မ္)"အတြဲ ၂၉ ၊ အမွတ္ ၅၆၇ ၊ ၄-၅-၂၀၁၂ တြင္ လႊင့္တင္သည္
Date of publication: 04 May 2012
Description/subject: á€±á€’ၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ လႊတ္ေတာ္ထဲေရာက္ၿပီ အင္န္အယ္လ္ဒီ ကိုယ္စားလွယ္ မ်ား က်မ္းသစၥာ က်ိန္ဆို... ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို ကုလအႀကီးအကဲ ခ်ီးက်ဴးႀကိဳဆို... ဥေရာပသမဂၢက ေက်းလက္ေဒသ ေရရွည္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး အစီအစဥ္မ်ားကို ဦးစားေပးေဆာင္ရြက္ ေပးသြားမည္... သက္တမ္း ႏွစ္ ၂၀ ေက်ာ္ကားမ်ား မရွိေတာ့ သည္အထိ ယာဥ္အို ယာဥ္ေဟာင္းမ်ား အပ္ႏွံမႈကို အျမဲတမ္း လက္ခံေဆာင္ရြက္ေပးမည္... ဒုကၡသည္ မ်ား ေနရပ္ျပန္ ရန္ ႏိုင္ငံသားခံယူ ခြင့္ ျပန္လည္ရရွိေရး အေရးပါသည္ဟု ကုလ အတြင္းေရးမႉးခ်ဳပ္ အေလးထားေျပာၾကား... စစ္ေဘးသင့္သူမ်ားအတြက္ အလႉရွင္မ်ား အစည္းအေ၀း က်င္းပမည္... လႊတ္ေတာ္ တတိယပံုမွန္ အစည္းအေ၀းမ်ား ႏွစ္ရက္ထပ္မံ ေရႊ႕ဆုိင္းၿပီး ၿပီးဆံုးခဲ့... လုိင္ဇာကုိ သိမ္းပုိက္မည္ မဟုတ္ဟုဆုိ... အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ လႊတ္ေတာ္တက္ေရာက္သည္ကို ၀မ္းေျမာက္ႀကိဳဆိုေၾကာင္း ဟီလာရီကလင္တန္ ေျပာၾကား... ျမန္မာအား ကူညီရန္အဆင္သင့္ရွိဟု ဂ်ာမနီ၀န္ႀကီး ေျပာၾကား... လြန္ခဲ့ေသာ ၁၄ ႏွစ္က သိမ္းယူခံခဲ့ရသည့္ လယ္ယာေျမမ်ားအတြက္ လယ္သမားမ်ားက နစ္နာေၾကး ေတာင္းဆုိ... အလုပ္သမားႏွင့္ အလုပ္ရွင္အဖြဲ႕မ်ားကို အသိအမွတ္ျပဳ လက္မွတ္မ်ား ထုတ္ေပး... ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ ကုလ၏ အကူအညီမ်ား ရပ္ဆိုင္းထားရ... ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မီးေပးေရး ၂၅ မဂၢါ၀ပ္ထြက္ရွိမည့္ 'ကန္'လုပ္ ယာဥ္တင္ ေရြ႕လ်ား မီးစက္ေလးလုံး ငွားရမ္း အသုံးျပဳမည္... အာမခံလုပ္ငန္းကုိ ပုဂၢလိကအား လုပ္ကိုင္ခြင့္ေပးေတာ့မည္... သူတို႔ေျပာတဲ့ ေရတစ္စက္ရဲ႕တန္ဖိုး... ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္ အငွားယာဥ္မ်ား အငွားခ်ထားမႈ ရပ္ဆိုင္း... အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ဘဏ္က ျမန္မာႏိုင္ငံအား ေႂကြးက်န္မ်ား ေပးဆပ္ၿပီးလွ်င္ ကူညီမည္ဟုဆို... (၆၄)ႀကိ္မ္ေျမာက္ တိပိဋကဓရ တိပိဋကေကာ၀ိဒ ဘြဲ႕တံဆိပ္ ဆက္ကပ္ပြဲက်င္းပမည္... အေရးေပၚလူနာတင္ယာဥ္ေဖာင္ေဒးရွင္းကို ဆရာ၀န္အသင္းမွ ဦးစီးတည္ေထာင္သြားမည္... ထုိင္းႏုိင္ငံတြင္ ဆဲလ္အစားထုိးကုသမႈကုိ ပိတ္ပင္လုိက္သည့္ အတြက္ ျမန္မာႏုိင္ငံသားမ်ား ေဆးကုသစရိတ္ ပုိမုိျမင့္မားလာ... အေရွ႕ေတာင္အာရွတြင္ ကာလၾကာရွည္ျဖစ္ ပြားေနေသာ ပဋိပကၡမ်ား ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးျခင္းျဖင့္ ရလဒ္ေကာင္းမ်ားထြက္ေပၚ... အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး တင္မဟုတ္ဘဲ ထာ၀ရ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရသည္ အထိ ေဆာင္ရြက္မည္... ကေမၻာဒီးယားမွ ထုိင္း-ျမန္မာနယ္စပ္သုိ႔ လ်င္ျမန္စြာ ျပန္႔ပြား လာေသာ ေဆးယဥ္လာသည့္ ငွက္ဖ်ားေရာဂါပုိး... ဒဂုံဆိပ္ကမ္းတြင္ ၀မ္းပ်က္ ၀မ္းေလွ်ာ ျဖစ္ပြားမႈရွိခဲ့... World Press Freedom Day - May 3, 2012ကမၻာ႔သတင္း လြတ္လပ္ခြင့္ေန႔... အေမရိကန္ ကုမၸဏီမ်ား ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လာေရာက္ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံခြင့္အတြက္ ပြင့္လင္းစြာ ေတာင္းဆိုမႈမ်ား ျပဳလုပ္လာ... ဧၿပီလကုန္ပိုင္းတြင္ ငါးေဈးႏႈန္းမ်ား သိသာစြာ က်ဆင္းလာ... ျပည္ပပို႔ဆန္အခ်ဳိ႕ သတ္မွတ္စံမမီ ၍ ေဈးေလွ်ာ့ေရာင္းခ်ခဲ့ရ... အသစ္ေျပာင္းလဲ က်င့္သံုး လုိက္ေသာ ေငြလဲႏႈန္းရွင္ စနစ္ေၾကာင့္ ႏုိင္ငံ့ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းတြင္ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမ်ားစြာ ရွိလာႏိုင္ဟု ကြ်မ္းက်င္သူမ်ားသံုးသပ္... ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ေဂါက္သီးသမားမ်ားအတြက္ အနာဂတ္ေကာင္းကိုေတြ႕ေနရ... အေမရိကန္ႏွင့္ ဗီယက္နမ္ ပူးတြဲစစ္ေရးေလ့က်င့္...
Language: Burmese/ ျမန္မာဘာသာ
Source/publisher: Myanmar Consolidated Media Co.Ltd.
Format/size: html
Date of entry/update: 12 May 2012


Title: "The Myanmar Times" (Burmese) 26 April 2012- Vol. 29, No.566"ျမန္မာတိုင္း(မ္)"အတြဲ ၂၉ ၊ အမွတ္ ၅၆၆ ၊ ၂၆-၄-၂၀၁၂ တြင္ လႊင့္တင္သည္။
Date of publication: 26 April 2012
Description/subject: á€»á€•á€³á€»á€•á€„္ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ေနာက္ျပန္ လွည့္သြားမည္ မဟုတ္ဟု သမၼတ ေျပာၾကား... ျမစ္ႀကီးေလးစင္းတြင္ ဓာတ္သတၱဳလုပ္ငန္းမ်ား တားျမစ္မႈကို ပတ္၀န္းက်င္ခ်စ္သူမ်ား ႀကိဳဆို... ကိုလိုနီေခတ္ လက္ရာ အေဆာက္အအုံေတြ ထိန္းသိမ္းေရး အစီအစဥ္ကုိ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ အခ်ဳိ႕လည္း စိတ္၀င္စား... အီးယူက စီးပြားေရး ပိတ္ဆို႔ထားမႈမ်ားကို ဆိုင္းငံ့ လိုက္၊ ျမန္မာ ႏုိင္ငံကုိ ကူညီရန္ ယူ႐ိုသန္း ၂၅၀ လ်ာထား... လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းမ်ား ျပန္က်င္းပ၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ႏွင့္ အင္န္အယ္လ္ဒီ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား တက္ေရာက္ျခင္းမရွိေသး... အင္န္အယ္လ္ဒီ ကိုယ္စားလွယ္ တို႔ လႊတ္ေတာ္ႏိုင္ငံေရး အျမန္ စလုပ္သင့္ဟု လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ႐ႈျမင္... အဖက္ဖက္မွ မ်က္ႏွာသာေပးခံရမႈမ်ားေၾကာင့္ အင္န္အယ္လ္ဒီ အႏိုင္ရခဲ့ျခင္းဟု ဗမာႏုိင္ငံေရး မိတ္ေဆြပါတီမ်ားက ဆို... အျခားႏိုင္ငံေတြ က ပဋိပကၡေတြကို အစိုးရလူႀကီးပိုင္း ေလ့လာဖို႔လို... စီးပြားကူးသန္း အငွားယာဥ္မ်ားကို အမည္ေပါက္ ယာဥ္ေမာင္း မ်ားကိုသာ ထုတ္ယူခြင့္ျပဳ... မီးေလာင္ခဲ့ေသာ ေဟမ၀န္ေဈးကုိ ႏွစ္လအတြင္း အၿပီး ျပန္ေဆာက္မည္... အာဆီယံသိပၸံ ေလ့က်င့္ေရးစခန္းမွဖိတ္ေခၚ... ဧၿပီလေႏွာင္းပိုင္းတြင္ မုန္တိုင္းငယ္တစ္ခုျဖစ္လာႏိုင္... ဥေရာပသမဂၢ႐ံုးခြဲ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ဖြင့္လွစ္မည္... ထူးေဖာင္ေဒးရွင္းက ပူတာအုိ တြင္ ေက်းဇူးဆပ္သည့္ ဂီတေဖ်ာ္ေျဖပြဲ က်င္းပ... ျမန္မာႏိုင္ငံ ပင္လယ္ကူး သေဘၤာသားမ်ား အသင္းကို အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ အျဖစ္ ေျပာင္းလဲ ဖြဲ႕စည္း ေဆာင္ရြက္ မည္... ေရႊပါရမီ ေဖာင္ေဒးရွင္းမွ ရွင္သာမေဏအဖြဲ႕သို႔ လစဥ္ေထာက္ပံ့... တိုင္းရင္းသားေဒသမ်ားႏွင့္ အတူ လိုအပ္ေနေသာေနရာမ်ားတြင္ စားနပ္ရိကၡာ မ်ား ကူညီသြား မည္... ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရး တြင္ ေျပာင္းလဲမႈ အမ်ဳိးအစားသည္သာ စိန္ေခၚမႈျဖစ္သည္... ဘုရင့္ေနာင္တံတားျဖတ္သန္းခ အား ႏႈန္းထားသစ္ သတ္မွတ္... ဆန္တန္ခ်ိန္တစ္သန္း ျပည္ပ တင္ပို႔ႏိုင္ရန္ ေမွ်ာ္မွန္း... ေငြလဲလွယ္မႈ ႏႈန္းရွင္ ေျပာင္းလဲသတ္မွတ္လိုက္ေသာ္လည္း ပို႔ကုန္က႑တြင္ ေျပာင္းလဲမႈမရွိဟု လုပ္ငန္းရွင္မ်ားေျပာ... ဘယ္လာ႐ုစ္မွ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေရနံ၊ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ ရွာေဖြေရး ႏွင့္ နည္းပညာပိုင္းတို႔တြင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္လို... သႀကၤန္အၿပီး အိမ္ျခံေျမေဈး ကြက္ စတင္လႈပ္ရွားမႈမ်ားက ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားေၾကာင့္ ေမလတြင္ ပိုမိုအရွိန္ရလာမည္ျဖစ္... မန္းသႀကၤန္၌ အိတ္ေဇာျဖဳတ္ ဆိုင္ကယ္ စီးေရ ၁၃၀ ေက်ာ္ကို အေရးယူ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္း... ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ တိမ္းေမွာက္ၿပီး ဆန္အိတ္ပိ၍ ၁၀ ဦး ေသဆံုး... ယခုႏွစ္မန္းသႀကၤန္ က်ဳံးအေနာက္ဘက္၌ အထူးစည္ကားခဲ့... ဗုဒၶနည္းက် စီမံခန္႔ခြဲမႈနည္းပညာသင္တန္းကို တစ္ႏွစ္ထက္တစ္ႏွစ္ ပိုမိုစိတ္၀င္စားလာၾက... တကၠသိုလ္ဘုန္းႏိုင္ အမွတ္တရ ဂီတဆည္းဆာပြဲက်င္းပမည္... ႐ုပ္ရွင္အစည္းအ႐ုံးသစ္မွ နာယကရွစ္ဦး တင္ေျမႇာက္... ပစ္က ဂ်ဳိလီကို လက္ထပ္ခြင့္ေတာင္းခံလိုက္ၿပီ... ဗစ္တိုးရီးယား ဒီဇိုင္းထုတ္လိုက္တဲ့ ေဒၚလာ ၁၂၈,၀၀၀ တန္ Range Rover ကား...
Language: Burmese/ ျမန္မာဘာသာ
Source/publisher: Myanmar Consolidated Media Co.Ltd.
Format/size: html
Date of entry/update: 26 April 2012


