VL.png The World-Wide Web Virtual Library
[WWW VL database || WWW VL search]
donations.gif asia-wwwvl.gif

Online Burma/Myanmar Library

Full-Text Search | Database Search | What's New | Alphabetical List of Subjects | Main Library | Reading Room | Burma Press Summary

Home > Reading Room > News - Private sector publications produced under censorship restrictions > Weekly magazines > "Weekly Eleven" > "Weekly Eleven" (Burmese) 2012/ ျမန္မာဘာသာ

Order links by: Reverse Date Title

"Weekly Eleven" (Burmese) 2012/ ျမန္မာဘာသာ

Individual Documents

Title: "Weekly Eleven" (Burmese), Vol.7 - No.19, February 8, 2012/ "Weekly Eleven ျမန္မာဘာသာ၊အတြဲ ၇-အမွတ္ ၁၉- ေဖေဖၚ၀ါရီ ၈ - ၂၀၁၂
Date of publication: 08 February 2012
Description/subject: á€œá€€á€¹á€›á€½á€­ အခ်ိန္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ၌ စစ္သားအင္အားလူဦးေရ တစ္သန္းမရွိေသာ္လည္း လက္ရွိ အေျခအေနအရ အမ်ဳိးသား စစ္မႈထမ္း ဥပေဒကို က်င့္သံုးရန္ မလိုအပ္... လာမည့္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား၌ အမ်ဳိးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႔ ခ်ဳ႔္ အပါအ၀င္ ၁၉ ပါတီ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည္... ျမန္မာႏိုင္ငံ ၏ ဒီမိုကရက္တစ္ အကူးအေျပာင္းတါင္ အေရးႀကီးေသာ ေျခလွမ္းတစ္ရပ္ အျဖစ္ ဧၿပီလ ၁ ရက္ေန႔ တြင္ က်င္းပမည့္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား၌ ျပည္တြင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံ တကာ ေစာင့္ ၾကည့္ ေလ့လာသူမ်ား ခြင့္ျပဳရန္ အေမရိကန္ တိုက္တြန္း... စင္ကာပူႏိုင္ငံ မွ ဘဏ္၊ ေရနံႏွင့္ သဘာ၀ ဓါတ္ေငြ႔လုပ္ငန္းမ်ား အပါအ၀င္ ကုမၸဏီ ၆၀ ေက်ာ္ ျမန္မာႏိုင္ငံ သို႔ ရင္ႏွီး ျမႇပ္ႏွံရန္ လာေရာက္မည္... လာမည့ ္ ၂ဝ၁၂-၂ဝ၁၃ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ က်န္းမာေရးက႑ အသုံးစရိတ္ကို ေလးဆႏွင့ ္ပညာေရးက႑ အသုံးစရိတ္ကိုႏွစ္ဆတိုးကာ လ်ာထား သုံးစြဲသြား မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီးေျပာၾကား... ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ လြတ္လပ္စြာထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခြင္႕၊ လြတ္လပ္စြာစည္း႐ုံးခြင္႕ စသည္႕ အေျခခံ လူ႔အခြင္႕အေရးမ်ား ကိုေလးစား လိုက္နာရမည္ ဟု ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ကုလသမဂၢ လူ႔အခြင္႕အေရး ကိုယ္စား လွယ္ Tomás Ojea Quintana ေျပာၾကား... ၈၈ မ်ဳိးဆက္ႏွင့ ္ ၂ဝဝ၇ မ်ဳိးဆက္ေက်ာင္းသား မ်ားအား ကုလလူ႔အခြင့ ္အေရး ကိုယ္စား လွယ္ ေတြ႔ဆံု... ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚခ်မွတ္ထားေသာ အေမရိကန္၏ အေရးယူ ပိတ္ဆို့မႈ မ်ားကို ဖယ္ရွားေပးရန္ စင္ကာပူတိုက္တြန္း... ယုံၾကည္ခ်က္ အက်ဥ္းသားမ်ား က်န္ရွိေနေသးေၾကာင္း NLD မွထပ္မံစာရင္းေပးလာပါက ထပ္မံလႊတ္ေပး မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္သူ့လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ ေျပာၾကား... ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ ဟိုတယ္ႏွင္႕ စီးပြားေရး အေဆာက္အအုံမ်ား ၏ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈတြင္ စင္ကာပူႏိုင္ငံက အေမရိကန္ေဒၚလာ ၅၉၇ ဒသမ ၇၅၆ သန္းျဖင္႕ ထိပ္ဆုံး၌ရွိေန... ထားဝယ္အထူးစီးပြားေရးဇုန္မွ အသံုးျပဳ မည္႕ေရ အတြက္ ေရကာတာေဆာက္လုပ္ရန္ စီစဥ္... ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၈ ရက္ေန႔တြင္ အလုပ္လုပ္ခြင့ ္သက္တမ္းကုန္ဆုံးမည့ ္ ထုိင္းႏုိင္ငံေရာက္ ျမန္မာလုပ္သားႏွစ္သိန္းေက်ာ္မွာ ႏုိင္ငံသားစိစစ္မႈလုပ္ငန္းတြင္မပါဝင္ပါက ျပည္ႏွင္ ခံရဖြယ္ရွိ... ျမန္မာ-ဘဂၤလားေဒ႕ရွ္ ႏွစ္ႏိုင္ငံ ကမ္း႐ိုးတန္းအတြင္း ကုန္တင္ သေဘၤာမ်ား သြားလာႏိုင္ရန္ ပထမ အႀကိမ္ညိႇႏိႈင္းေဆြးေႏြး... ကမာၻ႔ေရတိမ္ေဒသ မ်ားေန့ အထိမ္းအမွတ္ႏွင့ ္ မုတၲမပင္လယ္ေကြ႔ အား Ramsar Site အျဖစ္ သတ္မွတ္ႏိုင္ေရး ဆုိင္ရာ အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲက်င္းပ... ဘင္လာဒင္ကိုႏွိမ္နင္းရာတြင္ အေမရိကန္ကုိ သတင္းေပးခဲ႕သည္႕ ဆရာဝန္အား တရားစြဲဆိုရန္ သင္႕၊ မသင္႕ မဆံုးျဖတ္ရေသးေၾကာင္း ပါကစၥတန္အစိုးရေျပာၾကား... ကြၽန္ေတာ္ၾကားခဲ႕ရသည္႕ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဖားစည္သံ...
Language: Burmese/ ျမန္မာဘာသာ
Source/publisher: Eleven Media Group
Format/size: pdf (3.43MB)
Date of entry/update: 16 February 2012


Title: "Weekly Eleven" (Burmese), Vol.7 - No.18, February 1, 2012/ "Weekly Eleven ျမန္မာဘာသာ၊အတြဲ ၇-အမွတ္ ၁၈- ေဖေဖၚ၀ါရီ ၁ - ၂၀၁၂
Date of publication: 01 February 2012
Description/subject: á€œá€¬á€™á€Šá€¹á€· ၂၀၁၂- ၂၀၁၃ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ ျမန္မာ့ စီးပြားေရး ေျခာက္ရာခိုင္ႏႈန္း တိုးတက္က အာရွေဒသ၏ စီးပြားေရး မ်က္ႏွာစာ သစ္ တစ္ခု ျဖစ္လာႏိုင္သည္ ဟု အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ေငြေၾကးရန္ပံုေငြ အဖြဲ႔ သံုးသပ္... လႊတ္ေတာ္ တတိယ ပံုမွန္ အစည္းအေ၀းမ်ား၌ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္က အဓိက က်မည္... ျမန္မာႏိုင္ငံ ၌ ပုဂၢလိကလုပ္ငန္းမ်ားသို႔ စိုက္ပ်ဳိးေရး ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ လုပ္ခြင့္ ေပးထားသည့္ ေျမဧက ၁ ဒသမ ၇၅ သန္း ရွိ၊ ၂၀ % ကိုသာ အမွန္စိုက္ပ်ဳိးၿပီး က်န္ေျမမ်ားကို ေျမေစ်း ကစားျခင္း၊ သစ္ထုတ္ျခင္း ႏွင့္ လက္၀ယ္ရယူထားျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ဟု သိရ... ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလ အတြင္း တိုင္ၾကားခဲ့သည့္ လိမ္လည္မႈျဖစ္စဥ္ အမ်ားစု မွာ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္၊ ေျမကြက္ႏွင့္ ပါတ္သက္သည့္ အေၾကာင္းရင္းမ်ား ျဖစ္ေၾကာင္း သိရ... ဆြစ္ဇာလန္ႏိုင္ငံ ဒါးဗို႔စိတြင္ က်င္းပေသာ ကမာၻ႔ စီးပြားေရး ညီလာခံသို႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဗီဒီယို မိန္႔ခြန္း ေပးပို႔ ... သတၲဳတြင္းဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး သန္လ်င္၊ သံုးခြႏွင္႕ ဒဂံုၿမိဳ႔သစ္(ဆိပ္ကမ္း)ၿမိဳ႔နယ္တို့၌ အေသးစားေခ်းေငြ ကိစၥရပ္ မ်ားေဆာင္ရြက္... ယေန့အထိ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရယူႏိုင္ျခင္းမရွိေသးသည္႕ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔ ငါးဖြဲ႔ႏွင္႕ ေဆြးေႏြးညိႇႏိႈင္းၿပီး ထာဝရၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရရွိေအာင္ေဆာင္ရြက္ သြားမည္ ဟု ႏို္င္ငံေတာ္သမၼတေျပာ ၾကား... ဒီမိုကေရစီျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး တြင္ တပ္မေတာ္ ပါဝင္ရန္ လိုလားေၾကာင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ေျပာၾကား... ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင္႕ ၈၈ မ်ဳိးဆက္ ေက်ာင္းသားမ်ား ဒုတိယ အႀကိမ္ေတြ႔ဆုံ... ကုလသမဂၢ အတြင္းေရးမွဴး ခ်ဳပ္ ဘန္ကီမြန္း ျမန္မာႏိုင္ငံသုိ့ တတိယ အႀကိမ္ေျမာက္ ခရီးစဥ္အျဖစ္ လာေရာက္ႏိုင္ရန္ စီစဥ္ေန... အင္ဒိုနီးရွားႏုိင္ငံက ျမန္မာႏုိင္ငံမွ အရန္ဆန္တန္ ခ်ိန္ႏွစ္သိန္းအား ဝယ္ယူရန္ MoU ေရးထိုး... ျပည္ပေငြလႊဲ လုပ္ကုိင္ခြင္႕ ရေသာ ျပည္တြင္းဘဏ္ အခ်ဳိ႕ ေဖေဖာ္ဝါရီလတြင္ လုပ္ငန္းစတင္မည္... ပိတ္ဆို့အေရးယူမႈအား ႐ုပ္သိမ္းၿပီးျဖစ္၍ ပုဂၢလိကကုမၸဏီမ်ား၏သေဘာဆႏၵအတိုင္း ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈျပဳ လုပ္ႏိုင္ေၾကာင္း ေနာ္ေဝႏိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီး ေျပာၾကား... ျမန္မာႏိုင္ငံသို့ တစ္ႏွစ္တာ ခရီးသြားဝင္ေရာက္မႈမွ ဝင္ေငြ အေမရိ ကန္ေဒၚလာ ၃၁၉ သန္းရရွိ... ဗိႆႏိုး၊ သေရေခတၲရာ အပါအဝင္ ေရွးေဟာင္းၿမိဳ႔ေတာ္ မ်ားအား ကမၻာ့အေမြအႏွစ္ စာရင္းဝင္အျဖစ္ သတ္မွတ္ခံ ရေရးေဆာင္ရြက္ေန...WiMAX အင္တာနက္လိုင္း ကို ကနဦးတပ္ဆင္ခ က်ပ္သံုးသိန္းခြဲ ခန္႔ျဖင့ ္တပ္ဆင္ အသံုးျပဳႏိုင္မည္... Global Fund အတြက္ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၇ဝဝ ေက်ာ္ ဘီလ္ဂိတ္လွဴဒါန္းမည္... ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္႐ံုး၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ကို ျပည္သူလူထုအား အသိေပးရန္အတြက္ အိႏၵိယဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ မန္မိုဟန္ဆင္းန္ twitter စတင္သံုးစြဲ... မႏၲေလး-လား႐ိႈး-မူဆယ္လမ္းမႀကီးဝဲယာရွိေက်း႐ြာမ်ားမွ ေရႊ႕ေျပာင္းေတာင္ယာေျမမ်ားတြင္ ႏွစ္ရွည္ပင္စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား ဝင္ေရာက္လုပ္ကိုင္ မႈေၾကာင့္ ေဒသခံမ်ား၏ အလုပ္အကိုင္အခြင့ ္အလမ္း နည္းပါးလာ...