Title: "The Myanmar Times" (Burmese) 23 April 2012- Vol. 29, No.565"ျမန္မာတိုင္း(မ္)"အတြဲ ၂၉ ၊ အမွတ္ ၅၆၅ ၊ ၂၃-၄-၂၀၁၂ တြင္ လႊင့္တင္သည္
Date of publication: 23 April 2012
Description/subject: á€¡á€®á€¸á€šá€°á€€ ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ ပိတ္ဆို႔အေရး ယူမႈမ်ားကုိ ေခတၱရပ္ဆိုင္းေပးထားရန္ ၿဗိတိန္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ အၾကံျပဳ... ျမန္မာႏိုင္ငံေျပာင္းလဲမႈမ်ားအတြက္ အေမရိကန္ General Electric ကုမၸဏီႀကီး ကူညီမည္ ဟုဆို... ေကအင္န္ယူႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု အဆင့္ ေဆြးေႏြး... အေမရိကန္အစိုးရ၏ မူ၀ါဒေျပာင္းလဲေရး ညိႇႏႈိင္းေဆြးေႏြး မည္ဟု ဂ်င္မ္၀က္ဘ္ေျပာၾကား... အီးယူက ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ ပိတ္ပင္ထား မႈမ်ား ဖယ္ရွားရန္ အိုင္အယ္လ္အိုအစီရင္ခံစာေပၚ မူတည္ေန... ယခုလအတြင္း ဒဲရစ္မစ္ခ်ယ္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ထပ္မံလာမည္... လႊတ္ေတာ္တြင္း အာဏာရ ပါတီ ႀကီးႏွင့္ ဒီမုိကရက္တစ္မ်ားအၾကား အင္အားမွ်လာႏုိင္... ေကအင္န္ယူႏွင့္ အျမင္ခ်င္းတူသည္ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဆို... ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ၂၃ ရက္ေန႔တြင္ လႊတ္ေတာ္တက္မည္... လႊတ္ေတာ္တြင္းႏိုင္ငံေရး ပိုမိုအားေကာင္းလာမည္ဟု ၈၈ မ်ဳိးဆက္ေက်ာင္းသား မ်ား ေျပာၾကား... ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ လႊတ္ေတာ္ထဲေရာက္ၿပီ... တုိင္ရီ စက္႐ုံ အလုပ္သမားမ်ား အေျခခံ အလုပ္သမားအဖြဲ႕ ဖြဲ႕စည္း... ၿငိမ္းခ်မ္းေရး နီးသလား... ယူနန္မွ မဂၤလာမဂၢဇင္းတိုက္ ႐ံုးခြဲလာေရာက္ဖြင့္လွစ္မည္... ပန္းခ်ီဆရာ သင္းလံုးကြ်တ္ညီလာခံကို ယခုႏွစ္အတြင္း က်င္းပရန္ စီစဥ္ေန... ေရႊတိဂံုေစတီကုိ အဆင့္ျမင့္မြမ္းမံ... နာမည္ေက်ာ္ ဂ်ာမန္အခ်စ္ဇာတ္လမ္းတြဲမွ မိနစ္ ၉၀ စာ ဇာတ္လမ္းပုိင္းကို ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လာေရာက္႐ိုက္ကူးေန... ဖုန္းကတ္ ေပ်ာက္ဆံုးလွ်င္ က်ပ္ႏွစ္ေသာင္းျဖင့္ တစ္ပတ္အတြင္း ရႏုိင္... ရိတ္သိမ္းခ်ိန္လြန္ နည္းစနစ္ ျမႇင့္တင္ရန္ လို... ေငြလဲလွယ္မႈ ႏႈန္းရွင္သတ္မွတ္လိုက္ျခင္းသည္ ပုဂၢလိက က႑ကို မ်ားစြာသက္ေရာက္မႈ မရွိ... ကိုရီးယား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား ၀င္ေရာက္ရန္ ရွိ... ျမန္မာလယ္ယာ စီးပြား အမ်ားပိုင္ကုမၸဏီ ဖြဲ႕စည္း... FAO မွ ေတာင္ႀကီး ၿမိဳ႕တြင္ သရက္စိုက္ေတာင္သူမ်ားကုိ သီးထိုးယင္ ကာကြယ္ေရး သင္တန္း ပို႔ခ်ေပးသြားမည္... သတင္းေထာက္ေအးသူစံအား ဆံပင္ဆြဲ ပါး႐ိုက္မႈအတြက္ ထက္ထက္မိုးဦး ဒဏ္ေငြက်ပ္ တစ္ေထာင္ ေပးေဆာင္ရ... သခင္ကိုယ္ေတာ္မိႈင္းအေၾကာင္းေရးသားထားတဲ့ 'မဟာမိႈင္း၏ ဩ၀ါဒကထာ'... ပန္းခ်ီ ၊ ပန္းပု ပညာရွင္မ်ား သမဂၢရဲ႕ရန္ပံုေငြ ပန္းခ်ီပြဲ...
Language: Burmese/ ျမန္မာဘာသာ
Source/publisher: Myanmar Consolidated Media Co.Ltd.
Format/size: html
Date of entry/update: 24 April 2012


Title: "The Myanmar Times" (Burmese) 5 April 2012- Vol. 29, No.564"ျမန္မာတိုင္း(မ္)"အတြဲ ၂၉ ၊ အမွတ္ ၅၆၄ ၊ ၅-၄-၂၀၁၂ တြင္ လႊင့္တင္သည္
Date of publication: 05 April 2012
Description/subject: á€±á€á€á€¹á€žá€…္တစ္ခု၏အစျဖစ္လိမ့္မယ္လုိ႔ ကြ်န္မတို႔ ယုံၾကည္ေနပါတယ္... ၂၀၁၂ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ အသံမ်ား... ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းျပတုိက္ကုိ ပံုမွန္ ျပန္လည္ ဖြင့္လွစ္လိုက္ၿပီ... မဟာသႀကၤန္မ႑ပ္မ်ားႏွင့္ သႀကၤန္ေရပက္ခံထြက္ သူမ်ား လိုက္နာရန္ႏွင့္ ေရွာင္ၾကဥ္ရန္ အခ်က္ (၃၉)ခ်က္ထုတ္ျပန္ထား... ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္တြင္ အလွည့္က် မီးေပးမႈ ျပန္လည္စတင္... ဂြ်န္ေဟာ့ကင္း တကၠသုိလ္ႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ ေဆြးေႏြးပြဲက်င္းပ... ဧၿပီရဲ႕ပထမဆုံးရက္မွာ ရင္ခုန္သံ၊ စိတ္လႈပ္ရွားမႈေတြနဲ႔ ျပည့္ႏွက္ခဲ့တဲ့ ေနျပည္ေတာ္ သီရိ ေလးၿမိဳ႕နယ္... ေကာ့မႉးတစ္ၿမိဳ႕လံုးအေပ်ာ္ေတြဖံုးလႊမ္းခဲ့တဲ့ေန႔... ျပည္သူတို႔ရဲ႕ ေအာင္ပြဲ...၂၀၁၂ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ... ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ အလြန္ ႏိုင္ငံေရးအင္အားစုမ်ားအားလုံး ညီၫြတ္ၾကရန္ ကြ်မ္းက်င္သူမ်ား သတိေပးတိုက္တြန္း... အမ်ဳိးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္တြင္ ဒုတိယ အင္အား အႀကီးဆံုး ႏိုင္ငံေရး ပါတီျဖစ္လာမည္... အႀကိတ္အနယ္ၿပိဳင္ရေသာ ရွမ္း(ေျမာက္)ေရြးေကာက္ပြဲ က်ားျဖဴဗုိလ္စြဲ... မဲေပးဖို႔ ဆႏၵျပင္းျပေပမယ့္ ဒဂုံဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕နယ္မွာ မဲေပးခြင့္မရၾက သူေတြရွိ... ျပႆနာတခ်ဳိ႕နဲ႔ၾကံဳခဲ့ရေပမယ့္ လြတ္လပ္မွ်တယ္လို႔ဆိုႏုိင္တဲ့ လွည္းကူးၿမိဳ႕နယ္ထဲက ၾကားျဖတ္ ေရြးေကာက္ပဲြ... ျပည္သူ႔ ဆႏၵနဲ႔ ထပ္တူက်တဲ့ မဂၤလာေတာင္ၫြန္႔က ၾကားျဖတ္ ေရြးေကာက္ပြဲ... အားၿပိဳင္မွ ဒီမုိကေရစီဆုိေပမယ့္ ေကာင္းေသာအားၿပိဳင္မႈသာျဖစ္သင့္... မိုးေရတစ္စက္ခ်င္းမွသည္ ...ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆီသို႔... ကုလသမဂၢ၏ ဒုတိယေျမာက္ေထာက္ပံ့ေရး ယာဥ္တန္း ေကအိုင္အို ထိန္းခ်ဳပ္နယ္ေျမသို႔ ထပ္မံ သြားေရာက္ခဲ့... ဇီ၀ိတဒါန သံဃာ့ေဆး႐ံု တြင္ ေျခာက္ထပ္ ေဆးကုသေဆာင္ သစ္ ထပ္မံဖြင့္လွစ္... လူမႈဖူလံုေရး ဥပေဒသစ္ေပၚလာလွ်င္ အလုပ္သမားမ်ား ႏိုင္ငံပိုင္ႏွင့္ ပုဂၢလိက ေဆး႐ုံမ်ားတြင္ ကုသႏိုင္မည္... နာေရးကူညီမႈအသင္းေဆးခန္းတြင္ မ်က္စိခြဲစိတ္ခန္း ဖြင့္လွစ္ရန္ က်န္းမာေရး၀န္ႀကီးဌာန၏ စစ္ေဆးမႈကုိ ေစာင့္ဆိုင္းေန... ျမန္မာမ်ား တ႐ုတ္ႏိုင္ငံတြင္ ႐ုပ္ရွင္ သြားေရာက္ ႐ုိက္ကူး... ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဂ်ာမန္႐ုပ္သံ ဇာတ္လမ္းတြဲ လာ႐ိုက္ကူး... အေရးေပၚေသြးသြင္းကုသရန္ လုိအပ္ေနသူမ်ား အတြက္ေသြးေမတၱာ ပရဟိတအသင္းမွ အကူအညီေပးေန... ေရ၀န္းဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္ပညာေရး မူလတန္း လြန္ေက်ာင္း ေဆာက္လုပ္ေရးစီမံကိန္းအတြက္ ဂ်ပန္အစိုးရေထာက္ပံ့...
Language: Burmese/ ျမန္မာဘာသာ
Source/publisher: Myanmar Consolidated Media Co.Ltd.
Format/size: html
Date of entry/update: 24 April 2012


Title: "The Myanmar Times" (Burmese) 29 March 2012- Vol. 29, No.563"ျမန္မာတိုင္း(မ္)"အတြဲ ၂၉ ၊ အမွတ္ ၅၆၃ ၊ ၂၉-၃-၂၀၁၂ တြင္ လႊင့္တင္သည္
Date of publication: 29 March 2012
Description/subject: á€á€…္ကမၻာလံုးက ေစာင့္ၾကည့္ေနသည့္ ျမန္မာ ႏိုင္ငံ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ... တန္ဖိုးရွိတဲ့ မဲတစ္ျပား ပယ္မဲေလးေတာ့ မျဖစ္ေစခ်င္... မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္မွ တစ္သီး ပုဂၢလ ကိုယ္စား လွယ္ေလာင္း ဦးခင္လိႈင္(ေဇာတိက)... လြတ္လပ္မွ်တေသာ ေရြးေကာက္ပဲြျဖစ္ရန္ မီဒီယာ ပါ၀င္ေစလို... ေရြးေကာက္ပြဲကို ဥပေဒႏွင့္ အညီ ေစာင့္ၾကည့္ ေလ့လာသြားမည္ဟု ၈၈ မ်ဳိးဆက္ေက်ာင္းသား မ်ား ေျပာၾကား... "ဆိုးဆိုးရြားရြား မဲညစ္မႈေတြေတာ့ မျဖစ္ႏိုင္ဘူးလို႔ ထင္တယ္"... ဥပေဒႏွင့္ မညီသည့္ ႀကိဳတင္မဲေလွ်ာက္ထားမႈ မ်ားကုိ စိစစ္ပယ္ခ်... ၀န္ထမ္းအမ်ားစု လြတ္လပ္စြာ မဲေပးလိမ့္မည္ဟု ယုံၾကည္... မရမ္း ကုန္းၿမိဳ႕နယ္ မွ တစ္သီးပုဂၢလ ကိုယ္စား လွယ္ေလာင္း ဦးခင္လိႈင္(ေဇာတိက)... ရွမ္းတိုင္းရင္းသားမ်ား ဒီမိုကရက္တစ္ ပါတီႏွင့္ ေတြ႕ဆံုျခင္း... ျပည္သူ႔ဒီမိုကေရစီပါတီဥကၠ႒ ေဒါက္တာ သန္းထိုက္ဦး... ျမန္မာႏိုင္ငံ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲ ေအာင္ျမင္စြာ က်င္းပႏုိင္ေရးအတြက္ ဘာသာစံု ဆုေတာင္းပြဲ က်င္းပ... "ရာစုႏွစ္ တစ္၀က္ေက်ာ္ လ်စ္လ်ဴ႐ႈ ခံထားရတဲ့ စတုတၳမ႑ိဳင္ဟာ ထုိက္သင့္တဲ့ သူ႔ေနရာကို ျပန္လည္ရရွိလာေတာ့မွာပါ"... ဧၿပီလ ၁ ရက္မွစတင္၍ အခြန္ႏႈန္းထားမ်ား ျပင္ဆင္ေကာက္ခံမည္... ေရႊလီသို႔အလုပ္သြားလုပ္သည့္ တရားမ၀င္ ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ား ဖမ္းဆီးျပန္ပို႔ခံရ... အြန္လုိင္း မွေလွ်ာက္ ထားႏုိင္မည့္ အီးဗီဇာ စနစ္ ဧၿပီလ ၁ ရက္္ စတင္စမ္းသပ္မည္... အစုိးရ ၏ေဆာင္ရြက္ခ်က္ ဥပေဒႏွင့္ ညီရန္လုိ... သဘာ၀ေဘးေလွ်ာ့ခ်ေရးစီမံခ်က္ လပြတၱာႏွင့္ကြမ္းျခံကုန္းတြင္ စတင္... စာေပႏွင့္စာနယ္ဇင္းအဖြဲ႕ကုိ ဖ်က္သိမ္း... ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွ ကုိလိုနီေခတ္လက္ရာအေဆာက္အအုံမ်ား ထိန္းသိမ္းေရး ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္တစ္ခု ေပၚထြက္လာ... သစ္လံုးပံုမ်ား မီးေလာင္ကြ်မ္းမႈ ေဒၚလာငါးသန္းဖုိးခန္႔ ဆုံး႐ႈံး... ကာကြယ္ေဆးျဖင့္ ၀က္သက္ကုိ ရာႏႈန္းျပည့္ မကာကြယ္ႏုိင္... ၂၆ ဦး ေသဆံုးခဲ့ရသည့္ ေရယာဥ္နစ္ျမဳပ္မႈအတြက္ အမႈဖြင့္ အေရးယူထား... ဘုရင့္ေနာင္ တြင္ ကတၱားတစ္စင္း ေဆာက္မည္... အလုပ္လုပ္ေနၾကရသည့္ ၁၈ ႏွစ္ေအာက္ ကေလးမ်ား စာသင္ခြင့္ ရရွိေရးကုိ အေလးထား ေဆာင္ရြက္ေပးရန္လုိ... အလုပ္သမား အဖြဲ႕အစည္းမ်ား တြင္ ႏုိင္ငံျခားသားမ်ား ဥကၠ႒ျဖစ္ႏုိင္... ဗုဒၶ ဓမၼ ခ်န္နယ္လ္ ႐ုပ္သံလိုင္း တစ္ခုထုတ္လႊင့္ရန္ စီစဥ္ေန... ဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္ စာသင္ေက်ာင္းမ်ားအား ဂ်ပန္အစိုးရေထာက္ပံ့... ျမန္မာႏုိင္ငံလုံးဆုိင္ရာ သုတစံုလင္ ဗုဒၶ၀င္ ၿပိဳင္ပြဲက်င္းပမည္... ဂြ်န္ေဟာ့ကင္း စင္ကာပူအျပည္ျပည္ဆုိင္ရာေဆး႐ံု ကိုယ္စားလွယ္ ခန္႔အပ္... သံခ်ပ္ေတြခံစားႏိုင္မယ့္ 'တစ္ခါက မဟာရန္ကုန္ သႀကၤန္ညမ်ား'... ဥပေဒႏွင့္ မႈခင္းသတင္း- ဥပေဒႏွစ္ရပ္၏ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ အႏွစ္သာရ ကြာျခားပံု... ၿမိဳ႕တြင္းၿမိဳ႕နယ္မ်ားရွိ အိမ္ျခံေျမအေရာင္းအ၀ယ္မ်ား သိသာစြာ လႈပ္ရွားလာဟု ၀ါရင့္အိမ္ျခံေျမ အက်ဳိးေဆာင္မ်ားေျပာ... အရန္ဆန္ျဖည့္တင္းရန္ တန္သိန္း ၅၀ စတင္၀ယ္ ... အိုင္အမ္အက္ဖ္ႏွင့္ ကမၻာ့ဘဏ္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ၀င္ေရာက္လာ မည့္အေပၚ ပညာရွင္မ်ား သံုးသပ္... ဗဟိုဘဏ္ႏွင့္ တိုက်ဳိစေတာ့အိတ္ခ်ိန္းတုိ႔ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုမည္... ကြမ္စီကုန္စည္ ျပပြဲ က်င္းပမည္... ျပည္သူကေပးလိုက္သည့္ အာဏာႏွင့္ တာ၀န္ မ်ားကို ေက်ပြန္စြာ ထမ္းေဆာင္သြားမည္ဟု ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ ကတိေပး...
Language: Burmese/ ျမန္မာဘာသာ
Source/publisher: Myanmar Consolidated Media Co.Ltd.
Format/size: html
Date of entry/update: 24 April 2012