Language: Burmese/ ျမန္မာဘာသာ
Source/publisher: Eleven Media Group
Format/size: pdf (3.63MB)
Date of entry/update: 16 February 2012


Title: "Weekly Eleven" (Burmese), Vol.7 - No.17, January-25, 2012/ "Weekly Eleven ျမန္မာဘာသာ၊အတြဲ ၇-အမွတ္ ၁၇- ဇႏၷ၀ါရီ ၂၅ - ၂၀၁၂
Date of publication: 25 January 2012
Description/subject: á€»á€™á€”္မာႏိုင္ငံ အေပၚ စီးပြားေရး ပိတ္ဆို႔မႈ ရုပ္သင့္ၿပီလား ျမန္မာ့စီးပြားေရး က႑ ၂၀၁၂ မွာ အလ်င္အျမန္ေျပာင္းလဲရေတာ့မည္... အေမရိကန္ အထက္လႊတ္ေတာ္အမတ္ ဂၽြန္မက္ကိန္း အပါအ၀င္ အထက္လႊတ္ေတာ္ အမတ္ေလးဦး ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔လာေရာက္... ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ လယ္သမားမ်ားထံမွ ပုဂၢလိက ကုမၸဏီ သို႔ လႊဲေျပာင္း ေပးေသာေျမ ဧက တိုးလာ... ျမန္မာႏိုင္ငံ ၏ ေရ အရင္းအျမစ္ပိုင္ဆိုင္မႈ ကမၻာတြင္ အဆင့္ (၁၄) ရွိၿပီး အာရွ ေဒသႏိုင္ငံမ်ားတြင္ အဆင့္ (၅) တြင္ ရွိ၊ ရွိၿပီးေသာ ေရ အရင္းအျမစ္မ်ာ ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းရန္ ဥပေဒ တစ္ရပ္ အခုိင္အမာ ျပဌာန္း ရန္လိုအပ္ေနေၾကာင္း ပညာရွင္မ်ား သံုးသပ္... ျပည္တြင္း အထည္ခ်ဳပ္ လုပ္ငန္းမ်ား သို႔ ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ားမွ အထည္ ေအာ္ဒါ မွာ ယူမႈတြင္ လတ္တေလာ၌ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံမွ အမ်ားဆံုး ျဖစ္ေန...၈၈ မ်ဳိးဆက္ေက်ာင္းသားမ်ား သတင္းစာရွင္းလင္းပဲြျပဳလုပ္ၿပီး သေဘာထားေၾကညာခ်က္ထုတ္ျပန္... ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ အထူးအစည္းအေဝးျပဳလုပ္... ျပည္ေထာင္စုအဆင္႕ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးေရးအဖြဲ႔ႏွင့္KIOကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔တို့ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ ေရႊလီ၌ ႏွစ္ရက္ၾကာေတြ႔ ဆံုေဆြးေႏြး ခဲ႕ၿပီးေနာက္ ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္... ျပည္တြင္းႏုိင္ငံေရးတည္ၿငိမ္မႈအတြက္ အေလး ထားေရွ႕ ဆက္ေဆာင္ရြက္ သြား မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတေျပာ ၾကား...အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ က်စ္လ်စ္ခိုင္ မာေတာင္႕တင္း ရန္ ျပန္လည္ဖြဲ႔စည္း... လူငယ္ေက်ာင္းသား မ်ဳိးဆက္ေခါင္းေဆာင္ တစ္ဦးျဖစ္သူ ကိုေက်ာ္ကိုကို ႏွင္႕ ေတြ႔ဆံုျခင္း... ျမန္မာဘဏ္ အားလံုး ခ်ိတ္ဆက္အသံုးျပဳမည့္ Myanmar Payment Union စနစ္ ယခုႏွစ္အတြင္း စတင္မည္ျဖစ္ၿပီး ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္တြင္ ႏုိင္ငံတကာတြင္ပါ အသံုးျပဳႏုိင္မည္... ႏိုင္ငံျခားေငြ လုပ္ကိုင္ခြင္႕ရ ပုဂၢလိက ဘဏ္ေလးခု ျပည္ပႏုိင္ငံ မ်ား၌ ဘဏ္႐ံုးခြဲမ်ားဖြင္႕လွစ္ႏိုင္မႈမရွိေသး... ကုန္သြယ္မႈ လုပ္ငန္း မ်ားေျဖေလွ်ာ႕မႈႏွင္႕ပတ္သက္၍ မူဆယ္နမ္႕ခမ္း ကုန္သည္မ်ား အသင္းမွ အခ်က္ငါးခ်က္ကို တင္ျပထား... ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း သဘာဝဓာတ္ေငြ႔ သုံး ဓာတ္အားေပး စက္႐ုံတစ္႐ုံႏွင္႕ တနသၤာရီ တိုင္းေဒသႀကီး အတြင္း ေလအားလွ်ပ္စစ္ စက္႐ုံတစ္႐ုံ တည္ေဆာက္ႏိုင္ ရန္စီစဥ္... ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ပုဂၢလိကဘဏ္ ၁၉ ဘဏ္အနက္ ထက္ဝက္ေက်ာ္မွာ ျမန္မာ႕အာမခံလုပ္ငန္းတြင္ အပ္ေငြအာမခံထားရွိၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း သိရ... ေနျပည္ေတာ္ရွိ ဟိုတယ္မ်ားအား ၾကယ္ပြင့္မ်ား အဆင္႕သတ္မွတ္၊ ၾကယ္သံုးပြင္႕ ဟုိတယ္ ၁၃ ခု၊ ၾကယ္ႏွစ္ပြင္႕ဟိုတယ္ ခုနစ္ခုႏွင္႕ ၾကယ္တစ္ပြင္႕ ဟိုတယ္ တစ္ခုရွိေၾကာင္း သိရ... ႏိုင္ငံတကာမွ ဘူမိေဗဒ ပညာရွင္မ်ား ပါဝင္ေသာ အျပည္ျပည္ ဆိုင္ရာ ဘူမိေဗဒဆိုင္ရာ ညီလာခံကို ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ပထမဆံုး အႀကိမ္အျဖစ္ က်င္းပမည္... သုေတသနျပဳလုပ္ခ်က္မ်ားအရ ျမန္မာႏုိင္ငံအလယ္ပိုင္း ခ်ိဳင့ဝ္ ွမ္းေဒသအတြင္း လႈပ္ခတ္ခ့ ဲေသာငလ်င္ႀကီးမ်ားေၾကာင့ ္ ထိခိုက္ပ်က္စီးမႈမ်ား ထပ္မံေတြ႔ရွိရ... ထိုင္းႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ျမန္မာသံ႐ံုး ၌ျမန္မာအလုပ္သမား အရာရွိတစ္ဦးအား တြဲဖက္တာဝန္ေပးအပ္မႈ စတင္ျပဳလုပ္...