Title: "The Myanmar Times" (Burmese) 22 March 2012- Vol. 29, No.562"ျမန္မာတိုင္း(မ္)"အတြဲ ၂၉ ၊ အမွတ္ ၅၆၂ ၊ ၂၂-၃-၂၀၁၂ တြင္ လႊင့္တင္သည္
Date of publication: 22 March 2012
Description/subject: á€™á€²á€†á‚áµá€”ယ္ ၄၀ ၀န္းက်င္ေလာက္ ႏုိင္မယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္... လြတ္လပ္မွ်တၿပီး ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိသည့္ ေရြးေကာက္ပြဲျဖစ္ရန္ 'ကန္' ကုိယ္စား လွယ္ေျပာၾကား... ၿပိဳင္ဆုိင္မႈျပင္းထန္မည့္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ... ေရြးေကာက္ပြဲ မဲစာရင္း ၂၄ ရက္ေန႔ အၿပီး ျပဳစုမည္... မိတီၳလာ ကိုယ္စား လွယ္ေလာင္း အမႈ ခ႐ိုင္ တရား႐ုံးက ပလပ္... ေနျပည္ေတာ္ တြင္ မဲေပးႏုိင္သူဦးေရ ၂၀၁၀ ခုနစ္ ကထက္ ေလ်ာ့နည္းသြား... အင္န္အယ္လ္ဒီ အတြက္ အႏုပညာရွင္မ်ား၏ မဲဆြယ္ေရး ခရီးစဥ္ မတ္ ၂၆ ရက္ေန႔ စမည္... ကခ်င္ျပည္နယ္ရွိ ကယ္ဆယ္ေရး စခန္းမ်ားတြင္ ကူညီေထာက္ပံ့ေရး ပစၥည္းမ်ား လိုအပ္ေနဆဲ... ကခ်င္ျပည္နယ္ အတြက္ 'ကန္'က ေဒၚလာ တစ္သန္းခြဲ လႉဒါန္းမည္... ေၾကာ္ျငာေကာင္းၿပီး ပစၥည္းမေကာင္းရင္ ၾကံဳေတြ႕ရမယ့္ ဆိုးက်ဳိးေတြကိုလည္း ျပည္သူေတြက နားလည္ၾကပါတယ္... ႏုိင္ငံတကာမွ ေရြးေကာက္ပဲြ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူမ်ားအား ဖိတ္ၾကားလိုက္ၿပီ... ျမစ္ဆံုရြာမ်ားမွ ေျပာင္းေရႊ႕ခံရသည့္ေဒသခံမ်ား အသက္ေမြး လုပ္ငန္းမ်ား အခက္ေတြ႕ေန... ဒဲရစ္မစ္ခ်ဲလ္ က ျမန္မာ လႊတ္ေတာ္ေတြကို ခ်ီးက်ဴး... အဓမၼေစခုိင္းမႈ ပေပ်ာက္ေရးကို ရပ္/ေက်း ဥပေဒတြင္ ထည့္သြင္းရန္ အဆုိတင္... ျမန္မာ့လႊတ္ေတာ္ ႏုိင္ငံတကာ လႊတ္ေတာ္သမဂၢ ၀င္ရန္ ဆံုးျဖတ္... ရွပ္ေျပးေရယာဥ္နစ္ျမဳပ္မႈ ၁၁ ဦး ေသဆုံး၊ ၁၃ ဦး ေပ်ာက္ဆုံး... ျမန္မာႏုိင္ငံ အမ်ဳိးသား လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္ မရွင္ကို ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္က ဗဟုိဦးစီးအဖြဲ႕မွ ပယ္ဖ်က္... မဇၥ်ိမ အပတ္စဥ္ ဂ်ာနယ္အား ေမလဆန္း စတင္ထုတ္ေ၀ႏိုင္ရန္ ေမွ်ာ္မွန္းထား... အလုပ္သမားေရးရာ ဆႏၵျပမႈမ်ား ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စုေ၀း စီတန္း လွည့္လည္ခြင့္ ဥပေဒႏွင့္ မသက္ဆိုင္... အမရာဟုိတယ္မွ ျမတ္ဆုမြန္ ေဂဟာသုိ႔ လႉဒါန္း... ရခိုင္ကမ္းလြန္ ေအ-၆ ၌ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ခိုေအာင္းမႈ ထပ္မံေတြ႕ရွိ... အေမရိကန္စင္တာတြင္... သင္တန္းေၾကး တုိးျမႇင့္ လုိက္၍ ေက်ာင္းသားမ်ားအခက္ေတြ႕... ေခ်းေငြျဖင့္ေဆာင္ရြက္မည့္ စက္မႈ စီမံကိန္းမ်ားအား ဆုိင္းငံ့... မီဒီယာဥပေဒသစ္ ယခုႏွစ္ကုန္ တြင္ေပၚထြက္ လာရန္ ရည္မွန္း... ျမန္မာမီဒီယာက႑ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈဆိုင္ရာညီလာခံမွ ပိုမိုပြင့္လင္း တိုးတက္ေသာ ျမန္မာမီဒီယာ က႑ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ ဦးတည္... ေငြလႊဲလုပ္ငန္းမ်ား ရပ္ဆိုင္းထားျခင္းမဟုတ္... အိႏၵိယ-ျမန္မာ ခ်စ္ၾကည္ေရး ကားေမာင္း ခရီးစဥ္အတြင္း ႏွစ္ႏိုင္ငံ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား အတြက္ ေဆြးေႏြး... ေက်ာက္ကပ္ အစားထုိးခြဲစိတ္မႈမ်ားကုိ တစ္လတစ္ႀကိမ္ ပံုမွန္ ေဆာင္ရြက္ေပးေန... သတၱမအႀကိမ္ေျမာက္ သုတစြယ္စုံ စာေပဆုတြင္ ဆုအမ်ဳိးအစား ခုနစ္မ်ဳိး ခ်ီးျမႇင့္... ပုဂံညေဈးတန္းကို ထပ္မံ တိုးခ်ဲ႕ျခင္းမျပဳဘဲ ဆက္လက္ ဖြင့္လွစ္ခြင့္ျပဳရန္ ညိႇႏိႈင္း... တာေမြေဈးေျပာင္းေရႊ႕မႈအား ဆိုင္ရွင္ အမ်ားစု၏ ဆႏၵအရ ဆံုးျဖတ္မည္ဟုဆို... ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္တြင္ သုံးရက္ၾကာ ေရျပတ္လပ္ခဲ့... လူကူးမ်ဥ္းၾကားမွ မကူးသူ ၇၀၀၀ ေက်ာ္ကုိ ဖမ္းဆီးအေရးယူ... ျပည္တြင္းထုတ္ ေဆး၀ါး၀ယ္ယူ ျဖန္႔ျဖဴးခြင့္ မွ်တေစလုိ... တိုင္းရင္းသား လူမ်ဳိးစုတစ္စုကို ျပန္လည္ေဖာ္ထုတ္ျခင္း... 'ကန္'ေဒၚလာ သံုးသိန္းေက်ာ္ ဂ်ပန္ ပံ့ပုိး...
Language: Burmese/ ျမန္မာဘာသာ
Source/publisher: Myanmar Consolidated Media Co.Ltd.
Format/size: html
Date of entry/update: 24 April 2012


Title: "The Myanmar Times" (Burmese) Vol. 29 No. 561, 15 March 2012- "ျမန္မာတိုင္း(မ္)"အတြဲ ၂၉ ၊ အမွတ္ ၅၆၁ ၊ ၁၅-၃-၂၀၁၂ တြင္ လႊင့္တင္သည္
Date of publication: 15 March 2012
Description/subject: á¾á€€á€¬á€¸á€»á€–တ္ေရြးေကာက္ပြဲအား အနီးကပ္ ေစာင့္ၾကည့္မည္... ယံုၾကည္ခ်က္ အက်ဥ္းသား မ်ားအား ကူညီရန္ ဦး၀င္းတင္ ေဖာင္ေဒးရွင္း ထူေထာင္... ဥပေဒႏွင့္အညီ အေျခခံ အလုပ္သမား အဖြဲ႕ အစည္းမ်ား ဖြဲ႕စည္းႏိုင္ေရး ကူညီေပးမည္... တုိင္ရီ ဖိနပ္စက္႐ုံ အလုပ္သမားမ်ား အေျခခံ အလုပ္သမား အဖြဲ႕အစည္းကို ဥပေဒႏွင့္အညီ တည္ေထာင္ႏိုင္ရန္ ျပင္ဆင္ေန... ေနာ္ေ၀ႏွင့္ ဆီဒါ ပညာသင္ဆုမ်ားအတြက္ ေလွ်ာက္လႊာမ်ား စတင္လက္ခံေန... ဘုန္းေတာ္ႀကီး သင္ေက်ာင္းမ်ား အတြက္ ဂ်ပန္ အစိုးရက 'ကန္'ေဒၚလာ ခုနစ္သိန္းေက်ာ္ ေထာက္ပံ့... မသန္စြမ္း လူငယ္မ်ားအတြက္ ေခါင္းေဆာင္မႈ သင္တန္း ဖြင့္လွစ္... ဒိုဟာသို႔ ေလေၾကာင္း ျပန္စမည္... ျမန္မာကို မိတ္ဖက္ ႏိုင္ငံအျဖစ္ တုိးျမႇင့္ ဆက္ဆံသြားရန္ အေမရိကန္ဆံုးျဖတ္... တစည ပါတီမွ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ပလပ္ခံရမႈ လူ႔အခြင့္အေရး ေကာ္မရွင္သုိ႔ တင္ျပမည္... ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ႏိုင္ငံတကာကို ေလ့လာခြင့္ျပဳကာ ပြင့္လင္း ျမင္သာမႈရွိေၾကာင္း ျပသရန္လိုအပ္... ေရႊ႕ေျပာင္းေပးမည့္ တာေမြေဈးေနရာသစ္သို႔ ေဈးသူေဈးသား အမ်ားစု မေရႊ႕ေျပာင္း လို... ႏြားထိုးႀကီးၿမိဳ႕နယ္ တြင္ ပထမဦးဆံုး ေမြးျမဴေရးဇုန္ တည္ေဆာက္ရန္ စီစဥ္ေန... ျပည္သူမ်ား၏ က်န္းမာေရးအတြက္ ကုန္က်စရိတ္ တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္ အစိုးရမွ ပိုမိုထည့္၀င္ေပးရန္ လိုအပ္လာ... ဘီဘီစီ ျမန္မာပိုင္းအစီအစဥ္ကို ဘီဘီစီအသံလႊင့္ ဌာန၏ေနရာသစ္မွ ပထမဆံုး ထုတ္လႊင့္... အုတ္ဖို-ဥတို ေက်းလက္လမ္းမ ေဖာက္လုပ္... လာနီညာေၾကာင့္ ယခုေႏြ အပူေလ်ာ့ႏိုင္... 'သီးေလးသီး' ပြဲပိတ္ခံရမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျပန္လည္ေျဖရွင္း... ငွက္႐ုိင္းမ်ားမွ ၾကက္ငွက္ တုပ္ေကြး ကူးစက္ခံရၿပီးေနာက္ ဆက္လက္ေစာင့္ ၾကည့္ေန... ရန္ကုန္တြင္ တစ္မနက္အတြင္း ယာဥ္တိုက္မႈ ႏွစ္ခုျဖစ္ပြားၿပီး တစ္ဦးေသဆံုး... ကမၻာေအးတြင္ မီးေလာင္မႈျဖစ္ပြား... ေပါ့ဆမီးေၾကာင့္ ထီးလင္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ ႏွစ္ဦးေသဆံုး... တရားမ၀င္ ကြ်ဲ ၂၁ ေကာင္ သယ္ေဆာင္ သူမ်ားအား တရား႐ံုးက ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္... တရား စီရင္ျခင္း ေဆာင္ရြက္ပုံ အဆင့္ဆင့္ အေၾကာင္း သိေကာင္းစရာ... ကုန္းတြင္းေရနံလုပ္ကြက္မ်ား ထုတ္လုပ္မႈအေပၚ ခြဲေ၀ခံစားေရး စာခ်ဳပ္မ်ား ခ်ဳပ္ဆို... ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ အေမရိကန္ေဒၚလာ ေလးဘီလ်ံထက္မနည္း စီး၀င္လာရန္ရွိ... ကိုရီးယားထိပ္တန္းကုမၸဏီမ်ား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံရန္ လာေရာက္ ေဆြးေႏြးမည္...
Language: Burmese/ ျမန္မာဘာသာ
Source/publisher: Myanmar Consolidated Media Co.Ltd.
Format/size: html
Date of entry/update: 18 March 2012


Title: "The Myanmar Times" (Burmese) 8 March 2012- "ျမန္မာတိုင္း(မ္)"အတြဲ ၂၈ ၊ အမွတ္ ၅၆၀ ၊ ၈-၃-၂၀၁၂ တြင္ လႊင့္တင္သည္
Date of publication: 08 March 2012
Description/subject: á€»á€•á€Šá€¹á€žá€°á€™á€ºá€¬á€¸á€€ မွန္ကန္စြာဆံုးျဖတ္ခ်က္ေပးမည္ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ယံုၾကည္... လႈိင္သာယာရွိ တိုင္ရီ ဖိနပ္စက္႐ုံမွ အလုပ္သမားမ်ား ရပိုင္ခြင့္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ၀ါဏိဇၨခုံ႐ုံးက ဆုံးျဖတ္ေပး... တိုင္းရင္းသား လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ အခ်ဳိ႕ႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ေတြ႕ဆံု... ဒီမိုကေရစီ ဘက္မွ ရပ္တည္ ရန္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေမတၱာရပ္ခံ... ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္ ၏ ရွမ္းျပည္နယ္ စည္း႐ုံးေရး ခရီးစဥ္တြင္ သ႐ုပ္ေဆာင္ ရဲတုိက္ လိုက္ပါခဲ့... ဒီမိုကေရစီအင္အားစု ပါတီငယ္မ်ား အက်ပ္အတည္း ေတြ႕ေန ၾကရတဲ့ ဧၿပီလ ၁ ရက္ေန႔ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ ပြဲ... ေကအုိင္ အုိ၊ ေကအုိင္ေအ တို႔ႏွင့္ သုံးရက္ ၾကာ ေရႊလီတြင္ ေဆြးေႏြးမည္... ၈၈ မ်ဳိးဆက္ ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တို႔ၾကား ဆက္ဆံေရး အဖုအထစ္မရွိဟု ကုိမင္းကိုႏုိင္ က ေျပာၾကား... ေရြးေကာက္ပြဲ တြင္ ျပည္သူမ်ား၏ ဆႏၵအမွန္ကို ထုတ္ေဖာ္ျပႏိုင္ပါက ပိတ္ဆို႔မႈမ်ား ႐ုပ္သိမ္းရန္ေသခ်ာ ဟု ဥေရာပပါလီမန္အမတ္မ်ားကဆို... ကေမၻာဒီးယား ရွိ ျမန္မာ့ လက္ရာ ေရွးေဟာင္း ဘုရားတစ္ဆူအား ျပန္လည္ျပဳျပင္ စိန္ဖူးေတာ္တင္... ကုလားတန္ျမစ္ေၾကာင္း ဘက္စံုသံုး စီမံကိန္း အတြက္ ေလ့လာမႈမ်ား ထပ္မံျပဳလုပ္မည္... ေလယာဥ္ဆီကို မူလေဈးျဖင့္ ျပန္လည္ေရာင္း ခ်ေပးမည္ ဟုဆို... ျပည္ပသို႔ တင္ပို႔ရန္ အမဲသား ၁၈ တန္ ပိုင္ရွင္ႏွင့္ သယ္ေဆာင္ သူမ်ားအား ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္... ကေလးသူငယ္ႏွင့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအတြက္ ဥပေဒအရ ကာကြယ္ ေပးရန္ ေဆာင္ရြက္မည္... သက္ႀကီး ဆရာ၀န္ မ်ား ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေရး စင္တာကို ၀င္ေၾကး အခမဲ့ျဖင့္ တာေမြၿမိဳ႕နယ္တြင္ ဖြင့္လွစ္ထား... ကကတစ္ႏွင့္ တီလားဗီးယား ငါးေမြးျမဴမႈ ယခုႏွစ္တြင္ တိုးခ်ဲ႕မည္... ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္းအေျခအေနမ်ားကို Action Aid အား ေငြေၾကး ပ့ံပုိးေနသူ အဲလက္စ္ဂေရဟမ္ က ေဆြးေႏြးခဲ့... ျပည္သူ႔ဥယ်ာဥ္ တြင္ ခ်စ္သူစံုတြဲမ်ား အတြက္ လမ္းဖြင့္မည္... ကုမၸဏီဖြဲ႕စည္းျခင္းႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ အခက္အခဲမ်ား...
Language: Burmese/ ျမန္မာဘာသာ
Source/publisher: Myanmar Consolidated Media Co.Ltd.
Format/size: html
Date of entry/update: 18 March 2012


Title: "The Myanmar Times" (Burmese) 1 March 2012- "ျမန္မာတိုင္း(မ္)"အတြဲ ၂၈ ၊ အမွတ္ ၅၅၉ ၊၁-၃-၂၀၁၂ တြင္ လႊင့္တင္သည္
Date of publication: 01 March 2012
Description/subject: á‚á€­á€¯á€˜á€šá€¹á¿á€„ိမ္းခ်မ္းေရးဆုရွင္ရဲ႕ ကခ်င္ျပည္နယ္ခရီး..."ပိတ္ဆို႔မႈကို ဖြင့္လိုက္ျခင္းျဖင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ ျမစ္ႀကီးက စီးသြားပါၿပီ"... စစ္မွန္ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ေရွး႐ႈသည့္ ႏုိင္ငံေရး ေဆြးေႏြးမႈမ်ား အျမန္ဆံုးေဖာ္ေဆာင္ရန္ လုိအပ္ဟု ၈၈ ေက်ာင္းသားမ်ားေျပာ... ျမန္မာအမ်ဳိးသား ကြန္ဂရက္ပါတီ မဲဆႏၵနယ္ သံုးခုတြင္ ယွဥ္ၿပိဳင္မည္... ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကုိ ကိုယ္စား လွယ္ေလာင္း အျဖစ္ အတည္ျပဳ... မိတီၳလာ အမ်ဳိးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္က တစ္သီး ပုဂၢလ ကိုယ္စားလွယ္ကို တရားစြဲ ဆို... ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္ ေနျပည္ေတာ္ ေလးၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေဟာေျပာမည္... ျပည္တြင္းအလုပ္အကိုင္ျပပြဲ မတ္လအတြင္း ပထမဆုံး အႀကိမ္အျဖစ္ က်င္းပမည္... လိုင္းဆဲြလွ်င္ ျပည္ တြင္းေရႊေဈး ထပ္မံျမင့္တက္ ႏုိင္ဟုဆို... အင္တာဗ်ဴး : "ျခစားမႈကို အေရးယူဖို႔ လုပ္ႏိုင္ေအာင္ေတာ့ လုံေလာက္တဲ့လစာကို အရင္ေပးဖို႔လို"... စပါးေဈးမ်ားအား တရား၀င္ သတ္မွတ္ ထားေသာ ႏႈန္းထားႏွင့္ အျခင္အတြယ္ အတုိင္း ေရာင္းခ်လို... အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ားက ျပန္ခ်ဥ္းကပ္လာေသာ္လည္း တ႐ုတ္ႏွင့္ ဆက္ဆံေရးကို ထိခုိက္ခံမည္မဟုတ္... ထုတ္/တင္ စာနယ္ဇင္း အခ်ဳိ႕တြင္ ျမန္မာ့႐ိုးရာ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ မကုိက္ညီေသာ ပံုမ်ား ထည့္သြင္း ေဖာ္ျပလာမႈမ်ားအတြက္ စာေပ စိစစ္ေရးဌာနက သတိေပး... ပညာေရးဆုိင္ရာဂ်ာနယ္၊ မဂၢဇင္းႏွင့္ အေထြေထြ စာမူမ်ားအား ထုတ္/တင္စနစ္ျဖင့္ ခြင့္ျပဳ... အာဆီယံ ထိပ္သီး ညီလာခံ အတြက္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈကို အတြင္းေရးမႉးခ်ဳပ္ ေက်နပ္မႈရွိ... အစိုးရေဆး႐ံုမ်ား အတြက္ ေဆာ္ဒီမွ 'ကန္'ေဒၚလာသန္း ၂၀ ေခ်းငွားမည္... ဂ်ီအက္စ္ အမ္ဖုန္းမ်ား ခ်ထားေပးမည့္ ရက္ႏွင့္ေဈးႏႈန္း မေသခ်ာေသး ဟု သိရ... ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္လာသည့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံရန္ ထိုင္းစီးပြားေရးအဖြဲ႕ လာေရာက္ေဆြးေႏြး... ျမန္မာအမ်ဳိး သမီးမ်ား စြမ္းေဆာင္ရည္ျမင့္မားေစရန္ လိုအပ္... ပုဂံေဒသ ျပဳျပင္ ထိန္းသိမ္းေရး ငါးႏွစ္ အတြင္းေဆာင္ရြက္မည္... သံတြဲတြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ အဲကေမၻာဇေလယာဥ္ မေတာ္တဆ ျဖစ္မႈအတြက္ အာမခံေပးရန္ စီစဥ္ေန... ဂ်ပန္ ကုန္စည္ျပပြဲဲ JAPAN FESTIVAL ၂၀၁၂ ကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပမည္... မ်က္မျမင္မ်ား အတြက္ ဂ်ပန္အေၾကာျပင္ သင္တန္း ပို႔ခ်မည္... ေတာင္႐ိုး တိုင္းရင္းသားယဥ္ေက်းမႈပြဲေတာ္ တတိယအႀကိမ္ေျမာက္ က်င္းပ... စစ္ေတြကမ္းေျခတြင္ ပလတ္စတစ္ ကင္းစင္ေရး လႈပ္ရွားမႈ ပံုမွန္ျပဳလုပ္မည္...
Language: Burmese/ ျမန္မာဘာသာ
Source/publisher: Myanmar Consolidated Media Co.Ltd.
Format/size: html
Date of entry/update: 18 March 2012


Title: "The Myanmar Times" (Burmese) 23 February 2012- "ျမန္မာတိုင္း(မ္)"အတြဲ ၂၈ ၊ အမွတ္ ၅၅၈ ၊၂၃-၂-၂၀၁၂ တြင္ လႊင့္တင္သည္
Date of publication: 23 February 2012
Description/subject: á€±á€’ၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ႏွင့္ ထိုင္း၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း ေတြ႕ဆံု... ေရႊတိဂံု ႏွစ္ ၂,၆၀၀ ျပည့္ ဗုဒၶပူဇနိယပြဲေတာ္ စတင္... ထိုင္းႏွင့္ ျမန္မာ မီဒီယာ လုပ္ငန္းႀကီး မ်ားပူးေပါင္း ... အင္န္အယ္လ္ဒီပါတီ၀င္ေဟာင္းမ်ား အြန္လိုင္းမွ အဖြဲ႕ျပန္၀င္ႏိုင္... က်ဳိက္ေခါက္ဘုရားပြဲေတာ္ႀကီးတြင္ 'သီးေလးသီး' အၿငိမ့္အဖြဲ႕ ပြဲခြင္ ဖ်က္သိမ္းရျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေဂါပကအဖြဲ႕ေျဖရွင္း ... ကခ်င္ဒုကၡသည္မ်ား ေရွ႕ႏွစ္အတြက္ စားနပ္ရိကၡာ အခက္ အခဲရွိႏိုင္... ေျမေအာက္ ရထားလမ္းစနစ္ တည္ေဆာက္ ရန္ ျပည္ပ ကုမၸဏီမ်ား စိတ္၀င္စား... ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား အမွန္တကယ္ လုိအပ္ေသာ အခ်က္ ခုနစ္ခ်က္အားလယ္ယာေျမဥပေဒတြင္ ျပ႒ာန္းႏုိင္ေရး တင္ျပထား ... အာဆီယံမွ ေရြးေကာက္ပြဲ ေလ့လာသူမ်ားကို လက္ခံသြားရန္ စဥ္းစားမည္... လူ႔အခြင့္အေရး၊ တရားဥပေဒစိုးမိုး မႈမရွိဘဲ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ တိုးတက္မႈ ရႏိုင္မည္မဟုတ္... ျပည္သူ႔၀န္ထမ္းမ်ား၏ အနိမ့္ဆံုးအေျခခံ လစာ က်ပ္တစ္သိန္း ဝန္းက်င္ ျဖစ္သင့္... က်ပ္ႏွစ္သိန္းတန္ဖိုးျဖင့္ ဂ်ီအက္စ္အမ္ ဖုန္းမ်ား မတ္လ ေနာက္ဆံုးပတ္ စတင္ခ်ေပးမည္ဟုဆို... မဂၤလာ ဒုံ ေရႊနံ႔သာ စံျပေက်းရြာမွ လယ္သမား မ်ားက လယ္ယာေျမ ကိုသာ ျပန္လည္ရယူလုိ... အစိုးရ အဖြဲ႕ႏွင့္ လႊတ္ေတာ္တုိ႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ ဖုိ႔လုိအပ္... ရဲရဲ၀ံ့၀ံ့ သတၱိရွိရွိ ေျပာဆိုၾကရန္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ တိုက္တြန္း... ျမန္မာႏုိင္ငံ ပုဂၢလိကေဆး႐ုံမ်ားအသင္းကို ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္ ဖြဲ႕စည္းေဆာင္ ရြက္ရန္စီ စဥ္ေန... ၂၀၁၄ အာဆီယံ ထိပ္သီး ညီလာခံ အတြက္ ေလ့လာေရး အဖြဲ႕ ေစလႊတ္မည္... ကမၻာ့ဘဏ္၏ အကူအညီ အတြက္ ျမန္မာ့ႏုိင္ ငံေရး ေျပာင္းလဲမႈက အဓိကက်ဟု ပညာရွင္မ်ားသံုးသပ္... ဆင္းရဲႏြမ္းပါး မႈေလွ်ာ့ခ်ေရး တြင္ ခ်င္းျပည္နယ္ကို ဦးစားေပး ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ တိုက္တြန္း... ကခ်င္ျပည္နယ္ရွိ ဒုကၡသည္ စခန္းမ်ား မွေဒသ ခံမ်ား ေန ရပ္ျပန္ႏိုင္ရန္ စတင္စီစဥ္ေန... ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားဘ၀ ဖြံ႕ၿဖိဳး တုိးတက္ေရး အတြက္ အဖြဲ႕ဖြဲ႕စည္းရန္ ႀကိဳးပမ္းေန... ရန္ကုန္တြင္ အမ်ားသံုး အိမ္သာ ေလးလံုး တည္ေဆာက္ေန... ကမၻာ့ မိုးေလ၀သေန႔အထိမ္း အမွတ္ ျပပြဲႏွင့္ သုေတသန စာတမ္း ဖတ္ပြဲ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပမည္... အိပ္ခ်္အိုင္ဗီ ကာကြယ္ေရးကို ၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္ ပုိမုိပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ တင္ျပ... Yangon Film School မွ သင္တန္းသားမ်ားဖိတ္ေခၚေန... ယခင္ ဂ်ီအက္စ္ အမ္ မိုဘိုင္းဖုန္းမ်ားႏွင့္ ေအာ္တို လိုင္းဖုန္းမ်ား ႀကိဳတင္ေငြျဖည့္ စနစ္သို႔ မတ္လတြင္ စတင္ေျပာင္းလဲမည္... ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ႏွစ္ရက္အတြင္း မီးေလာင္မႈ ေလးႀကိမ္ျဖစ္... ဘဏ္ဥပေဒမ်ားျပင္ဆင္ရာ၌ ျပင္ဆင္ရန္သင့္ မသင့္ စဥ္းစားသင့္ေသာ ဥပေဒပုဒ္မ ၅၂...
Language: Burmese/ ျမန္မာဘာသာ
Source/publisher: Myanmar Consolidated Media Co.Ltd.
Format/size: html
Date of entry/update: 18 March 2012