Language: Burmese/ ျမန္မာဘာသာ
Source/publisher: Eleven Media Group
Format/size: pdf (3.42MB)
Date of entry/update: 28 January 2012


Title: "Weekly Eleven" (Burmese), January-18, 2012/ "Weekly Eleven ျမန္မာဘာသာ၊ ဇႏၷ၀ါရီ ၁၈ - ၂၀၁၂
Date of publication: 18 January 2012
Description/subject: Freedom from Fear ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတႀကီး၏ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာ ခြင့္ျဖင့္ ျမန္မာ ႏိုင္ငံေရး အနာဂါတ္ ခရီး အတြက္ အေရးပါေသာ ခြန္ထြန္းဦး၊ ၈၈မ်ဳိးဆက္ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ ကိုမင္းကိုႏိုင္ႏွင့္ ႏိုင္ ငံေရး ေခါင္းေဆာင္ မ်ား ျပန္လည္လြတ္ေျမာက္လာ... ႏွစ္ေပါင္း ၆၀ ေက်ာ္အတြင္း ကရင္အမ်ဳိးသား အစည္းအရံုး (KNU) ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္ရန္ ပဏာမ သေဘာတူညီခ်က္ ငါးခ်က္ လက္မွတ္ေရးထိုး... ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ႏႈန္းထားအမ်ဳိးမ်ဳိးျဖစ္ေပၚေနေသာ ေငြလဲႏႈန္းကို တစ္မ်ဳိးတည္း အျဖစ္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္အတြင္း ေပါင္းစည္းသြားမည္... တရုတ္ႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ တရား၀င္ရင္းႏွီး ႁမႇဳပ္ႏွံမႈ စုစုေပါင္း ၏ ၃၅ ရာခိုင္ႏႈန္းနီးပါးရွိေန... ေစ်းကြက္အတြင္းေရာင္းခ်ေနသည့္ အလွကုန္ပစၥည္း အခ်ိဳ႔ ၌ အေရျပားကင္ဆာအပါအ၀င္ အေရျပား ေရာဂါမ်ားျဖစ္ႏိုင္ေသာ တာျမစ္ထားသည့္ ဟိုဒရိုကြီႏုန္းအမည္ရွိ ဓာတုပစၥည္းပါ၀င္ေနေၾကာင္း ေတြ႔ရွိ...
Language: Burmese/ ျမန္မာဘာသာ
Source/publisher: Eleven Media Group
Format/size: pdf (3.91MB)
Date of entry/update: 17 January 2012


Title: "Weekly Eleven" (Burmese), Vol.7 - No.15, January-11, 2012/ "Weekly Eleven ျမန္မာဘာသာ၊အတြဲ ၇-အမွတ္ ၁၅- ဇႏၷ၀ါရီ ၁၁ - ၂၀၁၂
Date of publication: 11 January 2012
Description/subject: á€»á€•á€Šá€¹á€•á€•á€­á€¯á‚”ကုန္ေစ်းကြက္ႏွင့္ အတူ ျပည္တြင္းစီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ား ၿငိမ္ သက္ေန- ျပည္ပရွိ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ရင္းႏွီးႁမႇဳပ္ႏွံ သူမ်ား ျပည္တြင္း ရွိ ျဖစ္ေပၚေျပာင္းလဲမႈ အေနအထားမ်ားအား ေစာင့္ၾကည့္ေနဆဲ... ကန္႔သတ္ကုန္မ်ား သြင္းခြင့္ ျပဳေပး၍ ဘ႑ာေရး ႏွစ္ကုန္ဆံုးရန္ သံုးလလိုသည့္ အခ်ိန္၌ပင္ သြင္းကုန္ပမာဏ သမိုင္း တစ္ေလွ်ာက္ စံခ်ိ္န္တင္ျမင့္တက္... ျမန္မာႏိုင္ငံ ၏ ပို႔ကုန္ က႑ တြင္မူ ေငြလဲ ႏႈန္းကာရွည္ က်ဆင္းမႈ ေၾကာင့္ အေျခခံ ကုန္ထုတ္လုပ္သူမ်ားပင္ အထိနာေန... ျမန္မာ တရုတ္ သဘာ၀ ဓါတ္ေငြ႔ပိုက္လိုင္းမွ တစ္ဆင့္ တရုတ္ျပည္သူ႔ သမၼတႏိုင္ငံ သို႔ ေရာင္းခ်မည့္ ရခိုင္ကမ္းလြန္ေဒသရွိ ေရႊသဘာ၀ ဓါတ္ေငြ႔ စီမံကိန္မွ သဘာ၀ဓါတ္ေငြ႔မ်ားကို ရခိုင္ျပည္နယ္ အတြက္ ခြဲေ၀ သံုးစြဲ ခြင့္ ရရွိ... ၁၉၅၅ ခုႏွစ္ ေနာက္ပိုင္း ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ပထမဆံုးလာေရာက္သည့္ ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံျခားေရး ၀န္ႀကီး အျဖစ္ ၀ီလ်ံ ဟိတ္ခ်္ လာေရာက္ ... က်န္ရွိေနသည့္ ယံုၾကည္ခ်က္ ေၾကာင့္ အက်ဥ္းက်ခံေနရသူမ်ား လႊတ္ေပးရန္ ႏွင့္ ဒီမိုကရက္တစ္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ မႈမ်ားဆက္လက္ ျပဳလုပ္ရန္ တိုက္တြန္း... အဂၤလန္ႏိုင္ငံမွ Standard Chartered ဘဏ္အပါအ၀င္ ဥေရာပ ႏွင့္ အေမရိကန္ ဘဏ္ အခ်ိဳ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဘဏ္ လုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ ရန္ျပင္ဆင္...
Language: Burmese/ ျမန္မာဘာသာ
Source/publisher: Eleven Media Group
Format/size: pdf (4.14MB)
Date of entry/update: 17 January 2012


Title: "Weekly Eleven" (Burmese),Vol. 7- No. 14- January- 4, 2012/ "Weekly Eleven ျမန္မာဘာသာ၊အတြဲ ၇- အမွတ္ ၁၄- ဇႏၷ၀ါရီ ၄ - ၂၀၁၂
Date of publication: 04 January 2012
Description/subject: á€‘င္ရွားေက်ာ္ၾကား ၂၀၁၁... Person of the Year ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္... ျမစ္ဆံု အေရးကိစၥႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတ၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္... ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္ ပထမဆံုး ေတြ႔ဆံုမႈ.... အာဆီယံ အလွည့္က် ဥကၠ႒တာ၀န္ရရွိျခင္း... အေမရိကန္ႏိုင္ငံျခား ေရး၀န္ႀကီး ဟီလာရီကလင္တန္ လာေရာက္ျခင္း ႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ အသိုင္း အ၀ိုင္း သို႔ ျပန္လည္ ၀င္ေရာက္ျခင္း ... အမ်ဳိးသား ျပန္လည္ သင့္ျမတ္ေရး၊ NLD ပါတီ မွတ္ပံုတင္ရန္ ဆံုးျဖတ္ျခင္း ႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အခန္းက႑... လႊတ္ေတာ္အတြင္း ဒီမိုကေရစီ က်င့္သံုးမႈ ပိုမိုပီျပင္လာသည့္ ပထမအႀကိမ္ လႊတ္ေတာ္ ဒုတိယပံုမွန္ အစည္းအေ၀းမ်ား... ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္ တရားစီရင္ေရးႏွင့္ ဥပေဒေရးရာ ေကာ္မတီက မီဒီယာမ်ားႏွင့္ ပထမဆံုးအႀကိမ္ေတြ႔ဆံု...
Language: Burmese/ ျမန္မာဘာသာ
Source/publisher: Eleven Media Group
Format/size: pdf (5.55MB)
Date of entry/update: 17 January 2012