Title: "The Myanmar Times" (Burmese)16 February 2012,Vol.28No.557/ ျမန္မာတိုင္းမ္- ေဖေဖၚ၀ါရီ ၁၆ -၂၀၁၂ တြင္လႊင့္တင္သည္- အတြဲ ၂၈ အမွတ္ ၅၅၇
Date of publication: 16 February 2012
Description/subject: á‚á€­á€¯á€„္ငံေရးလုပ္ရန္ ျပန္လာျခင္းမဟုတ္ဟု ABSDFေခါင္းေဆာင္ေဟာင္း ဦးေအာင္ႏုိင္ဦး ေျပာၾကား... အစိုးရ၊ အင္န္အယ္လ္ဒီတို႔ႏွင့္ လက္တြဲမည္ဟု ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေစာေဌးေမာင္ ေျပာၾကား...ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ႐ုပ္ ရွင္ျဖစ္ေျမာက္ေရး ႐ံုးခန္း ကို ဗုိလ္ခ်ဳပ္ ေမြးေန႔တြင္ ဖြင့္လွစ္... လုပ္အကိုင္ရရွိေရး အဓိကလုပ္ရန္လိုေနဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေျပာ... ယူနက္စကို၏ ဆုကို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ထံ ေပးအပ္... ေရြးေကာက္ပြဲ မတိုင္မီ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္ မ်ားသို႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ တစ္ေခါက္စီ သြားေရာက္မည္... ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ဦးေအာင္ဆန္းဦး အေမြဆုိင္အမႈကို ဆက္လက္ၾကားနာ... ဒီမုိကေရစီေျပာင္းလဲေရး တကယ္လုပ္မည္ဟု သူရဦးေရႊမန္းေျပာၾကား... ျမန္မာအတြက္ ပိုေကာင္းမြန္တဲ့ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈမူ၀ါဒ... ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ ပံုမွန္ အစည္းအေ၀းတြင္ ဘတ္ဂ်က္ ခြဲေ၀သံုးစြဲေရး ေဆြးေႏြးရန္ရွိ... စက္မႈစီမံကိန္းမ်ား၌ ယခင္အမွားမ်ဳိး ထပ္မမွားသင့္၊ ေငြပုံမေအာသင့္... ဆက္ေၾကာင္းခ်ဳိ႕ယြင္း၍ အင္တာနက္လိုင္း ေႏွးေကြးမႈျဖစ္...
Language: Burmese/ ျမန္မာဘာသာ
Source/publisher: Myanmar Consolidated Media Co.Ltd.
Format/size: html
Date of entry/update: 18 February 2012


Title: "The Myanmar Times" (Burmese) 8 February 2012, Vol.28 No.556/ ျမန္မာတိုင္းမ္- ေဖေဖၚ၀ါရီ ၈-၂၀၁၂ တြင္လႊင့္တင္သည္- အတြဲ ၂၈ - အမွတ္ ၅၅၆
Date of publication: 08 February 2012
Description/subject: á€¡á€„္န္အယ္လ္ဒီကို ေပးေသာမဲမ်ား ပယ္မဲမျဖစ္ သြားေစေရး သတိထားၾက ရန္ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္ တိုက္တြန္း... ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ လြတ္လပ္ၿပီး တရားမွ်တ ေစမည္ဟု သူရဦးေရႊမန္းက ကြင္တားနားကို ကတိေပး... အိပ္ခ်္အိုင္ဗီရန္ပံုေငြပြဲ အလႈေငြ သိန္း ၂၀၀ ေက်ာ္ ရရွိ... ႏိုင္ငံတကာကို ေပးဆပ္ရန္ရွိသည့္ ျမန္မာ့ အေႂကြး ေဒၚလာ ၁၁ ဘီလ်ံရွိေန... မွတ္ပံုတင္ႏွင့္ သန္းေခါင္စာရင္းမ်ား စီမံခ်က္ျဖင့္ ထပ္မံထုတ္ေပးမည္... ျပည္သူမ်ား ႏိုင္ငံေရးအသိအျမင္၊ ဗဟုသုတ ႂကြယ္၀ေစရန္ ၀က္ဘ္ဆိုက္သစ္လႊင့္တင္... တစ္ႏုိင္ငံလုံးတြင္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္အတြင္း မီးေလာင္မႈ အႀကိမ္ ၉၃၀ ခန္႔ ျဖစ္ပြားၿပီး ၆၁ ဦး ေသဆုံးကာ ၁၅၇ ဦးဒဏ္ရာရရွိခဲ့... အေမရိကန္ႏိုင္ငံက ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ ကန္႔သတ္ပိတ္ဆို႔မႈအခ်ဳိ႕ ေလွ်ာ့ေပးလိုက္ၿပီ... ၀န္ထမ္းလစာ၊ စရိတ္ႏွင့္ ခ်ီးျမႇင့္ေငြမ်ား အလ်င္အျမန္ တိုးေပးရန္ လိုအပ္... ၂၀၁၂-၁၃ ကာကြယ္ေရးအသံုးစရိတ္ က်ပ္ ၆၈၅ ဘီလ်ံ တုိးျမႇင့္လ်ာထား... လိႈင္သာယာ မီးေလာင္မႈ အိမ္ေျခ အလံုး ၃၀၀ ေက်ာ္ ေလာင္ကြ်မ္း... ယခင္လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕၀င္ တိုင္းရင္းသား မ်ားအား သက္ဆိုင္ရာ အဖြဲ႕၏... စာရင္းပါ အတိုင္း ႏိုင္ငံသား စိစစ္ေရးကတ္မ်ား ထုတ္ေပးမည္... ရခုိင္ျပည္နယ္တြင္ ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရး အဖြဲ႕ စတင္ဖြဲ႕စည္း... အင္န္အယ္လ္ဒီ ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္ျခင္းသည္ လႊတ္ေတာ္အတြင္း အျပင္ ႏိုင္ငံေရးတြင္ လႊမ္းျခံဳ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္အတြက္ ရည္ရြယ္ထား... သေဘၤာအရာရွိအခ်ဳိ႕ လက္မွတ္အတုမ်ားျဖင့္ လုပ္ကိုင္ေန... ဗုဒၶသာသနာတြင္ အဓမၼ၀ါဒတခ်ဳိ႕ မသိမသာ ေခါင္းျပဴလာ၍ ကာကြယ္ရန္ လိုအပ္ဟုဆို... စြမ္းအင္ ထိေရာက္စြာ သံုးစြဲေရးႏွင့္ စြမ္းအင္ေခြ်တာေရးဆိုင္ရာ နည္းပညာၿပိဳင္ပြဲ က်င္းပမည္... ေပါင္းဆန္တင္ပို႔မႈ တိုးေသာ္ လည္း ေဈးႏႈန္း က်ဆင္းေန... သက္တမ္းလတ္တိုက္မ်ား ၾကံ့ခိုင္မႈအထူး ဂ႐ုျပဳသင့္ေန ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ၀ါရင့္တည္ေဆာက္ သူမ်ား သံုးသပ္... သတ္မွတ္အေလး ခ်ိန္ေအာက္ကဏန္းမ်ား တင္ပို႔ျခင္းေၾကာင့္ ေမြးျမဴေရး သမားမ်ား အတြက္လည္း ကုန္ၾကမ္းရွားပါးမႈ ျဖစ္လာႏိုင္... ငါးသယံဇာတ ထိန္းသိမ္းမႈ ေလ်ာ့နည္းျခင္းေၾကာင့္ ငါးသေလာက္ မ်ဳိးတုန္းလုျဖစ္ေန... ကုန္သြယ္မႈ မူ၀ါဒ ေျဖေလ်ာ့မႈေၾကာင့္ ကုန္သြယ္မႈ ပမာဏ လ်ာထားခ်က္ ေက်ာ္လြန္ႏုိင္... စင္ကာပူႏိုင္ငံမွ အင္အားႀကီး စီးပြားေရးအဖဲြ႕ လာေရာက္ၿပီး ျမန္မာလုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုမည္... စီဒီအမ္ေအ ၈၀၀ ဖုန္း ၀၉-၉၁၀ မ်ား ျပန္လည္ခ်ထား ေပးေသာ္လည္း ေလွ်ာက္ထားသူ နည္းပါးေနေသး... ပ်ဳိးပင္အေရာင္းဆိုင္မ်ားတြင္ 'အာဆီယံသေျပ' ေဈးကြက္ ရရွိၿပီး အေရာင္းအ၀ယ္ တြင္က်ယ္လာ... ကြမ္းတံေတြးတားျမစ္ခ်က္ကို အထူးၾကပ္မတ္မွ ေအာင္ျမင္ႏိုင္... အဂၤလိပ္စာဘြဲ႕ရ ေက်ာင္းသားမ်ား ပထမအႀကိမ္ အာစရိယပဲြ က်င္းပမည္...
Language: Burmese/ ျမန္မာဘာသာ
Source/publisher: Myanmar Consolidated Media Co.Ltd.
Format/size: html
Date of entry/update: 11 February 2012


Title: "The Myanmar Times" (Burmese) 02 February 2012- "ျမန္မာတိုင္း(မ္)"အတြဲ ၂၈ ၊ အမွတ္ ၅၅၅ ၊ ၂-၂-၂၀၁၂ တြင္ လႊင့္တင္သည္။
Date of publication: 02 February 2012
Description/subject: á€•á€á€¯á€€á á€´á€á‚á€­á€¯á€„္တြင္ ေဒသခံမ်ား၏ လုိအပ္ခ်က္ကို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ကြင္းဆင္းေမးျမန္း... ဆက္သြယ္ေရးက႑၏ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ပုဂၢလိက ပါ၀င္ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံမႈ စတင္ခြင့္ျပဳမည္... "ျပည္သူ႔ဘ႑ာကို ျပည္သူ႔ဆႏၵနဲ႔အညီ အက်ဳိးရွိစြာခြဲေ၀သုံးစြဲဖို႔ ဘက္စုံက တြက္ဆ ပါ"... ျမန္မာ က ႏိုင္ငံျခား ကုမၸဏီမ်ား အား အခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္ ရွစ္ႏွစ္ ေပးမည္...ေဈးကြက္ႏွင့္ ေလ်ာ္ညီသည့္ေငြလဲႏႈန္း စနစ္သို႔ ေျပာင္းလဲမႈ လာမည့္ ဘ႑ာႏွစ္ စတင္မည္... ျမန္မာ့စီးပြားေရးေခတ္မီတိုးတက္မႈ အတြက္ စင္ကာပူမွ ကူညီမည္... ဆန္တန္ခ်ိန္ ႏွစ္သိန္းကို အင္ဒိုနီးရွားသို႔ ယခုလတြင္ စတင္ တင္ပို႔သြားမည္... သစ္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားက အသက္ေမြး ၀မ္းေက်ာင္း ဆိုင္ရာ က်င့္၀တ္ကို ႏိုင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား ၀င္မလာမီ အၿပီးေရးဆြဲ မည္... ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၏ ေလထုထဲတြင္ အမႈန္ထုပမာဏ သတ္မွတ္စံႏႈန္းထက္ ပိုမိုမ်ားျပားေန... ေရရွည္ဖြံ႕ၿဖိဳးေသာၿမိဳ႕ျပမ်ား ေရမူ၀ါဒခ်မွတ္ရန္ လိုအပ္ေန... ကုန္သည္ႀကီးမ်ား ဟိုတယ္က ငါးမန္းေတာင္ဟင္းခ်ဳိကို မီႏူးမွထုတ္ပယ္... ေရတိမ္ေဒသေတြကုိ မပ်က္စီးေအာင္ အခ်ိန္မီထိန္းသိမ္းဖို႔ သတိေပးေန မယ့္ေန႔ ... ငါးလုပ္ငန္း မ်ား ေရရွည္ တည္တံ့ေရး အတြက္ ေၾကးတိုင္ စနစ္ကုိ ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းရန္လို... ေနာ္ေ၀ဆက္သြယ္ေရးကုမၸဏီ တယ္လီေနာ က ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံရန္ စိတ္၀င္စားေန... ေဈးႀကီးမ်ား၊ ကုန္တုိက္ႀကီး မ်ားရွိ တရားမ၀င္ ကုန္စည္မ်ား သုံးလအတြင္း အခြန္ေဆာင္ေစ ခ်င္... ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ ပံုႏွိပ္မီဒီယာဥပေဒၾကမ္း ကို ေရွ႕ေနခ်ဳပ္႐ံုး သို႔ တင္ျပထား... ဂုဏ္ထူးေဆာင္ေဒါက္တာ ဘြဲ႕ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္ ရရွိ... မီဒီယာ လြတ္လပ္ခြင့္ အတြက္ ေဆြးေႏြးပြဲ က်င္းပ... ျပည္တြင္း၌ ျပန္လည္အေျခစိုက္ရန္ ျပည္ပ အေျခစိုက္ မဇၩိမသတင္းဌာန ျပင္ဆင္ေန... "ၿငိမ္းခ်မ္းေရး သေဘာတူညီမႈမ်ားရရွိေရးမွာ အေရးႀကီးဆံုးကိစၥ"... အစုိးရႏွင့္ရွမ္းျပည္နယ္တုိးတက္ေရးပါတီတုိ႔ ပဏာမၿငိမ္းခ်မ္းေရး သေဘာတူညီမႈရရွိ... ယခုလအတြင္း ေကအုိင္အုိႏွင့္ ဆက္ေဆြးေႏြးမည္... ျပည္ေထာင္စုႀကီးကေန မည္သည့္အခါမွ ခြဲမထြက္ဟု တုိင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္ ကတိျပဳ... ဘုရင့္ေနာင္ပြဲ႐ံု၀င္းအတြင္း တရားမ၀င္ သိုေလွာင္ ေရာင္းခ်မႈမ်ား ရွိေန သည့္ ေလာင္စာဆီ မ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ အေရးယူေတာ့မည္... ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္အတြင္း ယာဥ္တုိက္မႈ ၉,၀၀၀ ေက်ာ္ရွိခဲ့၊ ေသဆုံးသူ ၂၇,၀၀ ေက်ာ္ ရွိ... ေတာင္ဥကၠလာေဂါက္ ကြင္းေျမကို ၀ယ္ယူႏုိင္ရန္ ေဆာင္ရြက္ေပးမည္ဆုိၿပီး ေငြႀကိဳယူသူကို အမႈဖြင့္... ေဒါင္းတုိ႕ခရီး... ဩစေၾတးလ် ပညာသင္ဆု အတြက္ ေရြးခ်ယ္ခံရ သည့္ ျမန္မာ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ အရည္အခ်င္း ျမင့္မားေၾကာင္း သတ္မွတ္ခံရ ... ကန္ေတာ္ႀကီးတာ၀ါစီမံကိန္းကို ရွန္ဂရီလာ ကုမၸဏီျပန္လည္စတင္... လူအမ်ားကို သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္အသိ တိုးေစဖို႔ မီးေမာင္းထိုးျပသခဲ့တဲ့ဓာတ္ပုံျပပြဲ... 'ျမတ္ဆုမြန္' သီခ်င္းကိုဖ်က္ဆီးၿပီး မသီဆိုဖို႔ မႏၲေလး သိန္းေဇာ္ ေမတၱာရပ္ခံၿပီးေနာက္ လူရႊင္ေတာ္ ဖိုက္စတားအဖြဲ႕မွ ေတာင္းပန္... ရန္ကုန္ဓာတ္ပံုပြဲေတာ္ကေန ရလဒ္ေကာင္းေတြ ရရွိခဲ့... အကယ္ဒမီေဗဒင္ အထူးေဟာေျပာခ်က္... အရင္ႏွစ္ေတြထက္ ခံစားခြင့္ေတြပိုရမယ့္ Miss Tourism ၿပိဳင္ပြဲ... အကယ္ဒမီကို လူေတြ ရင္မခုန္ၾကေတာ့ဘူးလား ...အကယ္ဒမီပြဲမွာ ပါ၀င္ဆင္ႏႊဲၾကမယ့္ ဗန္းကိုင္မယ္မ်ား...
Language: Burmese/ ျမန္မာဘာသာ
Source/publisher: Myanmar Consolidated Media Co.Ltd.
Format/size: html
Date of entry/update: 11 February 2012


Title: "The Myanmar Times" (Burmese) 26 January 2012, Vol.28 No.554/ ျမန္မာတိုင္းမ္- ဇႏၷ၀ါရီ ၂၆ - ၂၀၁၂ တြင္လႊင့္တင္သည္-အတြဲ ၂၈ - အမွတ္ ၅၅၄
Date of publication: 26 January 2012
Description/subject: á‚á€¯á€­á€„္ငံတကာမွ ေရြးေကာက္ပြဲေစာင့္ၾကည့္သူမ်ား အား လက္ခံရန္ ဂြ်န္မက္ကိန္းတိုက္တြန္း... ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ပါကစၥတန္ႏိုင္ငံ၏ ပထမဆံုး အမ်ဳိးသမီး၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဘနာဇီယာဘူတို၏ အထိမ္းအမွတ္ဆုျဖစ္ေသာ Shaheed Benazir Bhutto Award for Democracy ဆုအား လက္ခံရယူ... ဥေရာပသမဂၢက ကန္႔သတ္မႈမ်ား ဆက္လက္၍ ေျဖေလွ်ာ့႐ုပ္သိမ္းရန္ စဥ္းစားေန... ေကအုိင္အုိ တို႔ ေတာင္း ဆိုခ်က္မွ စကားလံုးတခ်ဳိ႕ ျပင္ဆင္၊ ျဖည့္စြက္ႏိုင္လွ်င္ ၿငိမ္းခ်မ္း မည္... ျပဳျပင္ေျပာင္း လဲသူမ်ားဘက္မွ ၈၈ မ်ဳိးဆက္ လြန္၀င္ဆြဲမည္... ဥပေဒထြက္လာပါက လယ္ယာေျမျပႆနာမ်ား ေျဖရွင္းႏုိင္မည္... တရားမ၀င္ သစ္ခိုးထုတ္မႈ မ်ား ေလ်ာ့နည္းေစေရး ညိႇႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ ေပးပါရန္ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတအား ေမတၱာရပ္ခံထား... ေရႊတိဂံုေစတီေတာ္သို႔ ႏိုင္ငံျခားဧည့္သည္အ၀င္ စံခ်ိန္သစ္ထပ္မံတင္... ၀ယ္လိုအားေၾကာင့္ ႏိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္ႏႈန္း သံုးမ်ဳိးစလံုး ထပ္မံ တန္ဖိုးျမင့္တက္လာ... အရန္ဆန္တန္ခ်ိန္ တစ္သိန္းကို စတင္၀ယ္ယူေန... အေကာက္ခြန္မဲ့ကုန္စည္မ်ားေၾကာင့္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားထိခုိက္ ... ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ျမန္မာဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလမ္းၫႊန္ ထြက္ၿပီ... ပို႔ကုန္တုိးခ်ဲ႕ ရန္ ေဈးကြက္ရွာထြက္မည္... သုေတသနျပဳခ်က္အရ ဂ်ပန္ ထမင္းလိပ္မ်ား တြင္ အီးကိုလိုင္ပိုး ေပါက္ဖြားမႈမ်ားေနသည္ကို ေတြ႕ရ... ကုိေဇယ်ာေသာ္ႏွင့္ မစႏၵာမင္း မဲဆႏၵရွင္ မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံ... ေက်ာင္းအုပ္ ဆရာႀကီးတစ္ဦးအား အမႈဖြင့္... တီလားဗီးယား ေမြးျမဴစားသုံးျခင္း ဂ႐ုျပဳသင့္... ဆီႏွင့္ဆီထြက္သီးႏွံေဆြးေႏြးပဲြ တိက်သည့္အေျဖႏွင့္ေ၀းဆဲ... ရတနာပုံဒိုင္းမြန္းပလာဇာမွ ဆိုင္ခန္းရွစ္ခန္း ျပန္ဖ်က္သိမ္း... ႏိုင္ငံျခားတင္ပို႔မႈ က်ဆင္းေသာေၾကာင့္ မႏၲေလးၿမိဳ႕၌ ငါးေဈးကြက္ပ်က္... ဆရာႀကီး ဦးရာဇတ္ ၁၁၄ ႏွစ္ေျမာက္ အထိမ္းအမွတ္ေန႔... ဆင္းကတ္တစ္ကတ္ ငါးေထာင္ျဖစ္ရင္ကြယ္... အိႏၵိယ-ျမန္မာခ်စ္ၾကည္ေရး လက္ေတြ႕ သ႐ုပ္ျပေရးဆြဲ... ေရာ့ခ္ဂီတအဖြဲ႕ Side Effect ရဲ႕ ရန္ပံုေငြမ်ား 'ကန္' ပိတ္ဆို႔မႈစနစ္ သက္ေရာက္မႈေၾကာင့္ ဆံုး႐ႈံးခဲ့ရ... ေဆးစက္ေရး ခ်က္ကားေတြနဲ႔ ပန္းခ်ီေငြၿဖိဳး တတိယေျမာက္ တစ္ကိုယ္ေတာ္ျပပြဲ က်င္းပမည္... မစၥျမန္မာ ၂၀၁၂ အတြက္ ၿပိဳင္ပြဲ၀င္မ်ား ဖိတ္ေခၚေန... အဆိုေတာ္ ယုန္ေလးရဲ႕ တစ္ကိုယ္ေတာ္ေဖ်ာ္ေျဖပြဲ... အသင္းသားမ်ား၏ ေျခစြမ္းျပမႈ ဒဲလ္ဂလစ္ရွ္လုိေန... ဂြ်ဳိင္နာ-ကာဆီ အေမရိကန္ ေျပးခုန္ပစ္ ဒါ႐ိုက္တာအဖဲြ႕၀င္အသစ္ ျဖစ္လာ... မိုက္ကယ္ ဖဲ့လ္ ေရႊတံဆိပ္ရျပန္... တတိယအႀကိမ္ေျမာက္ Japan Cup တံခြန္စိုက္ ကရာေတးဒို ၿပိဳင္ပြဲ က်င္းပ...
Language: Burmese/ ျမန္မာဘာသာ
Source/publisher: Myanmar Consolidated Media Co.Ltd.
Format/size: html
Date of entry/update: 28 January 2012


Title: "The Myanmar Times" (Burmese) 19 January 2012, Vol.28 No.553/ ျမန္မာတိုင္းမ္- ဇႏၷ၀ါရီ ၁၉ - ၂၀၁၂ တြင္လႊင့္တင္သည္- အတြဲ ၂၈ - အမွတ္ ၅၅၃
Date of publication: 19 January 2012
Description/subject: á€»á€•á€„္သစ္ႏိုင္ငံ၏ အျမင့္ဆံုးဆုတံဆိပ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အား ခ်ီးျမႇင့္... "ျပည္သူေတြရဲ႕ယုံၾကည္မႈကို ဇြတ္အတင္းဖန္တီးလုိ႔မရဘူး"... အမွန္ တကယ္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ ေနၿပီဟုယံုၾကည္ေၾကာင္း 'ကန္' အမတ္ေျပာ... ျမန္မာႏွင့္ စီးပြားေရး မလုပ္ရန္ ေနာ္ေ၀ကုမၸဏီမ်ားကို အၾကံျပဳ ထားျခင္းကို ေနာ္ေ၀အစိုးရ ျပန္႐ုပ္သိမ္း... ျမန္မာ့ယဥ္ေက်းမႈ အေမြအႏွစ္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈ ယူနက္စကိုစီမံခ်က္အတြက္... ယူ႐ုိ ေလးသိန္း ေထာက္ပံ့... အင္န္အယ္လ္ဒီ ထံမွ ရရွိသည့္စာရင္းကို စိစစ္ကာ ၃၀၂ ဦးကို လႊတ္ေပးခဲ့ဟုဆို... "တန္ဖိုးရွိတဲ့ သတင္းေတြ ဆုိရင္ ျပည္သူက ထမင္းတစ္နပ္ မစားရလည္း ၀ယ္ဖတ္မယ္"... ေနာက္ တစ္ဖန္ အာဏာ သိမ္းမႈ ျဖစ္လာႏုိင္စရာ အေၾကာင္းမရွိဟု သူရ ဦးေရႊမန္း ေျပာၾကား... တာလီဘန္ႏွင့္ ဆက္သြယ္သူ ၁၃ ဦးအား ဖမ္းဆီးထား ... ျပည္ပေရာက္ အတုိက္အခံ မ်ား ရာဇ၀တ္မႈမ်ား က်ဴးလြန္ျခင္း မရွိ က ျပန္ လာႏုိင္... ေတာင္ကိုရီးယား ေရနံတင္သေဘၤာေပါက္ကြဲမႈ ျမန္မာႏွစ္ဦး ေသဆံုးေၾကာင္း အတည္ျပဳ... အင္န္အယ္ဒီက ေနျပည္ေတာ္တြင္ ေအာင္ႏုိင္ေရးအဖြဲ႕ ဖြဲ႕စည္း... အလံုၿမိဳ႕နယ္ရွိ သိပ ၸံေဈးျပန္လည္ တည္ေဆာက္ ရန္ ေဈးသူ၊ ေဈးသားမ်ား ဆႏၵမဲျဖင့္ ဆံုးျဖတ္... ျမန္မာ တစ္ႏိုင္ငံ လံုး တြင္ ျပန္လည္ အေအးေလ်ာ့လာမည္... တုိင္းျပည္ တုိးတက္ဖို႔ ျပည္တြင္း အင္အားေရာ ျပည္ပအင္အားပါ လုိအပ္ပါတယ္... ေကအုိင္အုိႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးရန္ ေရႊလီသို႔ သြားၾကၿပီ... ပထမဆံုးအႀကိမ္ ဘာသာေပါင္းစံု ခ်စ္ၾကည္ေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ဆုေတာင္းပြဲက်င္းပ... ျပင္သစ္၏ အကူအညီ သံုးဆတိုးမည္ျဖစ္ၿပီး ပိတ္ဆို႔မႈ မ်ားကို အဆင့္ဆင့္႐ုပ္သိမ္းရန္ရွိဟု ျပင္သစ္၀န္ႀကီးဆို... စစ္ေဘး ဒုကၡသည္ တို႔ အတြက္ အလႉရွင္မ်ား လိုအပ္ဆဲ... တိုင္းျပည္ရဲ႕ ေပ်ာ္ရႊင္မႈကို ပံုေဖာ္ခဲ့ တဲ့ေန႔ ၂၀၁၂ ဇန္န၀ါရီလ ၁၃ ရက္... ျပန္လည္လြတ္ေျမာက္လာသူ တခ်ဳိ႕၏အသံမ်ား... ဖဒုိမန္းၿငိမ္းေမာင္အတြက္ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ ကိစၥကို ဒုတိယအဆင့္အေနျဖင့္ စဥ္းစားမည္ဟုဆို... ေအာင္ဘာေလထီဆု က်ပ္သိန္း ၁,၅၀၀ သို႔ တိုးျမႇင့္လိုက္သျဖင့္ ထီေဈးကြက္ေကာင္း လာမည္ ဟု ေမွ်ာ္မွန္း... ျမန္မာ လုပ္သားမ်ားထံမွ ေငြလဲႊစနစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလဆန္း စတင္ႏုိင္မည္... အက်ဳိးတူ ပူးေပါင္းလယ္ယာစနစ္ စစ္တမ္းအား လႊတ္ေတာ္ မေခၚမီ အၿပီးေဆာင္ရြက္မည္... အေမရိကန္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္ အုပ္စု လာမည္... ရခိုင္မွထြက္သည့္သယံဇာတဓာတ္ေငြ႕ကို ရခိုင္သို႔ခြဲေ၀ေပးရန္ စီမံခ်က္ရွိ... ျမန္မာ့ေရလုပ္ငန္းက႑ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈကို အထူး ေမွ်ာ္လင့္ေန... ဖားကန္႔ေမွာ္ ပိတ္သိမ္းေပမယ့္ ေဈးကြက္မထိခိုက္... ဧရာ၀တီလင္းပိုင္ထိန္းသိမ္းေရး၊ ကင္းလွည့္ခရီးစဥ္စတင္... ဆီႏွင့္ဆီထြက္ သီးႏွံဆိုင္ရာ ေဆြးေႏြးပြဲ က်င္းပ... တ႐ုတ္ၾကက္သြန္ျဖဴ၊ အရည္ အေသြး ေကာင္း ၍ ပိုမိုသံုးစြဲလာလ်က္ရွိ... မႏၲေလး၌ တီဘီလူနာ ၄,၀၀၀ ပိုရွာရန္ အစီအစဥ္စတင္... HIV- AIDS ေ၀ဒနာ ခံစားေနရေသာ ကေလးမ်ား အတြက္ ပရဟိတ ေဂဟာဖြင့္လွစ္ရန္ ေနရာေျပာင္း... ကိုလူေခ်ာတို႔ အဖြဲ႕အတြက္ ရန္ပံုေငြဗီဒီယို႐ိုက္မည္... ခ်န္ခ်န္ရဲ႕ ေဈးေရာင္း ပြဲေတာ္္... ေရွးလက္ရာေတြ ခံစားႏိုင္မယ့္ 'ျမန္မာအလွ'ပန္းခ်ီျပပြဲ... အကယ္ ဒမီ ပေဟဠိ အေျဖညိႇၾကမယ္... 'လြတ္လပ္ျခင္းအႏုပညာ' ပြဲေတာ္မွ ဆုရကားမ်ား စင္ကာပူတြင္ျပမည္... ေရႊကမၻာလံုးပြဲမွာ ေအာင္ပြဲခံခဲ့တဲ့ "The Artist" ဇာတ္ကား ေအာ္စကာမွာေရာ အေျခအေန ေကာင္းႏိုင္ မလား... ႏွစ္သစ္အစမွာပဲ ပရိသတ္ ေပးတဲ့ဆုေတြ အမ်ားႀကီး ရခဲ့တဲ့ ေကတီပယ္ရီ... ကယမ္းတိုင္းရင္းသားတို႔ရဲ႕ ေၾကးေခြပတ္ ဓေလ့ ေပ်ာက္ကြယ္သြားေတာ့မလား... ေသြးသံရဲရဲနဲ႔ အလဲအကြဲထုိးသတ္ခဲ့ၾကတဲ့ ဒဂံု ေရႊေအာင္လံ... ေအာက္ျမန္မာျပည္ တကၠသိုလ္၊ ဒီဂရီေကာလိပ္ ကာယဗလ ေမာင္ႏွင့္ ကာယအလွမယ္ၿပိဳင္ပြဲက်င္းပ... ၁၁ မိနစ္ တစ္ေယာက္ေလ်ာ့၊ ခရစ္ဖိြဳင္း လက္ေဆာင္၊ ႐ံႈးေႂကြးဆပ္ မန္ယူ... လက္ရွိခ်န္ပီယံ ရန္ကုန္ယူႏိုက္တက္ တာထြက္ေကာင္းခဲ့... ဩစေၾတးလ်အုိးပင္းတြင္ နာဒါးလ္ ပါ၀င္ဖုိ႔မေသခ်ာ... ေအအင္န္စီ ဦးေဆာင္ေသာ ေတာင္အာဖရိက လြတ္ေျမာက္ေရး တိုက္ပြဲ ေဒသ တစ္ခုလံုးကိုင္လႈပ္ခဲ့... မေလးရွား အတုိက္ အခံေခါင္းေဆာင္ အန္၀ါ အမႈမွ လြတ္ၿပီ... ေအအင္န္စီ ရာျပည့္ႏွင့္ ေတာင္ အာဖရိကေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ ဘ၀... လူသန္း ၂၀၀ ခန္႔ တရားမ၀င္မူးယစ္ ေဆး၀ါးသံုးစြဲေန... ေတာင္ပိုင္းဆူဒန္ လူမ်ဳိးစု အၾကမ္းဖက္ ခံရမႈ အကူအညီလိုအပ္ေန... အေမရိကန္သမၼတ ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္ရန္ ရီပတ္ ဘလီကန္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ရွစ္မဲျဖင့္ အႏိုင္ရ... 'လ'ေပၚမွ တြင္းထြက္ ဩစေၾတးလ်၌ေတြ႕...
Language: Burmese/ ျမန္မာဘာသာ
Source/publisher: Myanmar Consolidated Media Co.Ltd.
Format/size: html
Date of entry/update: 21 January 2012


Title: "The Myanmar Times" (Burmese) 12 January 2012 "ျမန္မာတိုင္း(မ္)"အတြဲ ၂၈ ၊ အမွတ္ ၅၅၂ ၊ ၁၂-၁-၂၀၁၂ တြင္ လႊင့္တင္သည္။
Date of publication: 12 January 2012
Description/subject: á€šá€¶á€¯á¾á€€á€Šá€¹á€á€ºá€€á€¹á€±á¾á€€á€¬á€„့္ အက်ဥ္းက်ေနသူမ်ားကုိ လႊတ္ေပးရန္ ၿဗိတိန္ႏုိင္ငံျခားေရး ၀န္ႀကီး တိုက္တြန္း...ကခ်င္ျပည္နယ္ရွိ စစ္ေျပးဒုကၡသည္မ်ားအတြက္ ၿဗိတိန္မွ ေပါင္ ႏွစ္သန္းကူညီမည္...Myanmar Times Logo Home ျပည္တြင္းသတင္း အထက္ျမန္မာျပည္သတင္း ေနျပည္ေတာ္သတင္း စီးပြားေရးႏွင့္အိမ္ၿခံေျမ လူမႈဘ၀ရသစံုလင္ ကမၻာ့သတင္း အားကစား နည္းပညာ ဓါတ္ပံု ေဆာင္းပါး Now! Fashion Forward Share ယံုၾကည္ခ်က္ေၾကာင့္ အက်ဥ္းက်ေနသူမ်ားကုိ လႊတ္ေပးရန္ ၿဗိတိန္ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး တိုက္တြန္း ျမန္မာႏုိင္ငံသို႔ ႏွစ္ရက္တာလာေရာက္ ခဲ့သည့္ ၿဗိတိန္ႏုိင္ငံျခားေရး ၀န္ႀကီး ၀ီလ်ံေဟ့ဂ္က ယံုၾကည္ခ်က္ေၾကာင့္ အက်ဥ္းခ်ခံ ေနသူမ်ားအား လႊတ္ေပးရန္ အစိုးရကို တိုက္တြန္းေၾကာင္း ၎၏ခရီးစဥ္ အၿပီး မီဒီယာမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုရာတြင္ ေျပာခဲ့သည္။ News ကခ်င္ျပည္နယ္ရွိ စစ္ေျပးဒုကၡသည္မ်ားအတြက္ ၿဗိတိန္မွ ေပါင္ ႏွစ္သန္းကူညီမည္ ကခ်င္ျပည္နယ္ရွိ စစ္ေျပးဒုကၡသည္မ်ား အတြက္ ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံမွ ေပါင္ႏွစ္သန္း ကူညီေထာက္ပံ့သြားရန္ ၿဗိတိန္ ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးက ကတိေပးေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ ဆိုင္ရာ ၿဗိတိန္ႏုိင္ငံႏုိင္ငံတကာဖြံ႕ၿဖိဳး တုိးတက္ေရးဌာန (DFID)႐ုံးအႀကီးအကဲ မစၥတာေပါလ္၀တ္တင္ ဟမ္က ယခုလ ၁၀ ရက္ေန႔က ေျပာသည္။... ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ ပြဲႏိုင္ လွ်င္ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္ တစ္ေနရာရဖြယ္ရွိ... ဩစေၾတးလ်က ျမန္မာအေပၚ ဒဏ္ခတ္ပိတ္ဆုိ႔မႈမ်ား ေလွ်ာ့ေပးၿပီ... (၆၄)ႏွစ္ေျမာက္ ကခ်င္ျပည္နယ္ေန႔ အခက္အခဲမ်ားၾကားမွ က်င္းပႏိုင္... ထား၀ယ္ႏွင့္ ရန္ကုန္တြင္ ေက်ာက္မီးေသြးသံုးဓာတ္အားေပးစက္႐ံုမ်ား တည္ေဆာက္မည္ မဟုတ္ေတာ့ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေျပာၾကား... ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈကုမၸဏီတခ်ဳိ႕၏ ရွယ္ယာမ်ား ေဈးႏႈန္းျမင့္တက္... ခ်င္းျပည္နယ္၏ စားနပ္ရိကၡာအခက္အခဲအတြက္ ကူညီရန္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား စတင္ျပင္ဆင္... ခ်င္းလက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး သေဘာတူ ညီခ်က္ရရွိ...Myanmar Times Logo Home ျပည္တြင္းသတင္း အထက္ျမန္မာျပည္သတင္း ေနျပည္ေတာ္သတင္း စီးပြားေရးႏွင့္အိမ္ၿခံေျမ လူမႈဘ၀ရသစံုလင္ ကမၻာ့သတင္း အားကစား နည္းပညာ ဓါတ္ပံု ေဆာင္းပါး Now! Fashion Forward Share ယံုၾကည္ခ်က္ေၾကာင့္ အက်ဥ္းက်ေနသူမ်ားကုိ လႊတ္ေပးရန္ ၿဗိတိန္ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး တိုက္တြန္း ျမန္မာႏုိင္ငံသို႔ ႏွစ္ရက္တာလာေရာက္ ခဲ့သည့္ ၿဗိတိန္ႏုိင္ငံျခားေရး ၀န္ႀကီး ၀ီလ်ံေဟ့ဂ္က ယံုၾကည္ခ်က္ေၾကာင့္ အက်ဥ္းခ်ခံ ေနသူမ်ားအား လႊတ္ေပးရန္ အစိုးရကို တိုက္တြန္းေၾကာင္း ၎၏ခရီးစဥ္ အၿပီး မီဒီယာမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုရာတြင္ ေျပာခဲ့သည္။ News ကခ်င္ျပည္နယ္ရွိ စစ္ေျပးဒုကၡသည္မ်ားအတြက္ ၿဗိတိန္မွ ေပါင္ ႏွစ္သန္းကူညီမည္ ကခ်င္ျပည္နယ္ရွိ စစ္ေျပးဒုကၡသည္မ်ား အတြက္ ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံမွ ေပါင္ႏွစ္သန္း ကူညီေထာက္ပံ့သြားရန္ ၿဗိတိန္ ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးက ကတိေပးေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ၿဗိတိန္ႏုိင္ငံႏုိင္ငံတကာဖြံ႕ၿဖိဳး တုိးတက္ေရးဌာန (DFID)႐ုံးအႀကီးအကဲ မစၥတာေပါလ္၀တ္တင္ ဟမ္က ယခုလ ၁၀ ရက္ေန႔က ေျပာသည္။ News ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲႏိုင္လွ်င္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ တစ္ေနရာရဖြယ္ရွိ ဧၿပီလတြင္ ျပဳလုပ္မည့္ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အႏုိင္ရခဲ့ပါက ျမန္မာႏုိင္ငံ၏လက္ရွိ အရပ္သား အစိုးရ အဖြဲ႕ တြင္ ေနရာတစ္ေနရာေပးအပ္ခံရဖြယ္ရွိသည္ ဟု ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ၏ အၾကံေပးပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးက ဇန္န၀ါရီလ ၈ ရက္ေန႔တြင္ ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားသည္။ News ဩစေၾတးလ်က ျမန္မာအေပၚ ဒဏ္ခတ္ပိတ္ဆုိ႔မႈမ်ား ေလွ်ာ့ေပးၿပီ ယခင္က အထီးက်န္ခဲ့ေသာ ျမန္မာအစုိးရသည္ ဒီမုိကေရစီသို႔ေရွး႐ႈသည့္ ေျခလွမ္းမ်ားကို လွမ္းလာျခင္းႏွင့္ ေဒသတြင္း ထိေတြ႕ ဆက္ဆံမႈ တုိးလာျခင္းတို႔ကို အသိအမွတ္ျပဳသည့္အေနျဖင့္ ဩစေၾတးလ်အစုိးရက ျမန္မာႏုိင္ငံ အေပၚ ခ်မွတ္ထားေသာ ဒဏ္ခတ္ ပိတ္ဆုိ႔ အေရးယူမႈမ်ားကို ေလွ်ာ့ေပါ့ေပးေတာ့မည္ဟု ယခုလ ၉ ရက္ေန႔တြင္ ေၾကညာခဲ့သည္။ News (၆၄)ႏွစ္ေျမာက္ ကခ်င္ျပည္နယ္ေန႔ အခက္အခဲမ်ားၾကားမွ က်င္းပႏိုင္ နယ္ေျမမတည္ၿငိမ္မႈမ်ားေၾကာင့္ ကန္႔သတ္မႈမ်ားစြာရွိေနေသာ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး၊ လုံျခံဳေရးအေျခအေနမ်ား၊ အခက္အခဲမ်ား ၾကားတြင္ 'ကခ်င္ျပည္ နယ္ေန႔'ကို ကခ်င္ျပည္နယ္အစုိးရအဖြဲ႕က ႀကီးမႉးလ်က္ ေဒသခံၿမိဳ႕မိၿမိဳ႕ဖမ်ား၊ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအက်ဳိးေဆာင္မ်ား၊ ဘာသာေရးအဖြဲ႕၊ ယဥ္ေက်းမႈအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္အတူ ဇန္န၀ါရီလ ၁၀ ရက္ေန႔၌ ေအာင္ျမင္စြာ က်င္းပႏုိင္ ခဲ့သည္။ News ထား၀ယ္ႏွင့္ ရန္ကုန္တြင္ ေက်ာက္မီးေသြးသံုးဓာတ္အားေပးစက္႐ံုမ်ား တည္ေဆာက္မည္ မဟုတ္ေတာ့ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေျပာၾကား ထား၀ယ္ေရနက္ဆိပ္ကမ္းစီမံကိန္းတြင္ ပါ၀င္မည့္ မဂၢါ၀ပ္ ၄,၀၀၀ ထုတ္လုပ္ႏိုင္သည့္ ေက်ာက္မီးေသြးသံုး လွ်ပ္စစ္ ဓာတ္အားေပး စက္႐ံုတည္ေဆာက္မႈကုိ တည္ေဆာက္ေတာ့မည္မဟုတ္ေၾကာင္း အမွတ္(၂) လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးခင္ေမာင္စိုးက ဇန္န၀ါရီလ ၉ ရက္ေန႔က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပးေရး႐ံုးတြင္ သတင္းေထာက္မ်ားကိုေျပာ ၾကားသည္။ News ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈကုမၸဏီတခ်ဳိ႕၏ ရွယ္ယာမ်ား ေဈးႏႈန္းျမင့္တက္ ျပည္ပ စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းမ်ားတြင္ စာရင္းဖြင့္ေရာင္းခ်ထားေသာ ျမန္မာ ႏိုင္ငံတြင္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံထားသည့္ ကုမၸဏီ တခ်ဳိ႕၏ ရွယ္ယာ ေဈးႏႈန္းမ်ား ျမင့္တက္လ်က္ရွိေၾကာင္း စေတာ့အိတ္ခ်ိန္း ကိန္း ဂဏန္းမ်ားအရ သိရသည္။ News ခ်င္းျပည္နယ္၏ စားနပ္ရိကၡာအခက္အခဲအတြက္ ကူညီရန္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား စတင္ျပင္ဆင္ ခ်င္းျပည္နယ္ေတာင္ပုိင္းတြင္ ရာသီဥတုေၾကာင့္ စားနပ္ရိကၡာအခက္အခဲမ်ား ျဖစ္ေပၚေနမႈအား အကူအညီမ်ားေပးအပ္ရန္ ကုလသမဂၢႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ျပင္ဆင္လ်က္ရွိသည္ဟုသိရသည္။ News ခ်င္းလက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသေဘာတူညီခ်က္ရရွိ ခ်င္းအမ်ဳိးသားတပ္ဦး (Chin National Front - CNF) ႏွင့္ ျမန္မာအစိုးရ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕တို႔ ခ်င္းျပည္နယ္ ဟားခါး ၿမိဳ႕၌ ယခုလ ၆ ရက္ေန႔က အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရးသေဘာတူညီခ်က္ရရွိခဲ့သည္။... ျပည္ေထာင္စု အဆင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးေရးအဖြဲ႕ႏွင့္ ေကအင္န္ယူတို႔ ဘားအံၿမိဳ႕တြင္ ေဆြးေႏြး... ေဂ်ာ့ဆိုေရာ့စ္ႏွင့္ ဥေရာပသမဂၢတို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ႐ံုးခြဲမ်ားဖြင့္လွစ္မည္... ဘီလ္ဂိတ္စ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ လာေရာက္မည္... "ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္က ဒီမွာကိုယ္တိုင္လာၿပီး သတင္းေထာက္ထားၿပီး ႐ံုးဖြင့္မယ္ေပါ့"... "သတင္းေထာက္ဗီဇာကို အေၾကာင္းအရာတစ္ခုတည္း အတြက္ မဟုတ္ဘဲ ရႏိုင္ဖို႔ ေမွ်ာ္လင့္ ပါတယ္"... "မီဒီယာလြတ္လပ္ခြင့္ရၿပီဆိုရင္ ျပည္ပက မီဒီယာေတြ ေတာ္ေတာ္အခက္ေတြ႕ႏုိင္ပါတယ္"... "အခုခ်ိန္မွာ ေနရာလည္း က်ယ္လာသလို ဦးတည္ခ်က္ကလည္း ရွိေနတဲ့အတြက္ ဒီမွာျပန္လာ လုပ္ႏိုင္ဖို႔အတြက္ ေလ့လာတာပါ"... ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အင္န္အယ္လ္ဒီဥကၠ႒ျဖစ္လာ... 'က်န္းမာေရး၊ ပညာေရးနဲ႔ ဒီမိုကေရစီတိုးတက္ေရး အေထာက္အပံ့ေတြကို ႏွစ္ဆတိုးသြားမယ္'... အေသးစား ေငြေခ်းလုပ္ငန္းအတြက္ ၿဗိတိန္ ေပါင္ ၁၀ သန္း ကူညီမည္... သတင္းမီဒီယာမ်ားအတြက္ အဖြဲ႕ဖြဲ႕စည္းရန္ စဥ္းစားေန... ႏုိင္ငံျခား၀င္ေငြရွိသူမ်ားႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ား ကားအစီးေရ ၁၇,၀၀၀ ေက်ာ္ တင္သြင္းခြင့္ရရွိ... ရန္ကုန္ရွိ ငါး၊ ပုစြန္ အစာကုမၸဏီ ထက္၀က္ေက်ာ္ရပ္ဆိုင္း... ေလျပင္းေၾကာင့္ ၀မ္းတြင္းၿမိဳ႕နယ္၌ ေနအိမ္ ၁၈ လံုး ပ်က္စီး...ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးႏွင့္ ၈၈ မ်ဳိးဆက္ေက်ာင္းသားမ်ား ေတြ႕ဆံု...ေရလုပ္ငန္းက႑အတြက္ အၾကံျပဳလိုသည္မ်ားကို လြတ္လပ္စြာတင္ျပႏိုင္ရန္ စာတိုက္ပံုး စနစ္္ က်င့္သံုး...တုိင္းရင္းသားမ်ား ပညာေရးရန္ပုံေငြမ်ားကို ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၂ ရက္ေန႔မွ စတင္လႉဒါန္းမည္..."လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္မ်ားအေပၚ အားမရျဖစ္မႈမ်ား ရွိေနၾကသည္ကို မိမိစိတ္မေကာင္းပါ" ... ပညာေရးႏွင့္ က်န္းမာေရး ေဆြးေႏြးပြဲ က်င္းပမည္...သဘာ၀ေဘးေလွ်ာ့ခ်ေရး ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈမ်ားကို အေလ့အထတစ္ခုအျဖစ္ လုပ္ေဆာင္ ထားရန္လို...မီးေဘးသင့္သူမ်ားကုိ မွတ္ပံုတင္ သန္းေခါင္စာရင္းမ်ား အခမဲ့ ျပန္လည္ျပဳလုပ္ေပးေန...၀က္နားရြက္ျပာေရာဂါ ျပန္လည္မျဖစ္ပြားရန္ သတိရွိဖို႔လို...မိန္းမလွကြ်န္းတြင္ မိေက်ာင္းငယ္ ၅၅ ေကာင္ ျပန္လည္လႊတ္ေပး... တည္ဆဲဥပေဒမ်ားျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ဆဲ မၿပီးျပတ္သည့္ ကိစၥမ်ားကို အသစ္ျပ႒ာန္းသည့္ဥပေဒက ပိတ္ပင္ခြင့္မရွိ...၂၀၁၁ တြင္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး၌ လူသတ္မႈ ၁၅၅ မႈ ျဖစ္ပြားခဲ့...တ႐ုတ္ျပည္သုိ႔ လူကုန္ကူးမႈတြင္ ပါ၀င္သူမ်ား ေထာင္ ၁၀ ႏွစ္စီခ်...
Source/publisher: Myanmar Consolidated Media Co.Ltd.
Format/size: html
Date of entry/update: 14 January 2012


Title: "The Myanmar Times" (Burmese) 29 January 2012(uploaded), Vol.28 No.551/ ျမန္မာတိုင္းမ္ ၂၉ ဇႏၷ၀ါရီ ၂၀၁၂ - အတြဲ ၂၈- အမွတ္ ၅၅၁
Date of publication: 05 January 2012
Description/subject: á€žá€°á€›á€²á€±á€€á€¬á€„္းဘြဲ႕ႏွင့္ထုိက္တန္သူမ်ား... ေထာက္ပံ့မႈမ်ား တစ္ေျပးညီရရန္ မီးေဘးဒုကၡသည္မ်ား ေတာင္းဆို...စည္သူဂုဏ္ထူးေဆာင္ဘြဲ႕ကို အႏုပညာရွင္ အမ်ားအျပားရရွိ...အက်ဥ္းက်ေနသူမ်ားအား ျပစ္ဒဏ္မ်ားေလွ်ာ့ခ်... ယခင္ အစိုးရ လက္ထက္ အမႈေဟာင္းမ်ား တုိင္ၾကားႏိုင္...လႈိင္သာယာတြင္ လူ ၅၀ ခန္႔ အစားမွား ေအာ့အန္၀မ္းေလွ်ာ...ေဒၚေအာင္ဆန္း စု ၾကည္ႏွင့္ ေဂ်ာ့ဂ်္ ဆိုေရာ့စ္ ေတြ႕ဆံုခဲ့... တရားစီရင္ေရး တြင္ မည္သည့္လႊမ္းမိုးမႈမွ် မရွိေစ ရန္ ေဆာင္ရြက္မည္... တိုင္းရင္းသား စည္းလံုးညီၫြတ္ေရး အထူးလိုအပ္ဟု သမၼတေျပာၾကား... အခ်ိန္အခါမဟုတ္ မိုး ေကာ့ေသာင္းတြင္ စံခ်ိန္သစ္ တင္...လြတ္လပ္စြာ ဖန္တီးသူတို႔ ဆုေတြ ရခဲ့ၾကၿပီ...ႏိုင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ပိုလာရန္ ျပည္တြင္းမူ၀ါဒ အေပၚ မူတည္... ဘားအံစက္မႈဇုန္မွ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ား ဖန္တီးေပးႏိုင္... ႐ိုး႐ိုးဓာတ္ဆီ အစိုး ရျဖန္႔ျဖဴးေဈးႏႈန္း ဇန္န၀ါရီလ ၁ ရက္မွစ၍ ျမႇင့္တင္... ေခါင္ႏွံစိုက္ပ်ဳိး နည္း ပညာ အသုံးျပဳၾက ရန္ ဆန္စပါးပညာရွင္ တိုက္တြန္း... အင္ဂ်င္နီယာ အသင္း ႏွစ္ပတ္ လည္ျပပြဲ ၿပိဳင္ပြဲက်င္းပမည္... ၂၀၁၁ အတြင္း တ႐ုတ္အိမ္ ရာေဈးႏႈန္းမ်ား လအလုိက္ အနိမ့္ဆုံးက်ဆင္း... ၇၇ ႏွစ္တိုင္ၿပီျဖစ္တဲ့ ပကစ ကထိန္ေတာ္ အသင္းႀကီးရဲ႕ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္အတြင္း က ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား... ပြင့္လင္းရာသီျဖစ္ေသာ္လည္း အေဆာက္အအုံ ေဟာင္းဖ်က္ လုပ္ငန္းမ်ား အ႐ႈံးေပၚေနဆဲဟုဆုိ... အေ၀းေျပးကား၀င္းအ၀င္လမ္း၌ အုပ္စုဖြဲ႕၍ မသမာမႈမ်ား လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိေနၾက... တီဘီကုသမႈရရွိေရး မီဒီယာ အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပဲြ က်င္းပ...တန္ဖိုးနည္းဖုန္း အေရာင္း ဆုိင္မ်ား ၏ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ျဖစ္လာ... ေတာင္သမန္အင္းမွ ငွက္ေလွစီးရန္ ဧည့္သည္ မ်ားေစာင့္ဆိုင္းရ... ျမန္မာလက္မႈပစၥည္းမ်ားကို အာရွတိုက္သားမ်ားက ပိုမို၀ယ္ယူ လာၾက... တိုင္းရင္းသားမ်ား ပညာေရးရန္ပံုေငြပြဲ ၂၀၁၁ မွာ အထင္ကရ ပြဲႀကီးတစ္ခု ျဖစ္ခဲ့... 'လြတ္လပ္ျခင္း အႏုပညာ ႐ုပ္ရွင္ပြဲေတာ္'မွ အသံမ်ား... ၂၀၁၁ တြင္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း ဆင္ဆာမဲ့ အေခြမ်ား ဖမ္းဆီးရရွိမႈ ႏွစ္ဆျမင့္လာ... ဆရာ ၿမိတ္၀င္းထိန္နဲ႔ ဆရာမ နန္းတို႔ရဲ႕ ႏွစ္ဦးေပါင္းပန္းခ်ီျပပြဲ... အကပြဲေတာ္ႀကီး က်င္းပမယ့္ LIFE & DANCE အဖြဲ႕... ရန္ကုန္ဓာတ္ပံုပြဲေတာ္ က်င္းပမည္... တာဇံကားထဲက သ႐ုပ္ေဆာင္ ေမ်ာက္၀ံႀကီး အသက္ ၈၀ တြင္ ကြယ္လြန္သြားရွာ... နာ ဂႏွစ္သစ္ ကူးပဲြေတာ္အား နာဂ ကိုယ္ပိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ ေလရွီးၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပမည္... ႏိုင္ငံျခားသားေတြ ရဖို႔မ်ားေနတဲ့ ၂၀၁၂ ဒဂံု ေရႊေအာင္လံ... ဒုိင္လူႀကီးကို အာဆင္ ၀င္းဂါး ေဒါသ ထြက္ေန... ေအစီ ၀ိုင္းေတာ္ သားေတြ နဲ႔ ျပန္လည္ဖြဲ႕စည္းမယ့္ ပီအက္စ္ဂ်ီ... ယခုႏွစ္ရာသီ ေအာင္ပဲြက အုိလံပစ္အထိ ဆက္သြားႏုိင္ရန္ ဖက္ဒါးရားရည္မွန္း... ေဒါင္းဓာတုေဗဒအမည္တံဆိပ္ မသံုး... စပိန္ဘုရင္၏သမက္ ျခစားမႈျဖင့္ရင္ဆိုင္ရမည္... အေမရိကန္ စစ္ သေဘၤာႏွစ္စင္း ေဟာ္မုဇ္ ေရလက္ၾကားျဖတ္... က်ဴးဘားတြင္ အက်ဥ္းသားလႊတ္... ေလ့လာေရးအဖဲြ႕မ်ားလုပ္ငန္းစစဥ္ ဆီးရီးယားရဲတုိ႔ လူေထာင္ေပါင္း မ်ားစြာကို မ်က္ရည္ယို ဗုံးျဖင့္ၿဖိဳခဲြြ... ဆြီဒင္ သတင္းေထာက္ႏွစ္ဦး ေထာင္ဒဏ္က်...
Language: Burmese/ ျမန္မာဘာသာ
Source/publisher: Myanmar Consolidated Media Co.Ltd.
Format/size: html
Date of entry/update: 14 January 2012


Title: "The Myanmar Times" (Burmese) December 2011 Review/ ျပန္လည္ သံုးသပ္ျခင္း ၂၀၁၁
Date of publication: December 2011
Description/subject: á€±á€’ၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ျပန္လာၿပီ... သတင္းေလာက အသက္ရွူေခ်ာင္လာ... ေဒၚလာေဈး၊ ကားေဈးေတြနဲ႔ အိမ္ျခံေျမေဈးကြက္ အေရာင္း အ၀ယ္ ေအးခဲ့ရေပမယ့္... လူရႊင္ေတာ္ျပက္လုံးမ်ား လြတ္လပ္ခြင့္ ပိုရရွိလာၾက... အေျပာနဲ႔အလုပ္ ညီရင္ ေထာက္ခံဖုိ႔ အသင့္ပဲ ဆိုတာ ႏိုင္ငံတကာက ျပသခဲ့တဲ့ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္... ျမန္မာ့ေရလုပ္ငန္း အတက္အက်မ်ားစြာ ၾကံဳေတြ႕ခဲ့ရ... ေႏြေခါင္ေခါင္ အေႏြးထည္၀တ္ရတာ ႏွစ္ ၆၀ မွာ အထူးျခားဆံုး... ျမန္မာ့အားကစား ေတာ္လွန္ေရးတစ္ခု စတင္ခဲ့ၿပီ... အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးမွ ထာ၀ရၿငိမ္းခ်မ္းေရးသို႔...
Language: Burmese/ ျမန္မာဘာသာ
Source/publisher: Myanmar Consolidated Media Co.Ltd.
Format/size: html
Date of entry/update: 18 March 2012